Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetség-Prezi JG 340 000 037

GlobalID:
JG 340 000 037
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2015
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kommunikációs készségeinek, kognitív képességeinek és szociális kompetenciáinak fejlesztése.

A projekt módszertani motívuma a vizuális kommunikáció. Az Igazgyöngy, AMI pedagógiai tapasztalatai szerint a hátrányos helyzetű gyerekeknél egy-egy kérdés megértésében a vizuális megjelenítés jóval gyorsabb és hatékonyabb, mint pl. a szöveges értelmezés. Egy megfelelő rajzi feladat nem csupán a vizuális kommunikációt fejleszti, hanem információt ad és tudást mélyít el (rajzolni csak azt tudom, amiről ismeretem van), és a gondolkodási képességeket is bevonja (pl. megfigyelés, új rendszerbe illesztés), amit az alkotás érzelmi töltésével erősít meg. Amennyiben e módszertani elvek figyelembevételével valósul meg az oktató-nevelő munka, sok olyan problémára is megoldás található, amely a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatban gyakran felmerül, pl. motiváció, részképesség-kiesések, figyelemkoncentráció zavara). A projekt módszertanában meghatározó szerepet játszik az egyéni fejlesztés.

A „Tehetség-Prezi” projektben a résztvevő gyerekek a saját érdeklődési területüknek megfelelően választhatnak témákat, amit információgyűjtéssel, saját rajzolt ábrákkal, képanyaggal kell a számítógépes grafika eszközeivel, prezentáció formában elkészíteniük és bemutatniuk osztálytársaiknak, illetve a nagyobb közösségnek. A projekt tartalmi elemei: az információszerzés különféle módozatainak gyakorlása (internetes adatgyűjtés, újságcikk, riport, fotó stb.), azok alkotással történő kiegészítése (saját értelmező ábra, vagy képalkotás, fogalmazás), új rendszerbe illesztése (prezentáció megtervezése), számítógépes grafikai eszközökkel történő gazdagítása (betűtípus, effektek, háttér), illetve ennek előadása (a verbális kommunikációval, metakommunikációval történő összekapcsolása). A gyerekek jegyzetei, vázlatai, rajzai és természetesen az elkészített prezentációk is mutatják a tudásmennyiséget, ami a projekt során létrejött. Az előadások értékeléséhez különféle megfigyelési szempontok adhatók, pontozással ellátott értékelések készíthetők, melyeket használhatnak a pedagógusok, de a hallgatóság is. A prezentációk feltölthetők az iskola/szervezet honlapjára is, így egyrészt egy új tudástár jön létre, másrészt az egyre bővülő egységek összehasonlítási, értékelési, tematikus csoportosítási és fejlesztési lehetőséget is nyújtanak.