Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

8. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Beadási határidő: 2016. október 24. 00:00
Az EMMI Ifjúsági Pályázata a középiskolás és felsőoktatásban tanulók számára, melynek témája az evolúció.

 

A meghirdetett pályázat a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Ki pályázhat?

Pályázhat a 2015/2016. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, bármilyen szakirányú BSc képzésben és osztatlan orvos- és kétszakos tanárképzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgató. Pályázhat továbbá határon túli, magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló, valamint felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező beiratkozott hallgató a képzés nyelvétől függetlenül.

A pályázat témája

2016. évi pályázat témáját Pál Csaba a Szegedi Biológiai Kutatóközpont biológusa, a 2015. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozta meg.

  • 1. Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai

vagy

  • 2. Mesterséges evolúció: Új baktériumok létrehozása és felhasználása az emberi életminőség javítására

A pályázat terjedelméről, tematikai követelményekről részletesen itt lehet olvasni.

Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazásáról

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a győztes hallgató a Bolyai Díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt bruttó 500-500 ezer Ft.

A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül az Oktatásért Felelős Államtitkár kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

  • a dolgozatban szereplő ötletek újszerűsége, eredetisége,
  • az irodalmi adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
  • az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
  • a pályamunka esztétikai értéke.

A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2016 novemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2016. december

A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

A pályázóknak segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetsége.

A pályázatról további információ kérhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztályán. (Telefon: 06-1-795-4380).