Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Félidőben a Tehetségek Magyarországa program

2018. december 18.

Áttekintő összefoglaló az EFOP 3.2.1 kiemelt projektben a Matehetsz által eddig megvalósított szakmai feladatokról.

Tutorrendszer

2020-ig kialakításra kerül a tehetségsegítés egész országot lefedő, személyes tehetségtámogató rendszere, a tutorhálózat. A hálózat célja, hogy minden régióra kiterjedően, személyes kapcsolattartáson alapuló és példaértékű tehetségsegítő szakemberhálózat, tutorhálózat jöjjön létre. A tutorrendszer két fontos szereplője a tutor (a tehetségsegítő szakember), aki egyéni támogatásban részesíti tutoráltat (azaz a tehetséges fiatalt), aki a rendszer másik főszereplője. A tutorrendszer (a tutorok segítő tevékenysége által, valamint a további támogató elemek biztosításával) a jelen projektünkben 11 hónapon keresztül kíséri a beválogatott fiatalt.

Eredmények számokban:

 • a 2017-es tutorálási évben 38 tutor, 324 tanuló került bevonásra;
 • a 2018-as tutorálási évben 104 tutor, 880 tanuló került bevonásra.

A 2019-es tutorálási évben 105 fő tutor aktív közreműködését tervezzük és várhatóan közel 700 fő tutorált tanuló kaphat segítő támogatást a tutor program keretében.
Az EFOP-projekt országos kiterjesztését Budapesten és Pest megyében NTP-tükörprogram teszi lehetővé. A KMR-ben a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásainak felhasználásával megvalósult tutori támogatás eredményi számokban:

 • 2017-es tutorálási évben tutor száma: 10 fő, tutoráltak száma: 139 fő
 • 2018-as tutorálási évben tutor szám: 24 fő, a tutoráltak száma: 171 fő

A 2019-re a tervezett NTP-s számok: bevont tutorok 25 fő, tutorált tanulók 140 fő.

Önismereti hétvége és nyári tábor a program keretében


Csoportos, tömbösített tehetséggondozás

A csoportos helyi intézményi tehetségsegítő tevékenységek megvalósítását a köznevelési korosztályú gyermekek/tanulók tehetséggondozását végző tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok számára hirdettük meg. A felhívás keretében bármely tantárgyhoz, tehetség- vagy műveltségi területhez kötődő szakköri tevékenységre, továbbá kézműves programra vagy kirándulásra lehetett pályázni. A pályázat keretében a megtervezett speciális fejlesztőprogram mellett egy a tehetségsegítéssel kapcsolatos műhelybeszélgetés megszervezésére is lehetőséget kapott a pályázó intézmény vagy szervezet.

Eredmények számokban:

 • A csoportos fejlesztésben részesülő tehetségek, érdeklődő tanulók száma: 19.723 fő

Tudományos szakkör; csibésztúra játék; kézműves foglalkozások

Csibésztúra.hu oldal továbbfejlesztése és tanulói használata

A Tehetséghidak Program során elindított, majd a Tehetségek Magyarországa projekt keretében kibővített CsibÉSZtúra.hu oldalunkon jelenleg 500, a 3-8. évfolyamos tananyaghoz kapcsolódó gyakorló feladatsor, valamint 25 kognitív játék áll a diákok, a tehetségfejlesztésben dolgozók és a szülők rendelkezésére. A honlap kialakításával célunk volt, hogy olyan izgalmas, érdekes online tartalmat kínáljunk, amely egyrészt a tanulók által önállóan is használható, másrészt a tehetségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek munkájához az elemző funkcióin keresztül segítséget is nyújt. Az oldalon elérhető tartalom játékos kivitelével és összetett, gyakran több témát is átölelő anyagával kiválóan használható gyakorlásra, fejlesztésre, sőt, a 2017-ben átadott új fejlesztések segítségével az egyes területek fókuszált mérésére, a fejlődés nyomon követésére is. A Tehetségek Magyarországa program keretében több felhívásunk is irányult a CsibÉSZtúra oldal népszerűsítésére annak érdekében, hogy az oldal használatát bevezessük a mindennapi tehetségfejlesztés aktív gyakorlatába. Ennek köszönhetően mostanra több ezer pedagógus és diák használta az oldalt (csak a 2018-as oldalmegnyitások száma eddig mintegy 450 ezer).

