Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetséggondozó projekt és IKT eszközök a szakiskolások tehetséggondozásában JG 360 000 033

GlobalID:
JG 360 000 033
Kidolgozó:
Fülöp Márta Marianna, Hegyi Lászlóné, Kajdácsi Gabriella, Sarvayné Gyimesi Edit
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Moduláris fejlesztési program infokommunikációs technikák segítségével a középiskolás korosztálynak.

A 60 órás, szakiskolások tehetséggondozását célzó komplex tehetséggondozó program egyaránt törekszik a szakmai és a közismereti tudás gazdagítására és a személyiségfejlesztésre. Három, egyenként 20 órás egyedi és csoportos fejlesztésre készült, fejlesztési terv alapú programból áll. Moduláris jellege miatt alkalmas a teljes megvalósításra, de egy-egy 20 órás modulja önállóan is megvalósítható, illetve beépíthető más tehetséggondozó programokba is.
1. modul: Matematikai ismeretek gazdagítása. Tehetséggondozás és felzárkóztatás: számolási képesség, figyelem, memória, téri-vizualitás és tanulásmódszertan terén.
2. modul: Szakmai ismeretek gazdagítása. Főbb témakörök: kommunikáció, viselkedéskultúra, együttműködés, szituációs feladatok.
3. modul: Diszlexiások fejlesztése infokommunikációs technológia segítségével (interaktív tábla és feleltető-rendszer, tanulást segítő szoftverek). Főbb témakörök: részek és egész, irányok, vizualitás, szervezés, tanácsadás.

A program alkalmas a különleges, az alulteljesítő tehetségesek azonosítására és gondozására, azaz az alulteljesítő tehetséges tanulók erős oldalának megerősítésére és a tehetséggel összefüggő gyenge oldal: az attitűd, a viselkedés és a személyiségjegyeikben megmutatkozó gyengeségeiknek fejlesztésére.
Alkalmazása erősíti az alkalmazói informatikatudás megszerzését, az informatikai és az IKT kompetenciákat, a kooperációt, a társas készségeket. A tehetségprogram teret ad a kreativitás kibontakoztatásának. Változatos tevékenységi formái és differenciált feladatai révén alkalmazása sikerélményhez juttat, tanulási motivációt erősít.
Zárókiadvány 9-11. oldal