Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Velux ösztöndíjak - Nemzetközi Érettségi hátrányos helyzetűeknek

Beadási határidő: 2015. január 7. 23:30
Időpont: 2014. február 14. 00:00
Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra.

Az iskolákról és a Nemzetközi Érettségiről

Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 14 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesben, Kanadában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Hongkongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán, Szingapúrban, Hollandiában, Németországban és Örményországban.

Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálja a személyiséget, fejleszti a problémamegoldó készséget, toleranciára, felelősségtudatra nevel; továbbá fogékonnyá teszi a fiatalokat a világban jelen lévő, globális problémákra. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában a végzett diákjaink képessé válhatnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt.

A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB, www.ibo.org) programját végzik el. Ez egy világszerte egységesen elismert, színvonalas képzési rendszer - a továbbtanulási arány ezekből az iskolákból gyakorlatilag száz százalék. A Nemzetközi Érettségi Program a "teljes ember" nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett a diákok részt vesznek sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkát végeznek.

Az ösztöndíj juttatásai

Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.

Kik pályázhatnak?

Ösztöndíjaink megpályázására jogosultak azok a 16-18 éves (2015. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de a 19- et még be nem töltött) szakközépiskolai vagy gimnáziumi képzésben résztvevő személyek, akik érettségi vizsgájukat 2016-ban vagy 2017-ben tennék le, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

I.
1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek, vagy
2) nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek.

ÉS

II.
1) állami gondozottak, és ezt a Gyámhatóság igazolásával bizonyítják, VAGY
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak (ezek listája elérhető honlapunkon: www.uwc.hu/docs/LHH_k.pdf), és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, VAGY
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.

A Velux alapítvány céljainak megfelelően a 2. ill. 3.pontban megjelölt csoportból elsősorban olyan diákok jelentkezését várják, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65000 forintot, beleértve a segélyeket ill a vállalkozásokból és más forrásokból szerzett bevételeket. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás későbbi szakaszában a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják.

Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni online regisztrációt követően lehet a Velux pályázás menüpont alatt.
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2015. január 7. szerda 23:59.

Az írásos pályázat alapján a második fordulóba jutott jelentkezőket személyes interjúra hívják, melynek időpontja 2015. február 14. szombat. Az itt megismert jelöltek közül választjuk ki a harmadik forduló résztvevőit. Ez egy kétnapos tábor melynek időpontja, 2015. március 7-8 (szombat-vasárnap). Itt közös tevékenységek, játékok során ismerkedünk a résztvevőkkel. A pályázáskor kérjük figyelembe venni, hogy a fenti időponton nem áll módunkban változtatni. A távolmaradás a jelentkező ösztöndíjpályázatból való kizárását vonja maga után.
A második és harmadik fordulón való részvétel ingyenes, az útiköltséget is téríteni tudjuk.

Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij [at] uwc.hu

A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC Magyarország általános ösztöndíj-pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.