Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Viselkedéskultúra a tehetségfejlesztésben JG 350 002 604

GlobalID:
JG 350 002 604
Rövid név:
Viselkedéskultúra a tehetségfejlesztésben
Kidolgozó:
Hajnóczy József Kollégium
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
A program alkalmassá teszi a diákokat a hagyományokon alapuló, de modern életvezetési stílus elsajátítására. A foglalkozások során személyiségükbe integrálhatják azokat a technikákat, tulajdonságokat, amelyekkel rugalmasan kezelhetik a társadalmi elvárásokat.

A regisztrált tehetségpontként működő programban 33 gimnáziumi tanuló vesz részt, akiknek 20%-a hátrányos, 60%-a pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
A program a hagyományokat, nemzetiségi hovatartozásokat is figyelembe véve, az általános viselkedési szabályokat készségszintig elsajátíttató foglalkozásokat biztosít a diákok számára. Olyan kereteket adnak a tanulóknak, melyben tehetségük és akaraterejük mértékében adott ismereteiket tovább fejleszthetik, mélyíthetik. A kollégium AJTP csoportjába tehetséges és továbbtanulni vágyó diákok kerülnek. A program részt vállal annak a szocializációs folyamatnak a befolyásolásában, melynek végére a tanulók elérhetik céljaikat. Fel tudják venni a versenyt a jobb szociokulturális háttérből érkező társaikkal szemben a munkaerő piacon. A hivatalos és magán kapcsolataikat befolyásoló normák elsajátításához kapnak elengedhetetlen segítséget. Ehhez szükséges a személyiség fejlesztése, bizonyos képességek, tulajdonságok megszerzése és belsővé válása, melyek eljuttathatják a tanulókat abba a helyzetbe, melyben értelmiségiként társadalmi funkciójukat betölthetik.
A program részt vállal az értelmiségi életmód szempontjából leginkább releváns értékek közvetítésében, azok megszilárdításában.
A program célja a különböző szociokulturális háttérből érkező diákok számára a viselkedés mindennapi alapszabályainak elsajátítása, az ismeretek gazdagítása, mélyítése, az interperszonáliskapcsolatok fejlesztése, az önérvényesítés, önbizalom fejlesztése, a konfliktuskezelés, a kommunikáció és tárgyalóképesség fejlesztése, a közösségi és egyéni értékrendek összehangolása, a versenyképesség fejlesztése, a hagyományok tisztelete.
AJTP- ben részt vevő tanulók egy komplex szűrés után kerültek a kollégiumba.
A működés eredményességét mindennapi viselkedésük változásában, a szabályok interiorizálódásában, a különböző rendezvényeken való megjelenésük és viselkedésük módjában mérik.
Különböző szituációkban mérhetőek és láthatóak a viselkedésbeli változások. A programban sor kerül bemeneti és kimeneti mérésekre, tesztekre, szituációs gyakorlatokra.
A működés eredményességét a rajzkészség fejlődése, a gyermeki megnyilvánulások, a gyermeki és szülői elégedettsége, későbbi iskolai teljesítményük, és a fejlesztési lapok dokumentációja mutatja.