Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

XIX. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás - 2014

Pályaművek benyújtása: 2014. március 14. 00:00
A TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára természettudományi és műszaki tematikájú – elsősorban a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos – tetszőleges tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.

I. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények

1. A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát és/vagy innovatív műszaki készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy ötletes technikai megoldásokkal.

2. Elengedhetetlen, hogy a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott legyen. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb).

Pályázhatnak magyarországi és magyarajkú külföldi egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák.

II. Jelentkezés, részvételi feltételek és határidők

1. A pályázatra jelentkezni az elkészítendő pályamű 1-3 oldalas szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet 2014. március 14-ig. A jelentkezések elfogadásáról (vagy elutasításáról, ha a szinopszis alapján a tervezett pályamű nem felel meg a pályázati kiírásnak) 2014. március 28-ig minden jelentkező értesítést kap. A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása esetén a pályázónak részvételi szándékát az előzetesen postai vagy elektronikus úton kézbesített adatlap visszaküldésével kell megerősítenie 2014. április 10-ig. Az adatlapon meg kell jelölni az alkotás bemutatásához szükséges helyigényt (max. 2,5 m2).

Részletek a Kossuth klub honlapján.

2. A kész pályaművek nyilvános bemutatására és zsűrizésére várhatóan a Miskolci Egyetemi Napokon (MEN 2014) kerül sor, 2014. május 10-én, szombaton. 

3. A pályaműveket elbíráló zsűriben neves tudósok, oktatók vesznek részt. A zsűri elnöke: dr. Gyenes Károly villamosmérnök-informatikus, egyetemi docens (BMGE).

4. A kiállításon a pályázók részvétele ingyenes.

5. A kiállításon való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költséget a diákoknak a költség 50%-áig, legfeljebb 5.000 Ft értékig térítik meg. A felmerülő szállásköltséget a pályázók viselik. Igény esetén a vidéki diákok és felkészítő tanáraik részére mérsékelt áron szálláslehetőség biztosított. A határon túli pályázók és felkészítő tanáraik szállásköltségét a szervezők átvállalják.

III. A pályázat díjai:

1. A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) által várhatóan 2014. szeptember 28. – október 4. között Cagliariban (Olaszország) megrendezésre kerülő, 5(+2) napos 10th Expo-Sciences Europe 2014 (ESE 2014) elnevezésű európai diákalkotó fesztiválon. A résztvevőknek a pályaműveiket a fesztiválon angol (esetleg francia vagy német) nyelven kell bemutatniuk.

2. További 4 pályamű egy-egy alkotója részt vehet a Magyar Géniusz Programhoz csatlakozott Tehetségpont-hálózat tagszervezetei vagy más, természettudományi és/vagy-műszaki szakmai szervezet által 2014 nyarán megrendezésre kerülő hazai vagy külföldi tudományos vagy szaktáborok egyikében, amelyet a díjazott diák választhat ki. A részvételhez díjazottanként maximum 50.000 Ft támogatást adható.

3. A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát vállaló, 4 fő pedagógust 25-25.000 Ft értékű könyvutalvánnyal jutalmazzák.

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a +36-1/338-4295-ös, a +36-20/614-4540-es vagy a +36-20/445-8919 telefonszámokon illetve a tehetsegpont [at] kossuth-klub.hu e-mail-címen kaphatnak.

Postacím:
XIX. OTTDK
TIT Kossuth Klub Egyesület,
1088 Budapest, Múzeum utca 7.