Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Semmelweis Egyetem Tehetséggondozó Tanács TT 770 000 712

Semmelweis Egyetem Tehetséggondozó Tanács
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Titkár:
Dr. Szabó Attila (ÁOK)

Tagok:
Dr. Budai Marianna (GYTK)
Dr. Szél Ágoston (ÁOK)
Dr. Bödör Csaba (ÁOK)
Feketéné Dr. Szabó Éva (PAK)
Dr. Fekete György (ÁOK)
Dr. Gőbl Gábor (ETK)
Dr. Kellermayer Miklós (AOK)
Dr. Alpár Alán (ÁOK)
Dr. Ligeti Erzsébet (ÁOK) / (külföldi hallgatók képviseletében)
Dr. Kiss András (ÁOK)
Dr. Zsembery Ákos (FOK)
Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (ETK)
Dr. Fekete Andrea (ÁOK)

Tiszteletbeli elnök:
Dr. Sótonyi Péter (ÁOK)

A Tehetségtanács célkitűzése

A Semmelweis Egyetem Tehetséggondozó Tanácsának feladata

Az egyetem a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program irányítására Tehetséggondozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alapít. A Tanács tagjait és elnökét a Rektor bízza meg 3 éves időtartamra.

A Tanács kapcsolatot tart fenn a tehetséggondozásban érintett egyetemi szervezetekkel (TDK Tanács, szakkollégium, Doktori Tanács, Technológiai Transzfer Iroda, Hallgatói Önkormányzat, Instruktori Öntevékeny Csoport, HuMSIRC, stb.)

A Tanács dolgoztatja ki és fogadja el az egyetemi tehetséggondozás többletlehetőségeinek formáit és az e többletlehetőségekben részesülők körének kritériumait is. A Tanács gondoskodik e lehetőségek és kritériumok, valamint az odaítélés folyamatának nyilvánosságáról és ellenőrizhetőségéről.

A Tanács tagjai rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyetem TDK konferenciáján, az OTDK-n, a rektori pályázatok bírálatában és néhány kiválasztott ösztöndíj (így pl. a heidelbergi, freiburgi, ERASMUS, stb.) odaítélésében.

A Tanács az egyetem vezetőinek, mentorainak, tehetséges diákjainak, fiatal oktatóinak bevonásával évente egyszer konferenciát szervez az egyetemi tehetséggondozás feladatainak áttekintésére.