Eredmények számokban:

 • 2017 őszén 5.314 fő pedagógus, további szakember, szülő számára szerveztünk műhelybeszélgetést az oldal használatáról
 • 2018 őszéig közel 800 tanuló kognitív képességeinek fejlesztését valósítottuk meg
 • 2018-ban átlagosan több mint havi 41.810 alkalommal nyitották meg a weboldalt

A programelem országos kiterjesztését NTP tükörpályázat biztosítja, de a webes elérhetőség a világ bármely táján élő magyar tanulók számára nyitottá teszi a rendszert.

CsibÉSZtúra oldal kezdőlapja és néhány online képességfejlesztő játék

Ösztöndíjak

A Tehetségek Magyarországa programba bevont gyerekek, tanulók részére – külön bírálati eljárást követően – ösztöndíj támogatási lehetőséget is biztosítunk. Legutóbb a 2018-as évben a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” programba, illetve a Tutor programba bevont tanulók részére tettünk közzé ösztöndíj felhívást. Továbbá az egyéni tehetségsegítő programokba, tanácsadásba bevont tanulók részére folyamatos pályázati lehetőséget biztosítunk ösztöndíj támogatásra.

Eredmények számokban:

 • külön bírálati eljárásban, 2016-ban 70 fő kapott ösztöndíjat
 • a 2017/18-as tanévben összesen 344 fő nyert ösztöndíjat
 • a 2018-as évben a csoportos tehetségsegítő tevékenységekbe bevont tanulók közül 239 fő kap ösztöndíjat
 • a tutor programban bevont tanulók közül 2018/19-es tanvére 448 fő kap ösztöndíjat
 • egyéni tehetségsegítő programokba bevont fiatalok közül 34 fő részesült ösztöndíjban
 • 2018. év végéig ösztöndíjban részesített tehetségek száma összesen 1.135 fő

Haszonics Anett a projekten belül egyéni támogatásban és ösztöndíjban is részesült.

Egyéni fejlesztések, egyéni támogatások

Az ügyfélszolgálatunkon keresztül, versenyeredményeik alapján, vagy tehetséghálózati szakértőink, illetve tutoraink ajánlásával a látóterünkbe került gyerekek és tanulók számára pszichológus és pedagógus munkatársaink bevonásával tehetség-tanácsadási szolgáltatást alakítottunk ki, az országos lefedettséget célozva (a praktikus földrajzi elérés érdekében), fokozatosan. A tanácsadás célja, hogy a részt vevő tanulók, illetve családjuk segítséget kapjon a fiatal fejlesztését érintő kérdésekben. A tehetség-tanácsadásban dolgozó (a jelenlegi, illetve a tanácsadási tevékenységbe jövőben bevonandó) szakemberek számára eddig összesen 11 alkalommal tartottunk műhelybeszélgetést, amelynek célja a folyamat egységességének és magas színvonalának biztosítása.

Az egyéni támogatások körében az esélyegyenlőséget is segíti az utazási támogatások biztosítása. A Matehetsz szakértői, illetve intézményi ajánlások alapján segít versenygyőztes diákoknak, hogy eljussanak külföldi megmérettetésekre, versenyekre, illetve hogy egyéni teljesítményüket, produktumaikat nemzetközi fórumokon is bemutathassák.

Eredmények számokban:

 • 2017-ig a konvergencia régiók és a KMR területéről összesen több mint 80 fő vett részt tehetség-tanácsadásban.
 • A tehetség-tanácsadásra az igény 2018-ban is folyamatosan jelentkezett, az idei évben összesen több mint 100 tanuló bevonása várható.
 • Külföldi utazási támogatást (Kína, Svájc, Olaszország, Oroszország, Egyesült Államok…stb.) az elmúlt időszakban közel 30 fő számára biztosítottuk.

A programelem országos kiterjesztését NTP tükörpályázat teszi lehetővé.


