Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Lenyűgöző színvonalon

2014. július 13.

A Nemzeti Tehetség Program a jövő képző- és iparművészeit is támogatja. Könyvajánló.

Méghozzá nem is akárhogyan: a képző- és iparművészet felnövő generációira fókuszáló, badacsonytomaji székhelyű SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola most kétszáz oldalas kötetben mutatja be, hogy az elmúlt néhány évben milyen programok valósulhattak meg intézményükben a Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázati kiírásainak köszönhetően. A Baranyai Zoltánné igazgató asszony és munkatársai által összeállított, gondosan szerkesztett, a szöveges beszámolók mellett kiváló képanyaggal rendelkező kötetet ámulva lapozgatja az olvasó, hiszen a leírásokból és a fotóválogatásból egy egyedülállóan eredményes iskola és kiemelkedő vizuális képességekkel rendelkező tanulóinak részletgazdag portréja bontakozik ki.

A Tehetségnapló című kötetet több okból is üdvözölnünk kell. Egyrészt azért, mert szigorúan a gyakorlatra összpontosítva, kimerítő példaanyaggal, részletes, tartalmas, mégis lényegre törő pályázati leírásokkal mutatja meg, hogy érdemes jelentkezni az NTP kiírásaira. Másrészt a kötet felépítéséből (melyről lejjebb bővebben ejtünk szót) kitűnik, hogy az intézmény tehetséggondozó szakemberei kellő odafigyeléssel képesek rendszerszerűen kezelni a nyertes pályázatokat, vagyis az elért eredmények egymásra tudnak épülni, a különböző támogatott tevékenységek kiegészítik és támogatják egymást, összességében folyamatosan növelve a tehetséggondozás nívóját.

Végezetül különösen fontosnak véljük, hogy éppen a (vizuális) művészeti nevelésre koncentrál ez az értékes könyv: haszonelvű világunkban sokan tán fölöslegesnek tartják a művészetekkel való elmélyült foglalkozást, holott – mint a szerkesztői előszóban olvashatjuk – „a vizuális művészetekkel történő tehetséggondozás nem csak a művészeti területeken fejt ki pozitív hatását, hanem kivételes lehetőséget nyújt a vizuális logika, az elvont gondolkodás, a kifejező készség és az önállóság fejlesztésére is.”

A négy nagy egységből álló könyv első fejezetében az NTP részletes, történeti aspektusokat és elméleti megfontolásokat egyaránt tartalmazó bemutatása (Kormos Dénes) után az NTP 2011-2014 közötti pályázatairól, az adott évek cselekvési programjairól (Dr. Szvathé Dr. Szalay Márta) olvashatunk. A fejezet végén olvasható, Hannele Niemi finn professzor asszonytól kölcsönzött idézet a kötet hátralévő fejezeteinek mottója is lehetne: „Az a feladatunk, hogy olyan eszközökhöz segítsük a gyermekeket, amelyek segítségével reménnyel és várakozással indulnak neki a jövőnek.”

A második egység az NTP és a 2005-ben alapított SZÍN-VONAL kapcsolatát úgy mutatja be, hogy közben erről a kivételes intézményről is részletes képet kapunk. A több mint harminc település közel hatszáz tanulójával dolgozó, utazó tanárai révén helyszínről helyszínre vándorló, tizenkét évfolyamos alapfokú művészeti iskola minden tevékenysége „a képességek minél teljesebb kibontakoztatása, az értéknövelés, az esélyegyenlőség elősegítése érdekében zajlik.” Az utóbbi fél évtizedben elnyert pályázatok amellett, hogy jelentős szervezeti, szakmai, módszertani fejlődést eredményeztek, biztosították annak a lehetőségét is, hogy a SZÍN-VONAL tevékenységét minél szélesebb kör megismerje az itt működő Tehetségpont rendezvényeinek köszönhetően.

A kötet legnagyobb egységét az egyes nyertes pályázatok részletes bemutatása teszi ki, melyek leírása bevallatlanul is ösztönzőleg hathat más Tehetségpontok munkájára. Az átláthatóságnak és összehasonlíthatóságnak kedvez az alfejezetek hasonló felépítése: a szóban forgó pályázat rövid leírása, az értékelési szempontrendszer összefoglalása után a SZÍN-VONAL által a kiírásra benyújtott pályázat tömör összefoglalója következik, melyben a célkitűzésektől a megvalósuláson át az elért eredményekig bezárólag teljes képet kapunk. Mindegyik fejezetet bőséges, jó minőségű képanyag zárja, ahol az adott pályázat segítségével elkészült, számos esetben különböző képző- és iparművészeti versenyeken díjazott munkákat láthatjuk. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezek a képes beszámolók a könyv legértékesebb részei, hiszen így az olvasó a saját szemével győződhet meg az elnyert összegek hasznosulásáról, illetve arról, hogy ezek a támogatások a lehető legjobb helyre kerültek.

Az NTP segítségével az utóbbi években megvalósult programok zavarba ejtően széles spektrumon mozognak, a legkülönbözőbb művészeti területeken kiemelkedő tehetségeknek biztosítva így lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és továbblépésre. A nyertes pályázatokat taglaló fejezetben találunk egyéni fejlesztési terveket zománcműves és grafikai képzési programhoz, illetve papírból és textilből készülő használati tárgyakhoz. A mentori program kettős céllal működött: a tehetséges tanulóknak tartott, személyre szabott foglalkozások mellett a mentori hálózat kiépítését is támogatta. A versenyfelkészítő szakkörök korábban szép eredményeket elért diákmentorok bevonásával valósultak meg. A gazdagító programpárok kiíráson a textil-, illetve zománcműves program után a nemezelő műhely is kapott támogatást. Az eszközbeszerzési pályázaton zománcégető kemencéhez és grafikai préshez jutott az iskola. A művészeti versenyeket támogató pályázaton is szép eredményeket mutatott fel az intézmény: a szemétből újrahasznosított műalkotások tárlata után tárgytervező és -kivitelező verseny következett, végül az öltözék-kiegészítők kerültek sorra. A SZÍN-VONAL megalakulásától fogva különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére: az NTP segítségével megvalósult ötnapos táborban a roma diákok tehetséggondozása volt a vállalt cél. 2012-ben nyári falfestő, rá egy évre tekercskép-festő táborba várták a nebulókat, idén pedig szoboralkotó tábor következett.

A záró fejezet az iskola tanulóinak a különböző országos versenyeken elért eredményeit sorolja és részletezi. A zárszóban foglaltakkal pedig maradéktalanul egyetérthet a kötetet figyelmesen átolvasó érdeklődő:  „A támogatással megvalósult programoknak köszönhetően az élmények és sikerek hatására boldogabb gyerekek, elégedettebb szülők, nagyobb társadalmi megbecsültség vesz bennünket körül.”