Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

A MATEHETSZ 2013. október 19-én, szombaton konferenciát szervez „Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek”címmel.
A konferencia hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a tehetségfejlesztés elméletével és gyakorlatával foglalkozó műhelyek között kialakuljon és megerősödjön egy folyamatos párbeszéd a tehetségsegítés legújabb elméleteiről, módszereiről, tapasztalatairól. A konferencia egy több éves szakmai diskurzus első állomása, melynek célja, hogy közös gondolkodásra mozgósítsuk a tehetséggondozással foglalkozó szakembereket, szakmai műhelyeket. Ehhez igyekszik muníciót nyújtani a konferencia, amelyet terveink szerint egy évente megrendezésre kerülő országos vándorkonferencia-sorozat követ.  
A rendezvény délelőttjén plenáris előadásokra kerül sor, majd fórumbeszélgetésen járjuk körül a hazai tehetséggondozás problémáit. Délután párhuzamos szekciók keretében mutatkoznak be jó gyakorlatukkal az erre felkért szakmai műhelyek.
 

A rendezvény programja

9.00-10.00 Regisztráció
Plenáris ülés
Elnök: Oláh Attila, az ELTE PPK dékánja
10.00-10.10 Megnyitó. Pléh Csaba akadémikus, az MTA rendes tagja
10.10-10.35 Nahalka István (egyetemi docens): Tehetséggondozás és méltányosság
10.35-11.00 Fülöp Márta (egyetemi tanár, ELTE): A tehetséges versengő
11.00-11.25 Z. Karvalics László (egyetemi docens, SZTE): Tehetséggondozás? Tehetségteremtés!
11.25-11.50 Péter Szarka Szilvia (egyetemi adjunktus, DE): Új utak a kreativitás fejlesztésében: a kreatív klíma szerepe a tehetséggondozásban
11.50-12.10 Kérdések, reflexiók
12.10-13.00 Ebédszünet  (A szervezők szendvicsebédet biztosítanak)
13.00-14.00 Fórumbeszélgetés. Tehetség-koncepciók, tehetségműhelyek. Ami megkülönböztet és ami összeköt. A beszélgetést Fuszek Csilla (igazgató, Budapesti Európai Tehetségközpont) moderálja. Résztvevők: Arató Ferenc (egyetemi adjunktus, PTE), Balogh László (egyetemi docens, DE, Pszichológiai Intézet), Bodnár Gabriella (egyetemi docens, BME),  Gyarmathy Éva (egyetemi docens, ELTE), Péter-Szarka Szilvia (egyetemi adjunktus, DE, Pszichológiai Intézet), Vass Vilmos (egyetemi docens, ELTE).
14.00-14.15 Kávészünet
14.15-15.45 Műhelyfoglalkozások: Tehetségműhelyek interaktív bemutatkozása. Hat párhuzamos szekcióban, két-két tehetségműhely mutatkozik be. A műhelyfoglalkozások beharangozóját lentebb közöljük.
15.45-16.00 Összegzés
 
A tehetségműhelyek bemutatkozása:
 
1. ESÉLYTEREMTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS
Különleges gyermekek tehetségfejlesztése az örömpedagógia módszerével
A foglalkozást vezeti: Szeverényi Irma
Zuglói Benedek Elek EGYMI
A Montessori pedagógia alapjaira épített gyakorlat során a gyermekek egy gondosan előkészített tanulási környezetben végzik tevékenységüket. A nagy reformpedagógus didaktikai eszköztárába adaptált IKT (információs és kommunikációs technológia) egy saját tanulási útvonalat enged meg a fejlesztés során, amely szabad teret ad kreativitásuknak, s a bennük szunnyadó tehetségnek.
Az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő-tehetséggondozó munkája
A foglalkozást vezeti: Lencse Máté
Igazgyöngy Művészeti Alapítvány, Berettyóújfalu
Az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő-tehetséggondozó munkáját a 33 LHH kistérség egyikében végzi. Komplex problémakezelésünk eredményeképp az esélyteremtés lassan megteremti a tehetséggondozás feltételeit. A szekcióban ennek a munkának a módszertanáról esik szó.
 
2. SPECIÁLIS ESZKÖZÖK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
A képességfejlesztő sakk a tehetséggondozásban - Előadás, eszközbemutató és módszertani ajánlás
A foglalkozást vezeti: Őryné Gombás Csilla és Dienes Anna
Sakkpalota képességfejlesztő program
A bemutató célja a tehetségfejlesztő sakk mint oktatási eszköz iránti figyelem felkeltése, hiszen ezzel a módszerrel a gyerekek iskolai eredménye, tanulási hatékonysága javul, fejleszti a kreativitásukat, a problémamegoldó képességüket és a memóriájukat.
Mozgásban a gondolat
A foglalkozást vezeti: Pirók Mónika
Szolnok Városi Óvodák, Hétszínvirág Óvoda
A rendszerezett megfigyelések hatékony segítséget nyújtanak a gyermekek eltérő érdeklődéséhez és igényeihez igazított, intellektusuk működési szintjének megfelelő, csoportos- és önálló tevékenységeik, mozgásprogramjaik megtervezéséhez, gazdagításához. A Magyar Mozgáskotta Módszerre épülő „Mozgásban a gondolat” Tehetséggondozó Program, az edző hatás mellett, a neurológiai harmonizációt segíti elő oly módon, hogy integrálja a sport, a zene, a matematika- logika, a környezetismeret, irodalmi ismeretek- élmények, drámajátékok elemeit. A gyermekek szeretik a Mozgáskottát: kihívásokat ad, elemekre bontja a mozgásos folyamatot. A módszer kapukat nyit, inspiratívan hat a gyermekekre, felnőttekre egyaránt.
 
