Menü megnyitása

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája Tehetségsegítő Tanács TT 760 002 502

0036-83-376008
0036-83-376008

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Elnök:
Kiss Albert / Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda (Zalabér)

Alelnök:
Tóthné Dobi Éva - a KGYTK TT alelnöke, Tiszántúli régió koordinátor / Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Balmazújváros)

Titkár:
Ladányiné Sütő Tünde / KGYTK TT Titkár - Rózsakerti Általános Iskola (Budapest)

Tagok:
Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária - KGYTK TT kutatói legitimálója / Pannon Egyetem - Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet Oktató- és Kutatóközpontja (Pápa)
Cseh Németh Zsuzsanna - Nyugat Dunántúli régió koordinátora / Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda (Zalabér)
Bakonyi Anikó - tehetségsegítő szakértő (Várpalota)

Dél Dunántúli régió koordinátor:
Ősz János / Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája (Osztopán)

Duna-Tisza köze régió koordinátor:
Dr. Szondi Béláné / Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola (Karancslapujtő)

Közép-Magyarország régió koordinátora:
Szuláné Eckhardt Laura / Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Százhalombatta)

Budapest régió koordinátora:
Nagyné Bitter Ilona / Rózsakerti Általános Iskola (Budapest)

A Tehetségtanács célkitűzése

(1) - Az általános iskolai tudományos diákköröket működtető tehetségpontok és közoktatási intézmények számának bővítése és a határon túli magyar iskolák bevonása a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája Tehetségsegítő Tanács (KGYTK TT) projektjébe
(2) - Szakmai segítségadás az intézmények tehetségsegítő munkájának fejlesztéséhez
a) - pedagógusok továbbképzése: tehetségazonosítás, kiválasztás, tudományos diákkör működtetése, alkottató pedagógiai klíma biztosítása, a Zsolnai pedagógia alkalmazása
b) - partnerek felkutatása, kiválasztása és bevonása a projekt megvalósításába (a projekt iránt érdeklődő 9-14 éves tanulók, szülők, nagyszülők, aktív és nyugdíjas kutatók, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények)
c) - programok szervezése a projektben résztvevő partnerek számára (alkotói napok; tehetségnapok; KGYTK iskolai, megyei, regionális, országos fordulók; KGYTK országos kerekasztal)
d) - önszerveződés és önmenedzselés segítése a KGYTK iskolai és regionális diákköreinek kialakításához, működtetéséhez
e) - a KGYTK projektben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tehetséges tanulók bejutásának segítése a TUDOK középiskolai tehetséggondozó hálózatba
f) - a hazai és határon túli tanulmányutak szervezése a projektben résztvevő pedagógusok tehetségsegítő kompetenciájának növeléséhez és a nemzetközi kapcsolatok bővítéséhez, fejlesztéséhez
g) - a nyári alkotó tábor szervezése (az "in vivo" kutatóhelyek, terepek megismerésével) a tudományterületek kutatásmódszereinek, eszközeinek, kutató terepeinek megismeréséhez