Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nagy Jenőné

Óvodapedagógusok Országos Tehetséggondozó Tanácsa elnöke
A Tehetségek Szolgálatáért Életműdíj - 2016.


A Nagy Jenőné a „Tehetségfejlesztés az óvodában’  című képzés kidolgozója a Géniusz Projektiroda akkreditációjához. Szerzője  a  „Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata”  (2012) című óvodapedagógusoknak készült módszertani könyvnek. Szerkesztője  a „Fogjunk össze az óvodások sikeres zenei tehetséggondozásáért!” (2015) című módszertani könyvnek. Tehetségpontok létrejöttét segítette: az ONME Országos Egyesületében, és a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán. Az általa kidolgozott kora gyermekkori tehetséggondozó rendszer alapján dolgozó óvodák közül 13 akkreditált kiváló tehetségpont lett. 21 óvoda közreműködésével országos szintű empirikus kutatást állított össze és irányított, melynek címe:  „Tehetségígéretek gondozási rendszerének kiépítése az óvodai nevelés területén.” TÁMOP  -  os pályázat segítségével  268 óvodapedagógus részére országosan 24 tehetséggondozó műhelyt szervezett meg az általa vezetett egyesület (ONME), a programnak a szakmai irányítója volt. Szponzor  kereső  tevékenységének köszönhetően  létrejött  egy szerződés a Nivea céggel, melynek segítségével hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásához tud az általa vezetett egyesület (ONME) anyagi segítséget nyújtani. Továbbképzéseken, konferenciákon, tudástranszfereken, és előadásai során  több ezer óvodapedagógus figyelmét ráirányította a kora gyermekkori tehetséggondozás fontosságára.

Szemléletformáló hatása elvitathatatlan. Az Óvodapedagógusok Országos Tehetséggondozó Tanácsa elnökeként kezdeményezte a fiatal tehetséges óvodapedagógusok megtalálását és elismerését a „Felfedezettjeink” díjjal. Napjainkban a kivételesen tehetséggel megáldott  kisgyermekek  fejlesztésének a lehetőségeit keresi, segíti.

Betöltött tisztségei:

  • A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja
  • A MATEHETSZ Etikai Bizottságának a tagja
  • Az Oktatásért Közalapítvány Tehetség alkuratóriumának tagja
  • Az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsának elnöke
  • Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos
  • Szakmai Egyesületének alapítója és elnöke