Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gábor Dénes középiskolai ösztöndíj pályázat 2017

Jelentkezési határidő: 2017. február 28. 00:00
Pályaművek benyújtása: 2017. március 31. 00:00
Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó, a Római Klub alapító tagja emlékére, a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma pályázatot hirdet

A pályázat a Gábor Dénes középiskolai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére ad lehetőség "VÍZ VÍZIÓK” vagy "TERMÉSZETI ADAPTÁCIÓK” témakörben.

A Római Klub tevékenysége az 1970-es években rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos és közgondolkodásra, és megteremtette a globális gondolkodás tudományos alapjait. 

A víz a Föld legveszélyeztetettebb és pótolhatatlan természeti kincse, helyettesíthetetlen erő‘forrása, az élet feltétele. A napjainkban már érzékelhető‘ klímaváltozás is leginkább a vízkörforgás módosulása révén érhető tetten. Gábor Dénes szerint megfelelő takarékossággal, a tudományos és a technikai eredmények felhasználásával az energia- és nyersanyagprobléma megoldható.

Az élővilágban, a hosszú évmilliók folyamán, az egyes problémákra számtalan, az evolúció során kiválogatódott, optimális megoldás született, mely kisebb-nagyobb változtatással az emberiség számára is hasznosítható, adaptálható. Szerencsénkre a modern technológiák valóban nyújtanak még kihasználatlan lehetőségeket a "víz probléma megoldására".

A pályázat célja:

A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében.

Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehetnek az 1996. december 31. után született, határainkon belül, vagy azon kívül élő‘, magyarul tudó középiskolás tanulók, akik a pályázat meghirdetésekor még nem érettségiztek.

A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a késő‘bbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzétegye, vagy a közzétételt partnere részére engedélyezze.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő‘ a szerzője és ez által joga van azt publikáltatni, továbbá garantálja a Pályamű eredetiségét.

A jeligés pályázat két részből: egy Adatlapból és a Pályaműból áll.  

A Pályamű lehetséges tartalma:

  1. Az ivóvízkészlet csökkenésének, a hozzáférés területi egyenlőtlenségének következményei, a káros hatások megelőzésének lehetőségei

  2. A vízbőség (árvíz, belvíz) és a vízhiány (aszály) innovatív kezelése

  3. Természeti megoldások alkalmazása mesterséges környezetben (bemutatandó, hogy az emberiség számára milyen területeken és hogyan lehetne alkalmazni az élőlények „megoldásait”. Lásd például: bogáncs – tépőzár; vízcsepp – áramvonalas autó; cápabő‘r pikkely – úszódressz)

A Pályaműben a megadott témakörök egyikét kell a Pályázónak feldolgozni, értelmezni, továbbgondolni, az újszerű lehetőségekre rámutatni. Természetesen megengedett az ismert alkalmazások rövid bemutatása. A pályaműnek szigorúan természettudományos alapokon kell állnia, áltudományos nézetek a dolgozatot értékelhetetlenné teszik.

A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje: 2017. február 28. éjfélig.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja: Az adatlapot elektronikusan az osztondij [at] novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt postai úton a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre kell beküldeni.

A pályamű benyújtási/beérkezési határideje: 2017. március 31. éjfélig.

Elbírálás:

A pályaműveket az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza meg. A bírálók a jeligével és címmel azonosított pályaműveket kapják meg az Alapítványtól. Az elbírálásból kizárjuk az azonosíthatatlan vagy határidő‘ után benyújtott pályaműveket. 

Nyilvános eredményhirdetés: 2017. június első felében rendezett ünnepségen.

Díjazás:

A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 30.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai vagy kulturális programokon való részvételi és táborozási lehetőséget, egyéb fejlesztő csomagot nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az a színvonalas pályázatok függvénye.)

A nyilvános eredményhirdetés alkalmával az erre előzetesen felkért diákok, egy 5-10 perces elő‘adás keretében bemutathatják dolgozatukat. A nyertes pályaműveket a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerző‘k nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük és a sikeres Pályázókat a terv szerint a Parlamentben tartandó Gábor Dénes-díj átadási ünnepségre is meghívjuk.

További információk a pályázatról a mellékelt részletes felhívásban vagy az alábbi elérhetőségeken:

NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86.,

E-mail: osztondij [at] novofer.hu

Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004 

WEB: www.novofer.hu/alapitvany

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak.