Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács TT 831 000 141

Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács
feherago [at] gmail.com
Vezető: 
Titkár: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Elnök:
Dr. Pap Ferenc

Titkár:
Fehér Ágota / pszichológus, pszichológia szakos tanár,
Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar
(2021. augusztus 1. előtt: Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara)

Tagok:
Dr. Szenczi Árpád / főiskolai tanár
Kósa Zoltánné / a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója

A Tehetségtanács célkitűzése

A Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács célja a tehetséggondozás területén hatékony segítség nyújtása azon tehetségsegítő kezdeményezések szervezésében és koordinálásában, amelyek a nagykőrösi köznevelési, valamint felsőoktatási intézményrendszerbe járó tanulók és hallgatók, valamint az őket tanító-nevelő pedagógusok és pedagógusjelöltek képességeinek kibontakoztatását támogatják. Célja olyan szakmai fórum biztosítása és szakmai programok megvalósítása, amelyek értékes lehetőséget kínálnak mind közvetlenül a gyermekek személyiségfejlődése és képességfejlesztése szempontjából, mind az őket tanító-nevelő pedagógusok és pedagógusjelöltek tehetségsegítő munkáját eredményesebbé teszik. A módszertani jó gyakorlatok megosztását a tehetségsegítő szakemberek részére szupervízió biztosítása teszi teljesebbé. Konzultatív testületként mindezekhez kapcsolódóan a Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat mint a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit, és az azokhoz illeszkedő szakmai tevékenységeket támogatja, tehetségtanácsadással segíti. Kiemelt célja továbbá a református kollégiumi hagyományokra épülő tehetséggondozás megerősítése.