Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

metALCOM Zrt.

Genius Loci Díj 2018 - helyi kategória

A jelölő kiemelte, hogy a cég támogatja a régió köznevelési intézményeiben a tehetséggondozó munkát, szoros együttműködésben a szakmai szervezetekkel, elsősorban a Szentes és Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal. Ez a támogatás sok téren megnyilvánul, akár szegény családokból származó diákok versenyzési költségeihez való hozzájárulásban, diákcsere-kapcsolatok költségeinek támogatásában, tanulmányi és sportversenyek szervezési és lebonyolítási költségeinek a támogatásában, valamint egy komplex természettudományos felsőoktatási felkészítő program, a szentesi Studium Generale program igen jelentős fenntartási költségeinek fő finanszírozó szerepének vállalásában. A jövőbeli együttműködés következő állomása a műszaki szakember-utánpótlás támogatása.

A metALCOM Zrt. kiemelten fontosnak tartja a jövő generáció tehetségeinek támogatását. Ezen tehetséges gyermekek lehetnek sakkozók, úszók, kötélugrók, néptáncosok, nem feltétele a támogatásnak, hogy a cég profiljához kapcsolódó területek valamelyikében legyenek tehetségesek. Viszont annál fontosabb, hogy meglegyen bennük az elszántság, az akarat és a kitartás.

A cég növekedésével, fejlődésével párhuzamosan alakult ki a cégnél a társadalmi felelősségvállalás filozófiája, a támogatások egyre összehangoltabb, irányított elosztása. Néhány esetben humán erőforrást biztosít a cég, többek között műszaki tervezői munkákhoz, pályázatok előkészítéséhez, vagy akár az iskolai pályaorientációs napokon a felkért vállalatvezetők örömmel vállalják a diákoknak szóló előadások megtartását.

A cég társadalmi felelősségvállalás programjában jelentős szerepet kap a hátrányos helyzetű, csökkent munkaképességű emberek támogatása, segítése, megértése is. Többek között egy művégtaggal élő, sérült kislány életét igyekszik megkönnyíteni a metALCOM Zrt., a mindennapokhoz szükséges eszközök rendelkezésére bocsátásával. A cég szeretné a kislányt bevonni olyan érzékenyítő napok programjába, ahol a kollégákat hozza közelebb a hasonló helyzetű emberek napi életviteléhez, tanítva ezzel őket a megértésre, segítségnyújtásra.

A 2018-as évtől kezdve bekerült a metALCOM Zrt. társadalmi felelősségvállalás programjába a magyar kultúra támogatása is, a cég tervei közt szerepel a népművészet, néptánc, népzene, hagyományőrzés támogatása.