Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | Versenykiírás

Nevezési határidő: 2017. november 30. 00:00
Bevezetés a tudományos alkotó munkába 10 éves kortól

A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiválóra akkreditált tehetségpont TP 170 000 716 a KGYTK Tehetségsegítő Tanács támogatásával XVII. KGYTK országos komplex tanulmányi, tehetséggondozó versenyt hirdet a 2017/18-as tanévre.

 

1. A verseny megnevezése

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája (KGYTK) – bevezetés a tudományos alkotó munkába 10 éves kortól

2. A verseny pedagógiai célja 

A tudományos diákkörben kutató gyerekek ismerjék meg a kreatív társadalmi lét elemeit. Sajátítsák el az önálló ismeretszerzés technikáit, módszereit a tudományos ismeretterjesztés és/vagy az önálló mikrokutatásokon keresztül.  

3. A verseny tárgya, szakterülete 

3.1. komplex tanulmányi verseny

A verseny komplexitása az alkotó ismeretszerzést és annak bemutatását foglalja magában a tanuló érdeklődési köréhez kötődően. Az érdeklődési kör kapcsolódhat az általános iskolai tantárgyak ismereteihez, vagy azon túlmutató tudományos témához, problémához. 

3.1.1. természettudományi tantárgyak természetismeret, biológia, fizika, földrajz, kémia, földünk és környezetünk, életvitel és gyakorlati ismeretek, számítástechnika (természettudományi szekció)

3.1.2. társadalomtudományi tantárgyak történelem, anyanyelv és irodalom; művészetek (társadalomtudományi szekció)

4. A verseny osztályok szerinti csoportjai, a pályamunkák kategóriái

4.1. osztálycsoportok 3-4. o.; 5-6.o.; 7-8.o.  4.2. a benyújtandó pályamunkák kategóriái pályamunka szerint: ismeretterjesztő és kutatásmódszertan kategória.

5. A verseny fordulói

5.1. iskolai forduló A tanulók írásos beszámolót készítenek 5-10 oldalas Word dokumentumban a tudományos ismeretek gyűjtésének eredményeiről. 

5.2. területi válogató (regionális fordulók)

5.2.1. regionális 1. forduló A tanulók pályamunkát készítenek, és azt elektronikusan feltöltik a kgytk.zalaberiskola.hu oldalra, valamint nyomtatottan 1 példányban beküldik az illetékes régióközpontba. A zsűri értékeli a pályamunkákat és dönt a 2. fordulóra való meghívásról. (lásd: kgytk-zalaber.hu weblap; ARCHIVUM link; Díjazott pályamunkák)

5.2.2. regionális 2. forduló A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájára meghívott tanulók maximum 10 percben bemutatják a pályamunkájukat előadás formájában és válaszolnak a régiókoordinátor által feltett kérdésekre. A zsűri értékeli az előadásokat, a válaszokat, majd a pályamunkák, valamint az előadások pontszámainak összesítésével dönt az országos döntőre történő továbbjutásról a régiókba meghívott tanulók arányának függvényében. (lásd: kgytk-zalaber.hu weblap; ARCHIVUM link; Díjazott pályamunkák; előadásvázlat)

5.3. országos döntő Az országos döntőre meghívott tanuló rezümét készít a pályamunkájáról. A pályamunkákat és a rezüméket - a KGYTK Tehetségsegítő Tanács felkérésére - minősített kutatók értékelik, akik a pályamunkákat bemutató előadásokat is meghallgatják. 

6. A nevezés módja, határideje

A nevezés elektronikusan történik a nevezési lap kitöltésével az alábbi internetes oldalon: kgytk-zalaber.hu 

Nevezési határidő: 2017. november 30.

7. A pályamunka készítése

A pályamunkát elektronikusan és nyomtatott példányban is be kell küldeni feltöltési és postázási határideje: 2018. március 19. elektronikus feltöltés helye:  kgytk-zalaber.hu   Postázási cím: lásd régióközpontok címe Az elmúlt év díjazott pályamunkái és az előadások PowerPoint prezentációi mintaként megtekinthetők a kgytk-zalaber.hu weblap archívum link díjazott pályamunkák oldalon. A pályamunka értékelési szempontjai megtekinthetők a kgytk-zalaber.hu weboldalon a versenyszabályzat linken.  

