Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyegyenlőség szemszögéből. F. Gagné tehetségfejlesztési modelljének elemzése (2. átdolgozott kiadás)

Szerző:
Kiadás éve:
2015
Terjedelem:
239 oldal
ISSN:
2062-5936
Fedél típusa:
Puha
Kiadó:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiadvány:

A MATEHETSZ Géniusz Könyvek sorozatában (25. kötet) 2011-ben jelent meg „A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyegyenlőség szemszögéből. F. Gagné tehetségfejlesztési modelljének elemzése” című kötet. Bár szakértő fordítói iroda végezte az eredeti tanulmánygyűjtemény (Talent Development and Excellence folyóirat 2011./1. száma) magyarra átültetését, a megjelenést követően a fordítással kapcsolatban néhány ponton vita alakult ki a hazai szakmai körökben. Ezek olyan magyar szakkifejezésekre vonatkoztak, amelyeknek a fogalmi tartalma még nem teljesen tisztult le a hazai tehetség-szakirodalomban. Ezért a közelmúltban felkértünk egy háromtagú, pszichológusokból álló fordítói csoportot, hogy ellenőrizze ezen kritikus pontokon az eredeti fordítást, és tegyen javaslatot a vitatott pontokon az új magyar kifejezésekre. Elkészítették a korrigált változatot, és most ez alapján jelenik meg a javított kiadás.

Érdemben azonban nem változott a kötet tartalma, hiszen most is a Gagné tanulmánynak, a Differenciált Tehetségfejlesztési Modellnek a bemutatása áll a középpontban, és ehhez kapcsolódik 32 nemzetközileg jól ismert tehetségszakértő írása arról, hogyan vélekednek világszerte a Gagné-modell gyakorlati használhatóságáról. Nagy értéke az eredeti kötetnek, és ezért is került magyar nyelven kiadásra, hogy ezekből a véleményekből nemcsak az egyes szakértők álláspontját ismerjük meg, hanem elénk tárul a tehetséggondozás nemzetközi horizontja is. Ezáltal támpontokat kapunk ahhoz, hogy összevessük a magyar gyakorlatot más országokban alkalmazott tehetségazonosítási és -fejlesztési módszerekkel, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek esélyteremtésének növelésére. Ennek áttekintése hallatlanul nagy jelentőségű Magyarországon is, hiszen az évszázadok óta híres magyar tehetséggondozás jelentős fejlődést mutatott ugyan a rendszerváltást követő években, de átütő sikert az esélyteremtés kiterjesztésében eddig még nem értünk el. Ennek a kihívásnak az újragondolása céljából ajánlom a szakemberek figyelmébe ismételten e kötetet.

2015. április 26.
Balogh László
a Tehetséghidak Program szakmai vezetője

Tartalomjegyzék: 
Bevezetés a második magyar kiadáshoz (Balogh László)7
Vitaindító tanulmány: Tanulmányi tehetségfejlesztés és méltányosság a tehetséggondozásban (Françoys Gagné)9
Hozzászólások: Tehetségfejlesztés: az adottságoktól a funkcionális környezeti interakcióig (Duarte Araújo–Keith Davids)41
Állandósult faji különbségek a tehetséggondozásban: a sztereotípia-fenyegetettség (Joseph Baker)46
Elmélet és gyakorlat egy koncepcióban (Balogh László)49
Aggodalmak Gagné tanulmányi tehetségfejlesztésre vonatkozó elképzeléseivel kapcsolatban (Stephen Cobley–Jim McKenna)53
Milyen kulturális szemszögből nézzük? Végcélok, kreativitás, lehetőségek és gátak (LeoNora M. Cohen)60
A tehetséggondozásban megjelenő méltánytalanság fogalmának leválasztása a meritokráciáról (Lyn J. Dimaano)66
A méltányosság alternatív megközelítése az angliai tehetséggondozásban (Tim Dracup)71
A kiváló adottságú gyermekek kultúrafüggetlen kiválasztása elemi kognitív feladatok segítségével (Xiaoju Duan)80
Gondolatok az új tanulmányi tehetségfejlesztő modellprogramról: igazságos és diszkriminációmentes értékelési módszer kialakítása a tehetséggondozás számára (Jennifer N. Fiebig)83
Kívánság a tehetséges gyermekekért (Joan Freeman)87
Egy fecske nem csinál nyarat: a Gagné-féle modell hat alkotóelemének kiterjesztése tehetségfejlesztő programok számára (Robert Grassinger)91
Etnikai és társadalmi-gazdasági diszkrimináció: melyik a meghatározóbb? (Zenita C. Guenther)95
A meritokratikus elveken túl – az igazságos tehetségfejlesztés felé99
A tehetséggondozó programoknak szükségük van tanmenet-gyorsítási lehetőségekre (Annette Heinbokel)103
Tanulmányi tehetségfejlesztés minden tehetséges diák számára (Lianne Hoogeveen)106
Diagnózis és megvalósítás között hatalmas a szakadék (Elisabeth Hotze)110
Az alapfeltevések szerepe a tehetséggondozással kapcsolatos méltányossági kérdésben (Boris Koichu)115
Az ATD programokhoz való hozzáférés egyenlő esélye: megfelelőbb módszer és kritériumrendszer (Qian Liu)119
Az érzelmek elhanyagolt fontossága (Daniele Luzzo–Fernand Gobet)123
Gagné tehetségfejlesztési modelljének a sport területén való alkalmazhatóságáról (Dany J. MacDonald)128
A kisebbségek és a kiváló adottság kérdése (Luz F. Pérez–Jesús A. Beltrán)131
Egyenes és világos beszéd a tehetséggondozásról és tehetségfejlesztésről (Roland S. Persson) 134
A környezet hatása (Marold Reutlinger–Kevin Till)138
A tehetséggondozó program megvalósítása legalább akkora kihívás, mint a résztvevők kiválasztása (Bruce M. Shore)141
A korai tehetségazonosítás jelentősége: kármentesítés helyett megelőzés (Jean-Charles Terrassier) 145
Egyenlőség és méltányosság az oktatási rendszerekben: egy univerzális probléma (Javier Tourón)148
Méltánytalanság a tanulási esélyekben: a tehetségfejlesztés valósága (Joyce VanTassel-Baska) 153
Befogadás és differenciálás a kiváló képességű gyermekek oktatásában (Belle Wallace)160
Hol vannak az alulteljesítők a DMGT modell tanulmányi tehetségfejlesztésében? (Mimi Wellisch–Jac Brown)165
A kérdésfeltevések elmélyítik a problémákat (Sieglinde Weyringer–Jean-Luc Patry)169
Tanulmányi tehetségfejlesztés: mindenkinek vagy csak egyeseknek? (Denise Wood)173
A Megkülönböztető Tehetségmodell (DMGT): nem teszi fel a pontot az i-re (Jinghuan Zhang–Yuxia Chu)177
Válasz a hozzászólásokhoz: „Bizonyos” méltányosság a meritokráciában – reflektálás 32 hozzászólásra (Françoys Gagné)181