Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Fülöpné Balla Ildikó

Munkakör: 
Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola - igazgatóhelyettes
matematika, informatika

Milyen elvárásokkal jelentkeztél a tutori szerepre?
A tehetséges tanulókkal való foglalkozás számomra kikapcsolódás jelent, hiszen sokkal több sikerélmény ér egy-egy ilyen foglalkozás keretében, mint a tanítási órákon. Minden vágyam a sakk, mint képességfejlesztő játék szabályainak megismertetése minél több tanulóval, mert ez nagyon sokat jelent a tehetség, a gondolkodás fejlesztésében. A MATEHETSZ nagyon sok pályázatot,tábort kínál tehetséggondozásra. Úgy gondoltam, hogy ez a tutori munka lehetőséget biztosít a tehetséges fiatalokkal való foglalkozásra, ismereteik bővítésére, önbizalmuk, élettapasztalatuk fejlesztésére, ezáltal megnyitva számukra kínálkozó lehetőségeket.
 

Miért tartod fontosnak az egyéni segítségnyújtást a tehetséges fiatalok számára?
Nagyon sok tehetséges fiatal „elkallódik”, mert a szülők, pedagógusok nem veszik észre egy-egy területen bennük rejlő tehetségüket. A szülők anyagi nehézségei, reménytelen élethelyzetük lehetetlenné teszi, hogy gyermekükben rejlő tehetségüket felismerjék, fejlesszék, támogassák. Szükségük van külső segítségre, lelkes pedagógusokra, akik minden nehézséget leküzdve vezérlik ezeket a tehetséges tanulókat, időt, energiát, pénzt nem sajnálva.
 

További gondolatod, amit fontosnak tartasz a tutorálással kapcsolatosan:
Nagyon fontos a szülők, az iskola vezetősége és a pedagógusok szoros együttműködése, mert az ő segítségükkel tudjuk felfedezni a tehetséges fiatalokat és elindítani a tehetségfejlesztést. A tutor rendelkezzen egy bizonyos fix keretösszeggel, ami a 10 hónapos fejlesztés során felhasználhat természetesen a koordinátorral egyeztetve. Ennek alapján rugalmasabban tudja tervezni a 10 hónapos fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat….Nagyon fontos, hogy helyi vagy nagyon  közeli települések tutoráltjai kerüljenek egy csoportba, mert a csoportfoglalkozások és a szülőkkel való kapcsolattartás sokkal rugalmasabb. Csoportom most ilyen és nagyon sok közös programot szerveztünk úgy, hogy ott voltak a szülők is, de ha nem helyi szinten szervezzük nem biztos, hogy ilyen aktívan be tudtuk volna vonni őket. Nagyon jónak tartom, hogy lehetőséget kaptunk pszichológus igénylésére és úgy gondolom, ha a szaktanári segítséget (ének, informatika, idegen nyelv) is megkapnánk, még hatékonyabb fejlesztést tudnánk végrehajtani.