Menü megnyitása

A költészet napjától a költészet napjáig JG 370 000 027

GlobalID:
JG 370 000 027
Kidolgozó:
Kiss Papp Csilla
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2013/2014 tanév
Kapcsolattartó:
Óriás képregény irodalmi művek alapján. Általános és középiskolai fejlesztő program.

A vizuális kultúra azokat a képességeket fejleszti, amelyek az ismeretek feldolgozásához és a bevésés folyamatához kapcsolódnak.  A XXI. században, amikor a vizualitás térhódítása mindennél nagyobb erejű, a vizualitáson keresztüli befogadás, kódolás a gyerekek számára evidencia. A jelnyelv térhódításával a hagyományos tanulási stratégia már nehezebben alkalmazható, az új kor új kihívásokat eredményez és megújulást vár el tőlünk a tantárgyi pedagógiánk kapcsán. A képességek minden esetben adottak, ám a fejlesztésben a készségtárgyként ismert és nem mindig elismert vizuális kultúra segítséget tud adni a közismereti tartalmak feldolgozásában, mert a pedagógiai megújulásra rugalmas.
Az ötletes és a motivált feladatok játékosan segítik a megértést az élmények megélésén keresztül. irodalom képregényen keresztül új dimenziókat nyit a diákjaink számára. ADY, RADNÓTI, CSOKONAI, SZABÓ LŐRINC, PETŐFI stb. versei memoriterekké váltak a diákjaink számára és ezeket a feldolgozott verseket egy életen keresztül fogják idézni, emlékezve és emlékeztetve a költői nagyságokra.

A nagyalakú, 100 X 70 cm-es képtáblákra rajzolt képregények határon túli magyar származású írók, költők, tudósok munkájába engednek betekintést hívószavak segítségével. A hagyományos képregényrajzolás vizualitása segíti a lényegkiemelést a történetek, információk kapcsán, ezáltal elmélyíti a tanulókban a tanulási folyamat lényeges elemeit is, amelyet későbbiekben a hétköznapi tanulás során is kamatoztathatnak. A képtáblák segédanyagok lehetnek a történelem, földrajz és az irodalom tanításához: például a Márai Sándor, Petőfi Sándor, Ady Endre, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Janus Pannonius műveihez készült képes illusztrációk lehetőséget teremtenek az élmények által a tananyaghoz való kapcsolódáshoz is. A képregényesítés megkönnyíti a témafeldolgozást, a lényegkiemelésre és a karakteres feldolgozásra helyezve a hangsúlyt, miközben a vizuális kultúra eszközrendszerét alkalmazza. A projekt intenzív szakasza elsősorban a technikai kivitelezést a takarja, valamint szociológus bevonásával a jelenségeket és a társadalomban felmerült kérdéseket dolgozza fel a tanulókkal.

Tevékenységeink:

  1. Ráhangolódás: Csoportalakítás szociológus segítségével, a kortörténet megrajzolása, csapatépítő gyakorlatok, intellektuális fejlesztőjátékok a művekkel és a kultúrtörténeti alakokkal.
  2. Az alkotói folyamat megkezdése előtt gyűjtőmunka a történelem, kultúrtörténet, irodalom nagy alakjairól. Helyszín: digitális könyvtár, irodalmi könyvtár, levéltár. Kiselőadás összeállítása a választott művekkel kapcsolatban, műelemzések, érzések, üzenetek megfogalmazása.
  3. Alkotói folyamat, a képregény sajátosságainak a megismerése, animációk, műalkotások keresése a témával kapcsolatban. Tervezés, konzultáció, technikai kivitelezés, kasírozás, hívószavak a képek kapcsán, digitalizálás, kiállításrendezés, a költészet napi felolvasás.
  4. Digitális képaláfestő felolvasás rögzítése, kiállítás megnyitó, lap bemutató, felolvasónap.


A képregénytáblákból kiállítást rendeztünk az iskolában a költészet napján, amihez egész napos felolvasást és versillusztrálást kapcsoltunk virtuális irodalmi kávéházunkban. Az elkészült képtáblákat szeretnénk az iskolákban „utazó” kiállításként bemutatni, hogy a korosztályhoz kapcsolódó fiatalok érdeklődését az irodalom és a képi illusztrálás felé terelje. A képtáblák alkalmasak arra, hogy magát a képregényt is népszerűsítsék. Terveink között szerepel a lapok NAGY KÖNYV-ben való összefűzése is.