Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Mentor TT - Felvidéki Tehetségsegítő Tanács TT 780 001 914

Mentor TT
00421-31-7807928

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Tagok:
SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központ / Galánta

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola / Gúta
Zobor, KFE KETK / Nyitra
Katona Mihály Alapiskola / Búcs
SzM Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület / Komárom
Kodály Zoltán Alapiskola / Dunaszerdahely
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola / Gúta

Tehetségpont:
Gimnázium Párkány / Párkány
e-Talentum / Fülek
Talentum Programozóműhely / Kassa
Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért / Rimaszombat
Alapiskola Lakszakállas / Lakszakállas
Móra Ferenc Alapiskola / Nemesócsa
Tarczy Lajos Alapiskola / Hetény
TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása
Tompa Mihály Református Gimnázium / Rimaszombat
Fecsó Pál Polgári Társulás / Torna
SZMPSZ Tőketerebesi TV / Nagykapos
Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda / Vágsellye
Szenci Molnár Albert Alapiskola / Szenc

Tehetségműhely:
Magán Szabadidőközpont / Dunaszerdahely

A Tehetségtanács célkitűzése

Az SZMPSZ keretében működő FTT közgyűlése 2016. január 26-án kinyilvánította a Mentor TT-vé alakulását és a jogfolytonosságot.
2015. december 12-én került sor a Felvidéki Tehetség Tanács (FTT) szlovákiai jogi bejegyeztetésére Mentor TT névvel.
A Mentor TT koordinálja és összefogja a tehetséghálózatban regisztrált tehetségpontok működését a Felvidéken.

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács megalakulásától, 2011-től felvállalta több országos felmenő rendszerű diákverseny szervezését (Tudok, Kincskeresők, Diákolimpia), művészeti és tudományos konferenciák, projektnapok és tudománynapok rendszeres szervezését a szlovákiai magyar oktatásban részt vevő dákok számára.

A Mentor TT célja a jövőben is a tehetségek felfedezése, fejlesztése, és bemutatása, a felvidéki tehetségpontok segítése és együttműködésük koordinálása.
A Mentor TT hosszú távú célja lehetőséget biztosítani a tehetséges diákok és mentoraik számára, hogy részt vegyenek hazai és nemzetközi tehetségnapokon, konferenciákon, szaktáborokban, diákolimpián, együttműködjenek kutatócsoportokkal és szakemberekkel.
Ennek érdekében folyamatos tájékoztatást biztosít a partnerszervezetek irányában, rendszeres találkozókat szervez a tehetségpontok vezetőivel és a tapasztalatok átadását tartja fontosnak.
A közös programok, országos versenyek és tehetségnapok szervezéséhez több pályázati lehetőséget szeretne megcélozni a tudományosság, művészet és sport terén.

Szlovákiában jelenleg 21 tehetségponttal működik együtt folyamatosan, amelyeket a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakemberei minősítettek:
Kiváló akkreditált tehetségpontok:
1. Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont
2. Katona Mihály Alapiskola, Búcs
3. Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
4. Magyar Tannyelvű Szakképző Magán Középiskola, Gúta
5. Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért, Rimaszombat
6. II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
7. Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc
8. Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület, Komárom
9. Talentum Programozóműhely, Kassa
10. Talentum Tehetségpont, Fülek
További regisztrált tehetségpontok:
1. Alapiskola, Lakszakállas
2. Az SZMPSZ Tőketerebesi TV tehetségpontja
3. Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
4. Fecsó Pál Polgári Társulás Tehetségpont, Torna
5. Gimnázium, Párkány
6. Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa
7. SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központ, Galánta
8. Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény
9. TéKA Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása
10. Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat
11. Zobor Tehetségpont, Nyitra