Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Mester-M Díj 2016

Jelölések benyújtása: 2016. december 31.
Az Új Európa Alapítvány és a MOL azon áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik kiemelkedően ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén

A fiatal tehetségek, későbbi sikeres sportolók, művészek, szakemberek elindítása olyan áldozatkész tanárokon, edzőkön, szakembereken múlik, akik meglátják bennük a lehetőséget és bátorítják első lépéseiket. A MESTER-M Díj ezen szakemberek munkáját ismeri el. 

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, nevelők, edzők, pedagógusok:

  • akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;
  • akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek; 
  • akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; 
  • akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

A 2016. évi jelölés módja:

  • Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).
  • Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
  • A 2016. évi jelölések kizárólag online módon küldhetőek be 2016. december 31-ig, melyről 2017. elején lesz döntés.

ONLINE JELÖLÉS-re itt van lehetőség.

További részletes információk a mellékelt Felhívásban, illetve az Új Európa Alapítvány holnapján olvashatók!