Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Vikár Sándor Zeneiskola JG 320 000 614

GlobalID:
JG 320 000 614
Rövid név:
Vikár Sándor Zeneiskola
Kidolgozó:
dr. Csiszár Bernadett, Hajdú Ágota, Nyesténé Márta
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2007
Kapcsolattartó:
Zenei fejlesztő program óvodás és általános iskolás gyermekek számára.

A tehetségsegítő program célja a tehetséges gyermekek felkutatása és képességeik kibontakoztatása a család bevonásával.
A gyermekek szocializációja felgyorsul a szoros személyes kapcsolatoknak és az együtt muzsikálásnak köszönhetően a játék öröme mellett a közösséghez tartozást is megtapasztalja.
A programba nem csak a kiemelkedően tehetséges, hanem a kellően motivált gyermekek is bekapcsolódhatnak. A hangversenyeken való szereplés a megmérettetés mellett pozitív megerősítésre is lehetőséget ad. A program keretében az óvodások érdeklődését interaktív koncertsorozatokkal, az általános iskolások érdeklődését inspiráló játékokkal egybekötött hangszerbemutatókkal igyekeznek felkelteni. Az érdeklődő gyermekekkel és szüleikkel történő elbeszélgetés után kerül sor a zenei képesség mérésére. A programnak köszönhetően fejlődik a ritmusérzék, a szenzomotorikus készségek, a hallás, az önkifejezés, az absztrakt gondolkodás, az empátia az érzelemkifejezés, koncentráció és az önkontroll. Bizonyított tény, hogy a fúvós hangszerek a légzéssel kapcsolatos problémákat is enyhítik. A zene fejleszti az absztrakt gondolkodást és mivel jobb agyféltekes tevékenység a személyiségfejlődés harmonikusságát is elősegíti.
Az eredményességet a hangminőség, a ritmusérzék, színpadi előadásmód, improvizációs készség fejlődése jelzi.
Egyéb alkalmazási terület: fiatal felnőttek