Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Ujvári János diplomadíj-pályázat

Jelentkezési határidő: 2016. március 22. 00:00
Beadási határidő: 2016. július 19. 00:00
Eredményhirdetés: 2016. augusztus 31. 00:00
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) díját idén is elnyerhetik az alap- és mesterképzésben végzős hallgatók

A pályázat célja

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázók köre

A pályázaton azok a  felsőfokú alap-  és mesterképzésben részt vevő hallgatók  vehetnek részt, akik a 2015/16. tanév tavaszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma  szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel  legalább 10 oldal terjedelemben,  illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató  alapfokon  átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek  feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegyoltalom,
 • formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg,  a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya olyan alkotómunka eredménye, amely több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések  ismeretére is.  Az SZTNH  –  indokolt esetben  –  jogosult  a diplomamunkát a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolni.

A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 • első díj 150 000 Ft,
 • második díj 125 000 Ft,
 • Harmadik díj 100 000 Ft.

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek  tartalma és  színvonala alapján  változtasson a kategóriák,
illetve a kiadott díjak számán.

A pályázati díj elnyerésének feltételei

 • Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést.
 • A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben.
 • A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.
 • A szakdolgozat/diplomamunka sikeres védése.

A pályázat menete

1.) A pályázati szándék regisztrálása az ujvaridiplomadij [at] hipo.gov.hu címen, amely tartalmazza:

 • a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatát,
 • egy rövid összefoglalót arról, hogy a témát milyen szellemitulajdon-védelmi szempontból kívánja megvizsgálni a pályázó

2.) A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.

3.) A diplomamunkába/szakdolgozatba integrált pályázati dolgozat leadása a megjelölt határidőre.  A diplomamunka/szakdolgozat tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokat feltárni.