Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat 2017

Beadási határidő: 2017. november 10. 00:00
A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért!

A pályázat célja

A pályázat támogatója, a NIVEA "Törődik a családokkal" program fontosnak tartja, hogy az óvodában fejlesztést biztosító óvodapedagógusok felkarolják olyan családok gyermekeit, akik nehéz körülmények között élnek, és a szülők tenni szeretnének gyermekük képességeinek jobb kibontakoztatásáért az óvodapedagógusokkal együtt. Ezért ebben az évben még 80 ötéves korú, nagycsoportos, tehetségműhelyben dolgozó gyermek támogatását vállalja, fejenként 50.000 forinttal a pályázó óvodapedagógus számára nyújtott ösztöndíjon keresztül, melyet a gondozott gyermek tehetségfejlesztésére kell fordítani. A NIVEA Törődik a családokkal program további célja, hogy olyan egyesület irányítsa a pályázat korrekt kivitelezését, ahol a szakembergárda adott az elbíráláshoz, valamint olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt rászoruló gyermekek tehetségfejlesztésének céljára, ahol az óvodában az egyéni fejlesztéshez nemcsak prevenciós - korrekciós, hanem tehetséggondozási területen is működnek óvodai szakemberek, akik kis létszámú tehetségműhelyeket vezetnek. 
 
A pályázat feladata
 
A rászoruló gyermekek támogatása az óvodapedagógus által kapott ösztöndíjon keresztül, amely a gyermek fejlődését szolgáló bármely célra fordítható, például szolgáltatásokra vagy eszközökre, melyek otthon is lehetőséget teremtenek a szülőknek gyermekük képességeinek jobb fejlesztéséhez. (A mellékelt pályázati formanyomtatvány szakmai szempontrendszert nyújt e pályázat feladatainak pontos leírásához, elvégzéséhez.)
 
A pályázók köre
 
Belföldi székhelyű óvodák (fenntartótól függetlenül) óvodapedagógusai. Fontos, hogy olyan intézmények legyenek, ahol a tehetséggondozó óvodapedagógus személyesen vállalja a szülők bevonását a gyermekek átlagon felüli képességének gondozásába. 

A pályázat folyamata

 
A pályázatot az az óvodapedagógus nyújtsa be, aki a gyermek fejlesztését végzi. A pályázati formanyomtatványt kitölti, amellyel vállalja annak kivitelezését, vagyis a gyermek fejlesztését, a szülők bevonását, a fejlesztéshez esetlegesen szükséges szolgáltatások és eszközök beszerzését, és azok átadását. A szülőknek is segítséget ad a szolgáltatások és eszközök helyes használatához.
  • A kitöltött pályázati formanyomtatványt cégszerűen aláíratja az óvoda vezetőjével, és benyújtási határidőre elküldi szakmai elbírálásra a megadott címre. 
  • A pályázat elbírálása után e-mailben tájékoztatást küldünk, hogy miként fogadtuk el a pályázatát. Ezzel egy időben az óvoda megadott bankszámlára átutaljuk a megnyert összeget.
  • A fejlesztésről a pályázat befejezésekor 1 oldalas beszámolót ír, és a kapott ösztöndíj összeg tételes elszámolásával együtt, megküldi a készpénzfizetési számlák eredeti másolatát. Minden számlára az óvoda címe kerüljön. 
  • A pályázati beszámolóhoz két A/4 es fotót kérünk, amely illusztrálja az ösztöndíj összeg felhasználását. Az egyoldalas pályázati beszámolót kérjük, írassa alá az óvodavezetővel és a szülővel. Ehhez is formanyomtatványt küldünk, hogy megkönnyítsük az adminisztrációit. (Esetleg, ha újságcikk jelent meg az óvoda ezen pályázatáról a helyi lapban, azt is kérjük, csatolja a beszámolóhoz.) 

A pályázat benyájtásának módja

 
A pályázatot postán lehet benyújtani a jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatvány kitöltésével egy eredeti példányban. A borítékon fel kell tüntetni: NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat 2017-es év” Postai cím: ONME EGYESÜLET, 5000 Szolnok, Baross G. u. 51.I.e.1.  
 
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 10. 
A pályázat elbírálása: folyamatosan történik 
A pályázat elszámolása is folyamatosan történik, de végleges időpontja: 2017. december 10.