Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

X. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Beadási határidő: 2020. november 16. 00:00
Az idei pályázat témája a hálózatok

A hazai tudományos élet utánpótlásának biztosíta kiemelt cél. A köznevelésben tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes, tehetséges tanulók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja a pályázat, melynek témáját Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, az MTA külső tagja, a bostoni Northeastern University egyetemi tanára, a 2019. évi Bolyai-díj kitüntetettje határozta meg:

  • A hálózatok elmélete és alkalmazásai
    vagy
  • Hogyan segíti a hálózatok elmélete a tudomány fejlődését?

Kik jelentkezthetnek a pályázatra? 
Pályázhat a 2019/2020. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló.

Ajánlott irodalom:
Barabási, Albert-László: Behálózva: a hálózatok új tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2019.
Barabási, Albert-László: A hálózatok tudománya. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2017.
Barabási, Albert-László: A képlet: A siker egyetemes törvényei. Libri Könyvkiadó. Budapest, 2018.


A pályázat terjedelme:
Az esszédolgozat terjedelme maximum 10 oldal lehet. (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-szeres sortávolság). A dolgozat tartalmazzon címoldalt (jeligével), egy maximum egy oldalas rövid összefoglalót, tartalomjegyzéket és forrásmegjelölést (nem számítanak a 10 oldalas terjedelembe).

Tematikai követelmények:
A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 3 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg elméleti vagy kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

Díjazás:
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A felkészítő a díjazott tanulóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt összesen bruttó 500 ezer Ft.

Értékelés:
A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül a Köznevelésért Felelős Államtitkár kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.
A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

  • a dolgozatban szereplő ötletek újszerűsége, eredetisége,
  • az irodalmi adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
  • az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
  •  a pályamunka esztétikai értéke.

A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, előzetes tervek szerint 2020 decemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.

foto: Nature
A világ legismertebb és egyik legmérvadóbb össztudományos lapja, a Nature magazin Barabási Albert-László adataiból készült képpel ünnepelte a 150. születésnapját. 
A Barabási-féle címlapképen a Nature magazincsoport által a 20. század fordulója óta publikált több mint 88 ezer tudományos cikk és azok citációs rendszere hálózattérképen szerepel.