Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Matematikai-műszaki tehetségfejlesztés JG 300 000 031

GlobalID:
JG 300 000 031
Kidolgozó:
Fábrikné Király Klára Krisztina
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Középiskolai fejlesztőprogram matematikai, logikai feladatok megoldásával, robot összeszereléssel, kirándulással.

A program célja a tehetséggondozás iskolán belüli és kívüli, tanórán kívüli és szabadon eltöltött formáinak népszerűsítése. Az alkalmazott módszerek egyaránt fejlesztik a csoportmunka, az egyéni munka, a kutatás, a logikai gondolkodás képességét, orientálják a tanulókat a műszaki pályák felé. A programok során fejlesztjük a tehetségek erős és gyenge oldalát, személyiségét, szocializációs képességét. A program kreatív légkört, lazító elfoglaltságokat biztosított. Az iskolán kívüli képzési forma önmagában oldott légkört eredményez, ezt szeretnénk kihasználni a tanulók alkotó kedvének erősítéséhez. A differenciálás csoportos és egyéni módszereit alkalmazzuk: változatos keretek között valósulnak meg a foglalkozások.

A foglalkozások témája a matematika-informatika-műszaki ismeretek határmezsgyéjén mozog: matematikai feladatmegoldások, táblajátékok alkalmazása, logikai fejlesztők használata, modellezés. A kialakított munkamódszer alapelve a személyes tapasztalás, az empirikus tanulás. Illetve, hogy a matematikai és más természettudományos ismereteket a gyakorlati alkalmazásban tudjuk megmutatni. Fontosnak tartjuk, hogy olyan (egy ilyen programnak köszönhetően műszaki pályát választó) végzős diákokat vonjunk be, akik szívesen adják át tudásukat, mentor, facilitátor szerepben segítik a programvezető munkáját.

A programot nyáron tábor gazdagítja, ahol a tanulási folyamat az iskola falai közül kikerülve, hétköznapi közegben folyhat tovább. A táborban 25 óra feladatmegoldás, prezentációkészítés, robot összeszerelése, sportolás, kirándulás várja a tanulókat, továbbá az 5 napon napi 5 óra irányított szabadidős tevékenység: természeti formák mérése kirándulás közben, tájolás, tájékozódás, tervek készítése, társasjátékok, logikai kártyajátékok, fejlesztő stratégiai játékok.

A táborba elkíséri a tanulókat három végzős is, akik korábban részt vettek tehetségfejlesztő programban. A fejlesztő tanár mellett két kísérő tanár is részt vesz a táborozáson. A végzősök előadásában megismerkedünk a műszaki egyetemekkel és a lehetőségekkel.

A program során elkészített feladatokról három prezentációt készítenek a tanulók, melyeket a következő tanévben megrendezett „szeresd a matematikát” napon fognak társaiknak és a meghívott vendégeknek előadni. Úgy gondoltuk, a tanulók tolmácsolásában hitelesebb képet kap mindenki arról, hogy ők hogyan élték meg a programot.