8. Nevezési díj nincs  

9. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témáját és ismeretanyagát a pályázó tanulók tudományos érdeklődési köre, területe határozza meg. Az ismeretgyűjtés elektronikus és nyomtatott információhordozók segítségével végezhető a szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményeinek megfelelően. Plágium kizárást von maga után. Felhasználható empirikus adatgyűjtés: megfigyelés, mérés, kísérlet, kérdőíves adatgyűjtés, terepmunka stb. Felhasználható irodalom: iskolán belüli és kívüli ismerethordozók: ismeretterjesztő irodalmak, bibliográfiák, tudományos szakfolyóiratok, tudományos szakkönyvek, lexikonok, szótárak, enciklopédiák, internetes folyóiratok, tudományos weboldalak.  iskolán kívüli információs bázisok: könyvtár, múzeum, levéltár, természetvédelmi terület, kutatóhelyek stb. Lásd bővebben a kgytk-zalaber.hu weboldalon a versenyszabályzat linken.  

10. Milyen felmenő rendszerbe illik a verseny?

A KGYTK országos verseny – kutatásmódszertan kategóriájában - I. helyezett 8. osztályos tanulók ajánlást kapnak a TUDOK gimnáziumi versenyre. 

11. A verseny díjazása

Az iskolai forduló: A résztvevők emléklapot kapnak, a helyezettek oklevelet Regionális forduló: A résztvevők emléklapot kapnak, a helyezettek oklevelet  Országos döntő: A résztvevők emléklapot, a helyezettek oklevelet, a kiemeltek tárgyi jutalmat kapnak. A kutatásmódszertan kategóriában I. helyezett 8. osztályos tanulók ajánlást kapnak a TUDOK gimnáziumi versenyre.

12. Határidők, időpontok

  • Nevezési határidő 2017. november 30. A nevezés a kgytk-zalaber.hu weblapon történik elektronikusan, a megadott határidőkor az internetes oldal lezár, a további nevezés nem lehetséges.
  • Iskolai forduló február 6 – 28. között az iskola döntése alapján
  • Regionális forduló I. pályamunka feltöltése, 2018. március 19.   értesítés a továbbjutásról április 07.  
  • Regionális forduló II. a meghívott pályamunkák bemutatása PowerPoint prezentációval (2016. április 18-23 időszakban) a zsűri által kijelölt régióközpontban.  A regionális fordulók helyszínei:  Százhalombatta (Budapest környéke régió) Arany János Általános Iskola és Gimnázium postacím: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. Karancslapujtő (Duna-Tisza köze régió) Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola postacím: 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70. Orosháza (Tiszántúl régió) Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  postacím: 5900 Orosháza, Előd u. 17. Osztopán (Dél-Dunántúl régió) Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája postacím: 7444 Osztopán, Fő u. 22. Zalabér (Nyugat-Dunántúl régió) Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda  postacím: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2. A regionális fordulók időpontjai: Karancslapujtő: 2018. április 17. kedd Orosháza: 2018. április 18. szerda Százhalombatta: 2018. április 19. csütörtök Zalabér: 2018. április 20 péntek Osztopán: 2018. április 19. csütörtök 15.5. KGYTK XV. országos döntő rezümé feltöltése: 2018. április 30. előadás megtartása: Budapest, 2018. május 07. hétfő Budapest, Demjén István Általános Református Általános Iskola (1223. Budapest, Rákóczi út.)   

13. A tehetségnevelő munka elismerése  

A KGYTK Tehetségsegítő Tanács elismeri a tehetségnevelők munkáját.  

  • Díjoklevél A Tanács díjoklevéllel ismeri el azoknak a pedagógusoknak tehetségnevelő munkáját, akik kiemelkedő tehetségnevelő munkát végeztek tanítványaiknak a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája című komplex tanulmányi versenyre történő felkészítésében. 
  • Mester és Tanítványa Díj A Tanács Mester és Tanítványa Díjjal (oklevél és arany kitűző) azoknak a pedagógusoknak, akik a versenyre felkészítő tehetségnevelők közül több éven keresztül kiemelkedő tehetségnevelő munkát végeztek tanítványaiknak a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája című komplex tanulmányi versenyre történő felkészítésében. 

A díjak átadása

A fenti díjakat a „III. KGYTK referenciaintézményi hálózat országos konferenciája” rendezvényen adja át a KGYTK Tehetségsegítő Tanács adja át 2017. május 29-én a KGYTK Referenciaintézményében (Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában).