Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

TÁMASZ ösztöndíj

Jelentkezési határidő: 2013. december 16. 00:00
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által, a határon túli, tanulmányait Magyarországon folytató magyar nemzetiségű tanulók számára a 2013/14-es tanévre meghirdetett ösztöndíj pályázat

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi felsőoktatási intézményekben az alap-, osztatlan és mesterképzésben tanulmányokat folytató, de miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára támogatást biztosítani tanulmányaik, kutató tevékenységük, közösségi aktivitásuk folytatásához.

A TÁMASZ ösztöndíj a 2013/14-es tanév 10 hónapjáta nyerhető el, mértéke legalább 30.000,- Ft/tanév/fő, de legfeljebb 300.000,- Ft/tanév/fő. A pályázaton legfeljebb 50 fő részesíthető ösztöndíjban. A pályázat folyósítására 2013/14-es tavaszi félévben kerül sor. 

A pályázatok elbíráslása az alábbi szempontok alapján történik:

  • a hallgató tanulmányi eredményei az utolsó két lezárt tanulmányi félévben (az alapképzésben 1. évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében ez nem vehető figyelembe; a mesterképzés I. évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében pedig a mesterképzésre jogosító alapképzéses tanulmányok utolsó két félévének eredményei figyelembe veendők); 
  • a hallgató tudományos, kutatási tevékenysége, eredményei a 2012/2013-as tanévben; 
  • a hallgató közösségi tevékenysége (pl. hallgatói önkormányzati tisztségviselés, öntevékeny csoportban való aktív részvétel stb.); 
  • egyéb, a hallgató által a pályázatában megjelenített és az Értékelő Bizottság által elfogadásra kerülő szempontok (pl. a hallgató motivációja a megszerzendő diplomájának szülőföldjén történő hasznosulásával kapcsolatban, a hallgató kapcsolattartása a szülőföldi magyar oktatási/kulturális intézményekkel, szervezetekkel stb.);
  • a hallgató szociális helyzete. 
 

A pályázatról bővebb információért érdeklődni lehet a +36-1-368-8860-195 telefonszámon és a tamasz [at] bbi.hu e-mail címen, továbbá a Emberi Erőforrások MInisztériuma honlapján.