Az egyéni fejlesztések és egyéni támogatások a kiemelt projekt szakemberei által kialakított szakmai protokoll szerint történnek

Pedagógus továbbképzések, műhelybeszélgetések

A projekt keretein belül továbbképzések megvalósítására is sor kerül. A kontaktalkalmas és e-learning képzéseinket a tehetséggondozás témakörében hirdetjük meg pedagógusoknak. A kontaktalkalmas képzések idei utolsó ütemét 2018 augusztus végén hirdettük meg és jelenleg a jelentkezések regisztrálása és a képzési alkalmak szervezése folyik. E-learning kurzusaink, 7 különböző témában 2018 januárjában indultak el, idén ősszel már a negyedik képzési ütemet kezdtük meg.

Az akkreditált képzéseken kívül szakmai műhelybeszélgetések megtartására is sor került, melyet szakszolgálati szakemberek számára, valamint a csoportos fejlesztéseket célzó felhívások keretében sor került felnőtteknek (szülőknek, pedagógusoknak) szóló műhelybeszélgetések szervezésére is.

A szakemberek számára tartandó műhelybeszélgetések sorában említendők még a tutor programmal kapcsolatban megtartott, szülőket és szakembereket bevonó műhelyek, esetmegbeszélések, melyek mindig az adott időszakban futó programok szakmai megvalósításának támogatását célozzák.

Eredmények számokban:

 • 2018 év augusztus 31-ig 2.812 fő továbbképzése történt meg
 • az online képzéseken mindeddig összesen 448 fő vett részt
 • műhelybeszélgetések keretében 662 fő szakszolgálati szakember bevonása
 • csoportos fejlesztéseket célzó felhívások keretében megszervezett műhelybeszélgetéseken 7.061 fő vett részt

Összesített adat:

 • a továbbképzésekben részt vett szakemberek száma 2.812 fő, a műhelyeken részt vett szakemberek, szülők száma 16.712 fő

A programelem országos kiterjesztését NTP tükörpályázat teszi lehetővé.


Pedagógusok a továbbképzések keretében

Matehetsz E-learning portál

 

Matehetsz tehetséghálózat: tehetségpont regisztráció, akkreditáció, tehetség-hálózati műhelyek

A tehetségsegítés regionális rendszereinek koordinálása és fejlesztése keretében a különböző fenntartású és irányítás alá tartozó, illetve különböző szabályozás szerint működő szervezetek és szereplők hatékony együttműködésének elősegítését, széleskörű tehetséggondozó hálózat kiépítését kívánja megvalósítani a projekt.

 • 2018. februárjában lezárult a tehetségpontok 2017-es akkreditációs folyamata, melnyek eredménye: a Kárpát-medencében 227 tehetségpont szerezte meg az akkreditációs minősítést (221 tehetségpont az akkreditált kiváló, 5 tehetségpont az akkreditált címet, 1 tehetségpont a regisztrált státuszt)
 • a 2019 február végéig tartó folyamatba 142 tehetségpont jelentkezése történt meg a konvergencia régióból és 66 tehetségpont jelentkezése pedig a KMR régióból

2018-19 folyamán a Matehetsz műhelybeszélgetés sorozatot szervez, melynek célja a tehetségpont létből fakadó sajátos, egyedi értékek megerősítése, a jó lokális és szakágazati együttműködési gyakorlatok bemutatása, megosztása, valamint a tehetségpontok együttműködéseinek ösztönzése. A beszélgetésekre elsősorban a tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok képviselőit, kapcsolattartóit várjuk, továbbá a köznevelési vagy felsőoktatási intézményben működő tehetségpontok intézményvezetőit is. Az előttünk álló évben több, mint 20 alkalommal a megyeszékhelyekre tervezzük a Matehetsz Tehetséghálózat tagjainak együttműködését, valamint az egymástól való tanulást előmozdító műhelyeket.

A Nemzeti Tehetség Program és a köznevelési szakszolgálatok összekapcsolása érdekében 2018 november végéig 13 megye és Budapest pedagógiai szakszolgálati vezetőivel, munkatársaival, tehetséggondozó koordinátoraival (több, mint 700 fővel) történt személyes kapcsolatfelvétel (előadás tartása, műhelybeszélgetés).
A pedagógiai szakszolgálatok munkatársai számára 2019-ben folytatjuk az előadások, műhelybeszélgetések szervezését.

