Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Külföldi Nyelvtanulási Program 2022-es lehetőségei

A kedvezményezett tanulók kéthetes egyéni, csoportos nyelviskolai, vagy csoportos partneriskolai programban vehetnek részt.

Magyarország Kormánya elkötelezett a hazai idegennyelv-oktatás fejlesztése iránt. A köznevelés rendszerében adottak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik a jól használható idegennyelv-tudás elsajátítását. A tanulók eredményességének növelése érdekében elsősorban nem az óraszámok növelését, hanem a tanítás és tanulás hatékonyságának fejlesztését és a nyelvtanulás iránti motiváció erősítését szükséges támogatni, ezért az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről szóló 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján létrehozta a Külföldi Nyelvtanulási Programot (KNYP).

A program kedvezményezettjei a 9. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi, továbbá a technikumi 11. vagy választható jelleggel a 12. évfolyamos tanulók, akik alanyi jogon vehetnek részt angol, német vagy francia nyelvi képzésben.

A tervezett kiutazásokra előreláthatóan 2022 nyarán kerülne sor. A program pályázati felülete (www.knyp.hu) hamarosan mindenki számára elérhetővé válik, így még a pályázat 2022. februári megnyitása előtt lehetőség nyílik a programban részt vevő külföldi nyelviskolák megismerésére és az utazás megtervezéséhez szükséges információk feldolgozására.

Annak érdekében, hogy a 2022. év elejére tervezett pályáztatási folyamatot sikeresen lehessen lefolytatni, a kedvezményezett tanulókkal jogviszonyban álló köznevelési vagy szakképző intézmények a program pályázati felületén 2021. november 16-tól tudják megkezdeni az intézményi adategyeztetést.

A program megvalósítása során a Kormány kiemelt célja a valódi esélyegyenlőség megteremtése, ezért a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kiegészítő támogatásra pályázhatnak 2021. november 16. és 2022. január 3. között. A kiegészítő SNI-pályázatot a Tempus Közalapítvány weboldalán 2022. január 3-ig lehet beadni: palyazat.tpf.hu

A közel 150.000 kedvezményezett tanulóra vonatkozó adategyeztetés lehetősége a pályázati folyamat második lépése, amelyre a későbbiekben kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételkor szem előtt kell majd tartani a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány miatt elrendelt mindenkori hatályos hazai és nemzetközi járványügyi intézkedéseket, ezért annak megvalósíthatósága továbbra is függ a fogadó országok beutazási szabályaitól!