Menü megnyitása

Kémia és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács TT 760 002 492

0036-56-420243,06 20 468 3739
0036-56-420243
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Tagok:
Kövy Sándor Általános Iskola / TT-ban képviseli: Lengyel Lászlóné
Kassai Úti Általános Iskola / TT-ban képviseli: Végsőné Márkus Erika
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata / TT-ban képviseli: Bagdi Sándorné
Tóth Árpád Gimnázium / TT-ban képviseli: Pócsiné Erdei Irén
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola / TT-ban képviseli: Szekeres Julianna
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta / TT-ban képviseli: Szórád Endre
Vegyészeti-technológiai Iskola, Szabadka / TT-ban képviseli: Horváth Szana
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola / TT-ban képviseli: Pápai Sarolta Zita
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény / TT-ban képviseli: Kondor Ferencné
Varga Katalin Gimnázium, Szolnok / TT-ban képviseli: Igrinyi Krisztina
Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány / TT-ban képvisel: Dr. Török Istvánné
Bimbóné dr. Poór Katalin, Debrecen
Bodó Jánosné, Pécs
Kozma László, Sajószentpéter
Kozma Lászlóné, Sajószentpéter
Fehérváriné Forgó Julianna, Szolnok
Tóth Jánosné
Szakács Zoltán

Társadalmi szervezet:
Szolnoki Főiskola Tehetségpont Központ / TT-ban képviseli: Dr. Molnár Edina

Batthyány Ilona Akkreditált Kiváló Tehetségpont / TT-ban képviseli: Sütő Lászlóné
Contact MKSZ / TT-ban képviseli: Pollákné Cser Edit
Belső Értékeinket Kibontakoztató Egyesület / TT-ban képviseli: Fried Zsófia
Kutató Tanárok Országos Szövetsége / TT-ban képviseli: Fodor Erika
Tisza Klub / TT-ban képviseli: Bíró Réka
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezet / TT-ban képviseli: Szakács Zoltán

Gazdasági partner:
KÖTIKÖVIZIG képviselő / TT-ban képviseli: Lovas Attila, igazgató

Műszaki Könyvkiadó Kft. képviselő: Orgován Katalin / TT-ben képviseli: Hajdú Sándor Zoltán

A Tehetségtanács célkitűzése

A Tanács célkitűzései:
- a Tanács folyamatosan tájékoztatja a tagjait, szakmai fórumokról, támogatási lehetőségek megszerzéséről. Információk továbbadásával segítik a tehetséggondozás rendszerét s annak további fejlődését.
- Közvetlenül tájékozódik a tehetségsegítéssel összefüggő szakmai programokról, közvetlen és közvetett segítséget nyújt ezek megvalósításában.
- Tevékenységével segíti szakterületén (kémia és környezetvédelem) a tehetségígéretek felismerését, azonosítását és folyamatos fejlesztését. Kapcsolatot teremt a tehetségnevelésben érintett szervezetek, felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplői között.
- a Tanács lehetőséget teremt arra, hogy tagjai a róluk szóló információkat egymás web-oldalain kiadványokban, helyi fórumokon és a médiában közre adják.
- A Tanács közreműködik Tehetségnapok szervezésében, lehetőségei szerint támogatja a programokat.
- A Tehetségtanács tagjai kapcsolatot szándékoznak tartani magyarországi és határon túli tehetséggondozó szervezetekkel. Neves tehetséggondozásban a tapasztalt szakembereket igyekszünk munkánk színvonalának emeléséhez megnyerni. A kémia és környezetvédelem területén szakmai munkaközösségeket szándékozunk működtetni.
- Segíti a kapcsolattartást a Szolnok Megyei Jogú Város és JNSZ megye tehetséggondozást megvalósító intézményei valamint a regisztrált Tehetségpontok között.