Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szerző:
Kiadás éve:
2013
Terjedelem:
80 oldal
ISSN:
2062-5936
Kiadó:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiadvány:

A Magyar Géniusz Program a tanulmányok összegyűjtése óta nagy sikerrel befejeződött, a Tehetséghidak Program 14 alprojektbe szervezve építette ki tehetségsegítő hálózatát, melyben külön hangsúlyt kapott az együttműködések kiépítése és hatékony működtetése. Hasznosulhatnak ebben a folyamatban mindazok az ismeretek, szakmai tanácsok gyakorlati útmutatások, melyeket a 2012-ben létrehozott Szakmai Bizottság összefoglalt. A nevelési tanácsadók azóta pedagógiai szakszolgálatokká alakultak, tankerületi szervezetekben működnek, a tehetséggondozás nevesített feladattá vált ebben az új szervezeti keretben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény feladatul meghatározza a tehetséggondozást, és ki is jelöli annak szervezeti kereteit. Ennek részleteiről, a pedagógiai szakszolgálatok szerepéről és az új, tehetséggondozó koordinátori feladatokról Tamás Márta bevezető írása ad összefoglaló tájékoztatást az aktuális helyzetről. Azt gondoljuk azonban, hogy az új szervezeti keretekben is bizonyára jól hasznosíthatók a kötet tanulmányaiban leírt szakmai ajánlások, gyakorlati útmutatók. Ha a tanulmányok olvasása során a nevelési tanácsadó mint szervezet jelenik meg hivatkozásként, az olvasóra bízzuk, hogy az új jogszabályi keretek között helyezze el az adott feladatot. A MATEHETSZ mint kapcsolati és együttműködési szervezet azonban biztos pont a tehetséggondozás hazai megvalósításában.

Tartalomjegyzék: 
Bevezető7
Szakmai kompetencia-megosztás a tehetség-gondozásban. A tehetségkoordinátor feladatai9
Előszó a 2012-ben készült szakmai ajánlásokhoz17
I. Alapelvek és a gyakorlati munka általános kérdései19
1. Szakmai alapelvek a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztéséhez (Gyarmathy Éva)21
2. A pszichológiai szűrés és mérés általános elvei és gyakorlata (Herskovits Mária–Dávid Imre)25
3. Egyenlő hozzáférés biztosítása az SNI-s, BTM-es és alulteljesítő fiatalok esetében (Gyarmathy Éva)35
4. Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő tehetségek legfőbb érintett csoportjai (Gyarmathy Éva)39
II. A gyakorlati munka színterei43
1. Egyéni és csoportos személyiségfejlesztés (Orosz Róbert)45
2. Esetmegbeszélés pedagógusok részére egyéni vagy csoportos formában (Orosz Róbert)48
3. Pedagógus-konzultáció (Tabiné Lehotai Klára)52
4. Pedagógus–pszichológus kettős vezetés tanulói csoportokban (Tamás Márta)54
5. A szakpszichológusok kompetenciája a tehetségdiagnosztika területén (Pálnokné Pozsonyi Márta)57
6. Pályatanácsadás (Herskovits Mária)61
7. Családok segítése–kísérése a nevelési folyamatban (Szalay Miklós)65
8. Gondolatok a Tehetségútlevélről (Pálnokné Pozsonyi Márta)70
III. A bizottság javaslatai a nevelési tanácsadókban folyó tehetségsegítő munkához 75
1. A nevelési tanácsadók javasolt feladatai a tehetséggondozásban (Dávid Imre)77
2. A megvalósítással kapcsolatos javaslatok (Dávid Imre)79
Zárszó81