Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére 2017

Beadási határidő: 2017. június 27. 14:00
A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma 2017. évben ismételten pályázatot ír ki a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére, 35 év alatti fiatalok részére.

A Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú:

 • tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák,
 • PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi – innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:

 • szellemitulajdon-védelem menedzsment,
 • tudás menedzsment,
 • minőség menedzsment,
 • humán erőforrás menedzsment,
 • kutatás-fejlesztés menedzsment,
 • informatika menedzsment,
 • környezetvédelem menedzsment,
 • technológiai innováció támogatási formái
 • technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése.

Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

 

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio [at] innovacio.hu).