Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

„JÖVŐKÉPEM” - középiskolai tanulmányi ösztöndíj 2016

Jelentkezési határidő: 2016. február 29., éjfél
Pályaművek benyújtása: 2016. március 31., éjfél
A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért kuratóriuma ösztöndíjpályázata Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó emlékére

 

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta és egy plazmalámpát is szabadalmaztatott. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, melyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.

A pályázat célja:

A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében.

A pályamű: 

Esszédolgozat: 6-10 oldal terjedelemben, jeligével és címmel.

  • Az infokommunikáció etikai, biztonsági kérdései, az eszközök használatának körülményei (a megosztás, posztolás, lájkolás, hekkelés, stb. veszélyei, illetve következményei pl.: öngyilkosság a virtuális térben történő támadások miatt, okostelefon használó figyelmetlenségéből származó balesetek, stb.)
  • Digitális orvoslás és nanomedicina jövőkép (pl.: emberbe ültethető elektronikus készülékek üzembiztos működése, azok szándékos zavarásának megelőzése, stb.)
  • A holográfia felhasználása a modern kutatásban
  • Elektronoptika fejlődése, modern mikroszkópok (PEM/SEM – pásztázó elektronmikroszkóp, TEM – transzmissziós elektronmikroszkóp, etc.)

A Pályaműben a megadott témakörök egyikét kell ÖNÁLLÓAN feldolgozni, értelmezni, az alkalmazási lehetőségeket továbbgondolni, az újszerű felhasználási lehetőségekre rámutatni. Természetesen megengedett az ismert alkalmazások rövid bemutatása.

Az elbírálás szempontjai:

  • az ismeretek feldolgozásának önállósága,
  • a megfogalmazás érthetősége, a pályamű átgondoltsága, kidolgozottsága,
  • a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása, a pályamű jelentőssége,
  • a megadott témakörhöz való illeszkedése.

A bírálat során a zsűri elsősorban az újszerű gondolatokat tartalmazó dolgozatokat értékeli.

A pályaműveket az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza meg. 

Nyilvános eredményhirdetés:

2016. június első felében a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen.

Díjazás:

A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 30.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai programokon való részvételi és táborozási lehetőséget nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az a színvonalas pályázatok függvénye.)
A nyilvános eredményhirdetés alkalmával az erre előzetesen felkért diákok, egy 5-10 perces előadás keretében bemutathatják dolgozatukat. A nyertes pályaműveket a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük és a sikeres Pályázókat a terv szerint a Parlamentben tartandó Gábor Dénes-díj átadási ünnepségre is meghívjuk.

További felvilágosítás:

NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86., E-mail: osztondij [at] novofer.hu, Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004, www.novofer.hu/alapitvany

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak.