Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kerényi Sándor - Bonis Bona életműdíj, 2014. március 25.

Kerényi Sándor - oboaművész-tanár, nyugdíjas főiskolai docens

Kerényi Sándor a művészi és pedagógiai munka kiemelkedő egyénisége. A hangszeres oktatás alap-, közép-, és felsőszintű képzés didaktikai, tananyag-szerkezeti innovációjának meghatározó személyisége, aki immár 81 évesen is, sokrétű feladatvállalással, teljes intenzitással dolgozik az általa felnevelt tanárgenerációk és növendékeik sikerességéért, a tehetségfejlesztés és tehetséggondozás országos ügyéért.

Az Oboás Társaság Alapítvány által gondozott kiadványaival gazdagította az alapfokú képzés darabrepertoárját. A hiányos, a tehetségfejlesztés egyes fokozataihoz alig, vagy egyáltalán nem illeszkedő tananyag, etűd-, illetve előadási darab repertoár példa nélküli bővítését végezte el, saját etűdanyag megkomponálásával. A fejlesztés egyes fokozataihoz pontosan illeszkedő szóló- és kamara előadási darabok átiratait készítette el, komponálta meg.

Kerényi Sándor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanáraként vonult nyugdíjba, ám kulcsfontosságú, hiánypótló szakmai tevékenységét tovább folytatja a magyar oboapedagógiában.
Kivételes szervező tehetsége révén kohéziót teremt az ország felsőfokú képzésében résztvevő tanárok és növendékek körében.

"Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője."
(Kodály Zoltán)