Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása

Kiadás éve:
2014
Terjedelem:
323 oldal
ISSN:
2062-5936
Fedél típusa:
Puha
Kiadó:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiadvány:

Ebben a könyvben arra a kérdésre kerestük a választ, vajon lehetséges, szükséges és hasznos-e a kiemelkedően tehetséges, adoleszcens korú fiatalok egyéni szükségleteire válaszoló és személyes problémáikhoz illeszkedő személyiségfejlesztése, lelki támogatása.

Az a kutatás, amelynek eredményeit ebben a könyvben ismertetjük, a tehetség tiszteletében, megbecsülésében és szeretetében született. Másként közelít, mint a legtöbb, a tehetséges személyiséggel foglalkozó írás, mert egyrészt a jövő reménységeire, az adoleszcens korú, már arculatos, „oroszlánkörmét megmutató” fiatal tehetségekre koncentrál, akiknél már bebizonyosodott, hogy produktívabbak, eredetibbek, tehetségesebbek, mint kortársaik, de még nem döntötték el, hogy talentumaikat életpályájukon kívánják-e tovább kamatoztatni. Másrészt szokatlan optikából tekintünk be a tehetségek világába, a felszín felől a mélység felé veszünk irányt. Azt tárjuk fel, ami közvetlenül alig látható: a tehetséges személyiség fényei mögötti árnyékokat, a magasságok mélységi oldalát világítjuk meg. Kutatásunk olyan modellkísérlet (pilot study) folyamatának és eredményeinek bemutatása, amelyben a tehetségspecifikumok messzemenő figyelembevételével komplex segítő rendszert dolgoztunk ki és tettünk próbára százkettő, kiemelkedően tehetséges fiatal személyiségének fejlesztő támogatása céljából.

A könyv első részében azt az elgondolásrendszert ismertetjük, amelyre a kutatás épült. Meghatározzuk a célt, és kifejtjük azokat a hipotéziseket, amelyek validitását a kutatás során ellenőriztük. Felvázoljuk, miért tartjuk szükségesnek a Személyiség Fejlesztő Szolgálat (SZFSZ) létrehozását és működtetését. A második fejezet a szakirodalom tükrében láttatja a tehetségre vonatkozó koncepciókat, felfogásokat. Ennek bemutatásával az volt a célunk, hogy saját elgondolásunkat hazai és nemzetközi kontextusba helyezhessük. A harmadik rész bemutatja a modellkísérlet felépítését, folyamatát. A további fejezetek a kutatás egyes, önálló egységeinek megvalósítását és az eredmények ismertetését tartalmazzák. Végül a részterületeken összegyűjtött eredmények összegzésére és értelmező megvitatására kerül sor. Ennek értelmében fogalmazzuk meg kitekintésünket, és tesszük meg javaslatunkat a tehetséggondozás jövőjére vonatkozóan.

Bagdy Emőke