Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács TT 700 000 700

0036-1-7870596
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Alelnök:
Dr. Balogh László
Majorosné Lasányi Ágnes
Dr. Pakucs János
Prof. Dr. Szendrő Péter

Elnökségi tagok:
Dr. Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin
Kiss Albert
Magyar Margit
Rajnai Gábor
Révész György

Titkár:
Szilágyi Zsuzsanna

Tagok:
Amőba Alapítvány
Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete
Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület
Bács-Kiskun Megyei Tehetségsegítő Tanács (Bács TST)
Bethlen Gábor Alapítvány / (Nagyenyed, Erdély)
Bolyai Műhely Alapítvány
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság)
Csányi Alapítvány a Gyermekekért
Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI)
Genius Jótékonysági Alapítvány
Kanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács
Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma
Kocka-kör Egyesület
Kutató Diákok Országos Szövetsége
Kutató Diákokért Alapítvány
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
Logos Alapítvány
Magyar Diáksport Szövetség
Magyar Innovációs Alapítvány
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (MZMSZ)
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Alapítványa
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
Mentor Tehetségsegítő Tanács
MOL Alapítvány
Nemzet Tehetségpont
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület
Oboás Társaság Alapítvány
Országos Tudományos Diákköri Tanács
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete
Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa
Pro Progressio Alapítvány
Református Pedagógiai Intézet
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
TDK-ért Közhasznú Alapítvány
Tehetségpártolók Baráti Köre
Új Start Alapítvány
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Géniusz mozgalom)
Vajdasági Tehetségsegítő Tanács

A Tehetségtanács célkitűzése

A Tanács civil kezdeményezésre létrejött olyan független szervezet, amely munkájában koordi-náló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el. E testületet a magyarországi és hatá-ron túli, tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek az alábbi célok érdekében hozták létre 2006-ban: - a Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehet-ségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek (a továbbiakban: Szervezetek) egyeztessék ál-láspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszerve-zésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendsze-rének további fejlődését - a Tanács a kormány 1043/2006. (IV.19.) Korm. sz. határozata alapján állandó és szerve-zett formát kínál a fenti Szervezetek és a kormányzat párbeszédére, a Szervezetek igénye-inek megfogalmazására, a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek vélemé-nyezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenőrzésére - a Tanács állást foglal, és véleményt nyilvánít a tehetségek segítésével kapcsolatos kérdé-sekben, e véleményét a médiában megjeleníti - a Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló információkat közös web-oldalon (www.tehetsegpont.hu), kiadványokban, regionális információs pontokon (Tehetségpontok), regionális fórumokon és a médiában közre adják - a Tanács a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek fel-ismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi felelősségvállalását.