3. A TEHETSÉGGONDOZÁS VÁLTOZATOS ÚTJAI
Egyéni bánásmód - avagy A kiskakas gyémánt félkrajcárja másképpen
A foglalkozást vezeti: Fehér Mária
IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr
Az emberek, és így a gyerekek is különbözőek, mindenkinek más-más intelligenciaterület az erőssége, és egy adott pillanatban a gondolkodás más-más szintjén állnak, ennek megfelelően egy-egy ismerethez különböző utakon juthatnak el. Ha rátalálunk ezekre az utakra, felismerjük diákjaink szükségletét, személyre szabott feladatokkal motiválttá tehetjük őket, az ismeretszerzést pedig örömtelivé.
Az interaktív foglalkozás célja annak bemutatása, hogy a Bloom féle taxonómia segítségével hogyan érhetünk el pozitív eredményeket a tehetséggondozásban.
Így sziporkázunk mi!
A foglalkozást vezeti: Darabos Beáta
Szandaszőlősi Általános Iskola, Szolnok
A Szanda Sziporka Tehetségpont hosszú évek tudatos munkájának köszönheti a tavaly elnyert akkreditált kiváló tehetségpont címet. Az intézményben az együttműködés kultúrája és az innovatív hajlam megfelelő keveréke jó alapokat biztosít a fiatal tehetségígéretek számára. A mindennapi munkában jól használható, bevált tehetséggondozó módszereket osztanak meg az érdeklődőkkel.
 
4. TEHETSÉG ÉS TUDOMÁNY
Edison Klub
A foglalkozást vezeti: Murvai József
Edison Klub tehetségműhely, Csorvás
Hogyan neveljünk feltalálókat? A 25 éves Edison Klub és a kiválóan akkreditált Edison Klub Tehetségpont bemutatása. Honnan jön és merre tart a kreatív gondolat? A résztvevők a foglalkozáson megismerhetik az Edison Klub diákjainak alkotásait, és megtapasztalhatják a feltalálás folyamatát.
ÉlményMűhely: Művészet és matematika, játék és innováció – interaktív foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Szabó Ildikó (ANK, Pécs)
A Nemzetközi ÉlményMűhely Mozgalom programja
Az ÉlményMűhely Mozgalom célja, hogy megmutassák: a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A matematika számukra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. A műhelyen résztvevők interaktív foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg az ÉlménySzertár néhány eszközével és alkalmazásával, miközben  matematikai-művészeti-tudományos alkotások is születnek egyben.
 
5. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTÉS
„Kredenc" Kommunikációs Műhely
 A foglalkozást vezeti: Szluka Bernadett
Hajnóczy József Kollégium, Pécs
Íme, a „Kredenc”! Kollégiumi kommunikációs műhelyünk munkájában évente 15 középiskolás diák vesz részt. Ebben a komplex tehetséggondozó programban a szakemberek a diákok anyanyelvi, szóbeli és írásbeli kommunikációs, valamint vizuális kompetenciáit fejlesztik. A gyakorlatorientált, személyiségfejlesztéssel is összekapcsolódó felkészítő, tehetséggondozó foglalkozásokon kívül a műhely munkájához tartozó versenyek, vetélkedők lehetőséget biztosítanak a további tehetséges gyermekek azonosítására, a programban már részt vevő diákok bemutatkozására. A tehetséggondozó műhely fő produktuma a Kredenc című diákújság és a Hajnóczy Galéria kiállításai.
Tehetséggondozás a személyiség formálásában
A foglalkozást vezeti: Katona Istvánné, Subrt Péter
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Az iskola komplex tehetséggondozó programjából a műhelyfoglalkozáson bemutatják, hogy milyen előnyökkel jár, ha a tehetséggondozó pedagógus mentortanár is egy személyben, és így be tudja vonni a tanárjelölteket a tehetséggondozásba. Az alkotás és a játék örömét egy különleges nyári tábor kézműves-, drámajáték és önismereti foglalkozásain keresztül tapasztalhatják meg a résztvevők.
 
6. TEHETSÉG MINDENÜTT
Maugli program - "Egy vérből valók vagyunk, te meg én"
A foglalkozást vezeti: Kerényi Kata
Zöld Kakas Líceum, Budapest
A műhely a Maugli program két oldalát mutatja be. Egyrészről a résztvevők megismerkedhetnek azokkal a diákokkal, akik egy átlagos osztályközösségben összeférhetetlenek, nehezen kontrollálhatóak, nem képesek haladni és tanulni, egy más rendszerben azonban szárnyakat kaphatnak és kiderülhet róluk, milyen különleges adottságaik vannak. Másrészről betekintést nyújt abba, milyen szintjei léteznek a differenciált oktatásnak, hogyan lehet kompetenciák, és nem tananyag mentén értékelni a diákokat, és hányféle út vezethet az iskolai kudarcoktól egy sikeres karrierig.
Én is tudok dobolni!
A foglalkozást vezeti: Hudák Tibor; Asszisztens: Cserteg István
Peron Music Alapítvány, Tatabánya
A dobok fontos kulturális-közösségi és történelmi szerepet képviselnek, így a ritmus és az emberi lét elválaszthatatlan egymástól. Hogyan alakult a hangszer a történelem során? Mi az a nyelv dob és vajon lehet-e jégből dobot készíteni?  Egyet ígérhetünk. Bebizonyítjuk, hogy dobolni mindenki tud!
 

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. A résztvevőket a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni.

További felvilágosítás Libor Erikától kapható: erikalibor1 [at] gmail.com

A rendezvényt a Tehetséghidak Program kiemelt projekt (TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001) finanszírozza. A MATEHETSZ együttműködő partnereként az ELTE PPK biztosítja a konferencia helyszínét, míg a szakmai és szervezési előkészítésben az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete működik közre.