Menü megnyitása

ÉlményMűhely Tehetségkör JG 360 002 674

GlobalID:
JG 360 002 674
Rövid név:
ÉlményMűhely Tehetségkör
Kidolgozó:
Szabó Ildikó, Fenyvesi Kristóf
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
Regisztrált tehetségpontként működnek és a tehetségsegítést minden formájában megvalósítják. Tehetségkörük 2010-ben vette kezdetét, a 2008-ban elindult ÉlményMűhely Matematikai-Művészeti Mozgalom (www.elmenymuhely.hu) alapjain.

A programban 15 általános iskolás korú tanuló vesz részt.
Az ÉlményMűhely Tehetségkör heti foglalkozások formájában a 13-14 éves tehetségígéretekből álló csoporttal, egy nemzetközi projektekhez is kapcsolódó matematikai-művészeti tehetségfejlesztő pedagógiai programot valósít meg a matematika művészet- és tudományközi kapcsolódásai mentén. A program célja a gyermekek komplex matematikai, vizuális, manuális, kognitív és pszichológiai fejlesztése. A műhelymunka során alkalmazott MathArt (matematikai-művészeti) szemlélet a művészet, a tudomány, a technológia és a környezettudomány tudásformáit, matematikai fókuszú szempontrendszer mentén kapcsolja össze. Az eltérő gyökerű és természetű jelenségeket matematikai aspektusból elemzi és használja fel a tanítás-tanulás hangsúlyozottan tanuló-, élmény- és gyakorlat-központú, játékos folyamatában. Nagy hangsúlyt kap a kooperáció, a hatékony kommunikáció, az önszervezés képessége, az interaktivitás, az „akció-tanulás”, a felfedezés és a közös játék öröme által motivált ismeretszerzés.
A tehetségek azonosítása az iskolákkal, szakpedagógusokkal, szülőkkel közösen történik. A tehetségkör minden tanulójának lehetősége van részt venni legalább egy saját alkotásával művészeti-tudományos kiállításon. Lehetőség van nemzetközi csereprogramokban való részvételre. A diákok személyesen találkozhatnak a szakma nemzetközi kiválóságaival: híres művészekkel, a világ nagy egyetemein oktató tudósokkal, egyetemi tanárokkal.
A tanulók munkájáról, előrehaladásáról személyre szabott értékelés készül. A műhely tanárai rendszeres esetmegbeszélések és szakmai fejlesztő találkozók során elemzik a műhely együttes teljesítményét és a benne résztvevő tanárok és diákok személyes munkáját.
A program kezdetén és végeztével egy többszintű képesség-vizsgáló feladatsort kapnak a gyerekek, játékos formában, eredményeiket dokumentálják és összehasonlítják. A tehetségkörbe járó diákok tanulmányi eredményeiről és versenyeredményeiről statisztikát vezetnek.
Rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fenn az alábbi szervezetekkel, intézményekkel: Bridges Organization (USA – www.bridgesmathart.org – www.familyday.hu), Zometool Inc. (USA – D, www.zometool.com), Jardin Galerie (USA – www.jardingalerie.org) Kaposvári Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Pécsi Tudományegyetem, Mobil-MADI Múzeum és Alapítvány.