Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Turai Gabriella

Sólyom László által adományozott ösztöndíj 2015.
valláskutató, filológus

Turai Gabriella a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájának másodéves doktoranduszhallgatója. Olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (BA, 2009; MA, 2011), valamint vallástudomány szakos bölcsész (MA, 2013) mesterfokozatot szerzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékén „Középkori női misztika” c. kurzust tart. Kutatási területe kiterjed a középkori női misztikára, a vallásszociológiára, valamint Európa kortárs társadalmi változásaira. Doktori tevékenysége mellett titkára a Magyar Pax Romana katolikus, értelmiségi mozgalomnak. A Sólyom László Ösztöndíj révén misztikatörténeti és vallásszociológiai irányultságú kutatásokat végez a Vatikáni Apostoli Könyvtárban