Az EFOP-projekttel párhuzamos NTP-pályázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tehetséghálózatos teendőink és regionális együttműködések erősítése országos, sőt Kárpát-medencei lefedettséggel valósulhassanak meg.

 

Honlap- és kommunikációs adatok 2016. január 1-től

A Matehetsz által működtetett tehetseg.hu oldalról

Tehetseg.hu honlapunk tehetség témakörben foglal össze aktuális tartalmakat. A honlapon az éppen futó Tehetségek Magyarországa kiemelt projektről és aktuális felhívásainkról lehet tájékozódni. Továbbá híreket, programokat is megjelenítünk, valamint itt érhetők el Tehetségkönyvtárunk szakmai kiadványai is (három fajta e-book formátumban). Az alábbi táblázatban a honlap éves megtekintésének adatait részletezzük. A tehetseg.hu éves adatai:

 • 2016-ban 745.796 megtekintés; havonta átlagosan 62.150
 • 2017-ben 734.774 megtekintés; havonta átlagosan 61.230
 • 2018-ban (novemberig) 637.608 megtekintés; havonta átlagosan 63.760

További online felületünkről: CsibÉSZtúra, online fejlesztőjátékok gyűjteménye

A CsibÉSZtúra.hu oldalunk 2015-ben indult. Hasznos, szórakoztató játékok, a tananyaghoz is kapcsolódó fejlesztő feladatok és kognitív képességeket fejlesztő agytornák érhetőek el rajta. Az oldal látogatottságának adatai (összes megtekintés):

 • 2016-ban: 94.174;
 • 2017-ben: 518.868;
 • 2018-ban novemberéig: 447.590.

A Matehetsz hírleveléről

Az elmúlt bő két és fél évben a feliratkozóink száma jelentős növekedés mutatott. Hírlevél feliratkozók száma:

 • 2016 év elején: 18.339 email cím
 • 2018 novemberében: 24.844 email cím

A hírlevelek havonta egy alkalommal kerülnek kiküldésre. Az összes eddigi megjelent hírlevél visszakereshető honlapunkon: http://tehetseg.hu/hirlevelek

Facebook

„A tehetség sokszínű” elnevezésű Facebook-oldalunk fontos kapcsolati felület a tehetségsegítők, tanulók, a programokba bevontak számára. A követők száma jelenleg 5.891 fő. Az egyes programelemek kapcsán tematikus csoportok is alakulnak a programjainkba bevont résztvevők szándékai szerint (pl. a tutorok és a tutoráltak alakítanak ilyen csoportokat).

Média- és további megjelenések

Rádió- és TV-interjúk, előadások az ország több pontján, cikkek megjelenése a nyomtatott és elektronikus sajtóban.

 • Média-megjelenéseik száma 2016 év elejétől 2018 novemberéig: 66 megjelenés.

A fontosabb megjelenések felületei: M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna TV, ECHO TV, ATV, Ceglédi TV, Kossuth Rádió, Lánchíd Rádió, Katolikus Rádió, Karc FM, RádióQ, Klub Rádió, Civil Rádió, FM3, Üzleti7, Magyar Nemzet, Hevesi Hírportál, további online médiumok stb.
Továbbá a fent megnevezett időszakban 43 előadást tartottunk oktatási, köznevelési, szakszolgálati szakmai konferenciákon, rendezvényeken.

Összegzés

A most bemutatott tevékenységek alapján elmondható, hogy a 2018 augusztus végéig a Matehetsz részére előírt szakmai feladatok, a kapcsolódó indikátorok és mérföldkövek egyaránt arányosan és kielégítően valósultak meg. A Matehetsz csapata köszönetét fejezi ki a Nemzeti Tehetség Programot koordináló EMMI támogatásáért, valamint a pedagógus és további szakemberek, intézményvezetők elkötelezett együttműködéséért, közreműködéséért.
A beszámoló az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa című kiemelt európai uniós projekten belül, 2018. augusztus 31-ig megvalósult eredményeket mutatta be.

Összeállította: Boran-Réti Annamária (Matehetsz)