Menü megnyitása

BorsodChem Zrt.

Genius Loci Díj 2016., regionális kategória

Több évtizedre visszanyúló hagyományai vannak annak az együttműködésnek, mely 2013 óta minőségileg és tartalmilag is megújult formában valósul meg a kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon és a BorsodChem Zrt. között. 2013-ban az iskolában másfél évtized után újraindult a hagyományos 4+1 éves rendszerű vegyésztechnikus képzés, amit a cég számos formában támogat. A BorsodChem finanszírozásával jött létre az iskolában működő műveleti laboratórium, amely országosan is kiemelkedő a szakközépiskolák között. Az itt megépített mérőkörök nagyrészt a vállalat termelési folyamataiban használt eljárásokat mintázzák, így a műveleti laboratóriumban a diákok már tanulmányaik során megismerkedhetnek a BorsodChemben alkalmazott technológiákkal. A cég fejlesztőlaboratóriumában évről-évre látványos kísérletekben bővelkedő, a diákokat elkápráztató bemutatókkal csinálnak kedvet a vegyészeti tanulmányokhoz, az iskolában használható eszközökkel és a kutatólaboratórium igénybevételének lehetőségével is támogatják a szakirányú tanulmányi versenyekre való felkészülést, illetve a kiemelkedően teljesítők jutalmazását. A vegyésztechnikus tanulók számára évközi és nyári szakmai gyakorlati lehetőséget és sokaknak a későbbiekben munkahelyet is biztosít a BorsodChem.

Varga Béla, a BorsodChem HR és kommunikációs igazgatója a díj elnyerése kapcsán kifejtette: „A BorsodChem Zrt. a felkészült és elkötelezett munkaerőpótlás biztosítása érdekében kiemelten fontosnak tartja a fiatal tehetségek támogatását olyan programokkal, mint a 14-15 éves korosztálynak szervezett vegyész szakkör, vagy a középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók szakmai gyakorlata, gyárlátogatások és kémia versenyek támogatása. Célunk, hogy a cég profiljába illő szakirányú végzettség megszerzésében a jól tanuló, jól teljesítő tanulókat folyamatosan támogassuk akár anyagi, akár szakértői segítség nyújtásával. Munkatársaink az oktatási intézményekkel együttműködve azon dolgoznak, hogy a fiatalokban is elültessék a vegyész szakma iránti – generációkon átívelő – érdeklődést és szeretetet.”

„A BorsodChem Zrt. a kémia iránt érdeklődő általános iskolások számára évről-évre kémia szakkört szervez a szakközépiskolában, melynek vegyszerigényét teljes körűen biztosítja, emellett évente mintegy 4000 euró értékben adományoz iskolánk számára laboratóriumi üvegeszközöket” – írja a támogatással kapcsolatban Pál-Kutas Dénesné, az intézmény vezetője. Kitér arra is, hogy a BorsodChemnek köszönhetően tudnak a diákok térítésmentesen elutazni a tanulmányi versenyek megyei és országos fordulóira, ahol a felkészülés kiváló feltételeinek is köszönhetően rendszeresen sikerrel szerepelnek tanítványaik.