Menü megnyitása

Intézményi Tehetségsegítő Program JG 310 000 688

GlobalID:
JG 310 000 688
Rövid név:
Intézményi Tehetségsegítő Program
Kidolgozó:
Hujber Tamásné
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2003
Kapcsolattartó:
Tehetségműhelyek általános iskolás és középiskolás diákok számára, ahol a fejlődés mellett a felzárkózatás és a mentálhigiénés támogatás is fontos szerephez jut.

A program 26 szervezettel való együttműködésben megyei, regionális és területenként országos hatókörű tehetségtámogató rendszer kialakítását tűzi ki célul, a tehetséges fiatalok önszerveződésének támogatásával, és a szervezeti hatékonyság növelésével. A nemzeti adatbázis létrehozását is támogatják a megye adataival.
A program során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű régiók és fiatalok tehetséggondozásának intenzív fejlesztésére; az önkormányzati, civil és magán erőforrások mozgósítására. A lehetőség megadása mentálhigiéniai szempontból ugyanolyan fontos tényező, mint a tehetség ápolása. A kiemelkedő tehetségeknek lehetőséget biztosítanak az egyéni mentorálásra, egyéni motivációval, ösztönzőkkel (pályázati lehetőségek, kiállítások stb.), de arra is, hogy csupán kedvtelésből, részt vegyenek szabadidős tevékenységekben is. A program keretében érettségi felkészítő foglalkozások stratégiai játék foglalkozás, sport és fejlesztő szakkörök, csoportos fejlesztés, Tehetségműhely, Fotóműhely Kreatív Hobbikör, Zenei Tehetségműhely, Színi Tehetségműhely, Önismereti csoportfoglalkozások várják a diákokat. Ezek keretében a logikai - matematikai, természeti, nyelvészeti, testi - kinesztetikus, térbeli - vizuális, zenei, és interperszonális tehetségterületek fejlesztésére is lehetőség van.
A programba való bekapcsolódás többlépcsős folyamat. Minden tanév elején meghirdetik a tehetségműhelyek indulását, majd a jelentkezőkkel egyéni motivációs beszélgetés, valamint az addigi alkotótevékenység bemutatása (pl. fotózás, rajzolás, festés, kézműves tevékenység) következik. Felvétel esetén partneri igényfelmérő kérdőív kitöltésére is sor kerül.
Az eredményesség mérése több szinten történik. Ezek: a programba bevont tehetséges fiatalok, önkéntesek száma, a programot sikeresen befejezők aránya, a társadalmi és gazdasági szereplőkkel kialakított együttműködések, tehetséges tanulók elégedettségi vizsgálata, kiállítások, bemutatók száma. A tanulók viselkedésjellemzőit, kreativitását, intellektuális képességeit, szorongását, önértékelését, képzelet - tanulás viszonyát, motivációját, értékrendjét, közösséghez való viszonyát kérdőívekkel, tesztekkel értékelik. A féléves és az év végi értékelés része az interjú, kérdőívek kitöltése és az alkotások bemutatása.