Menü megnyitása

Kutatni jó JG 300 000 013

GlobalID:
JG 300 000 013
Kidolgozó:
Dr. Török Istvánné
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Természettudományokban tehetséges középiskolás diákok célirányos fejlesztése, ismereteik sokirányú gazdagítás a kémia területén.

A Curie Alapítványnál sokoldalú tehetségfejlesztő munka folyik. Célunk a kémia iránt érdeklődő tanulók tudásának gazdagítása mellett sokoldalú képességfejlesztés változatos programokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók közösen oldják meg a feladataikat, legyen lehetőségük produktumaikat nagyközönség előtt is bemutatni, valamint azt, hogy megismerkedhessenek más hasonló érdeklődésű diákokkal, azok munkájával és szakmai kapcsolatok alakuljanak ki. Gyakorlatilag a projektet szervező, irányító szaktanár látóköre is bővül mindezek által, és tapasztalatait másoknak is át tudja adni.

A programba bevont tanulók tanórán kívüli foglalkozás keretében az órán tanultak kiegészítéseként többlet-ismeretanyaghoz jutnak, de egyben felkészülnek arra, hogy a szaktárgyukkal (kémia) kapcsolatos egyetemi foglalkozás aktív részesei lehessenek. A következő lépés az, hogy előre egyeztetett időpontban és helyszínen gyakorlati foglalkozáson vesznek részt. Ezt követően a csoportok beszámolnak arról, hogy ki milyen kísérleteket végzett. Bemutatják azokat és kiegészítik a látottak elméleti magyarázatával is. Beszámolnak arról, ki milyen tapasztalatokat gyűjtött az egyetemen, esetlegesen a hallgatókkal beszélgetve, ki milyen tapasztalatokat gyűjtött a továbbtanulásra vonatkozóan.

A program másik felében a Kárpát-medencei kémia szaktáborban vesznek részt, ugyanis a Curie Alapítvány évek óta együttműködik a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziummal. A szaktábor ideje alatt kémiai tárgyú előadásokat hallgatnak, különböző kísérleteket végeznek, majd az első nap megkapott feladatokon dolgoznak csoportmunkában (minden csoportban vajdasági, magyarországi és erdélyi fiatalok vannak). Az utolsó nap kell számot adni az elvégzett munkáról. Az itt gyűjtött tapasztalatokról és az egész éves munkájukról is prezentációt kell készíteni, amit aztán nagy nyilvánosság előtt adnak elő az adott esetben a Curie Alapítvány által szervezett tehetségnapon, ahová az ország különböző helységeiből és határainkon túlról is érkeznek diákok és tanárok.