Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Pintérné Grundmann Frida

Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács titkára, mentora
A Tehetségek Szolgálatáért életműdíj - 2018.

Dr. Pintérné Grundmann Frida matematika-kémia szakos középiskolai tanár évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be Nagykanizsa oktatási életében. Neve széles körben ismert és elismert a tehetséggondozás helyi, regionális és országos szervezeteiben dolgozó szakemberek körében.

Már a pályakezdés évei is e városhoz kötötték, miután közel két évtizedig tanított a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában. Ebben az időszakban tevékenyen részt vett a matematikai és - német anyanyelvű pedagógusként- az idegen nyelvi tehetséggondozás szakmai munkájában. Számos tanítványa ért el országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket.

A katedrán töltött évek után Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztálya osztályvezetőjeként a közigazgatásban dolgozott, irányította és koordinálta a város közoktatási intézményeinek működését, a város sportéletét és a kulturális intézmények tevékenységét. Az oktatásirányításban eltöltött 12 év alatt kiemelkedő szakmai hozzáértésének, elhivatottságának köszönhetően a város széttagolt közoktatási rendszerében sikerült a kiegyensúlyozott és optimális működés feltételeit megteremteni. Innovatív szemléletének és útmutató személyiségének köszönhetően a tehetségtudatos gondolkodásra fogékony közoktatási intézmények tehetséggondozó tevékenysége ezekben az években nagy lendületet kapott, és számos „jó gyakorlat” kialakítását támogatta. Ezek az intézmények napjainkban is meghatározó szereplői a régió tehetséggondozásának.

Szakmai munkásságának egyik legnagyobb jelentőségű mérföldkövét jelentette, hogy kidolgozta a nagykanizsai felsőoktatás stratégia tervét, majd tevékeny szerepet vállalt a felsőoktatás működési feltételeinek megteremtésében, valamint több éven keresztül a kampusz oktatásszervezési feladatait irányította. A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványnak jelenleg is kuratóriumi elnökhelyettese.

E nagy ívű szakmai pálya kiemelkedő eleme a tehetséggondozás, amelynek meghatározó része volt az intézményi keretek között végzett közvetlen tehetséggondozás és az oktatásirányításban vállalt feladatok mellett, a civil szervezetekben végzett tevékenységeken keresztül a tehetségsegítés társadalmi támogatásának megerősítésre kifejtett katalizáló hatás.

E több évtizedes, és még napjainkban is tartó munkálkodásnak köszönhetően a „Matematikai Tehetségekért” Alapítvány a matematikai tehetséggondozás országos zászlóvivőjévé vált.

Dr. Pintérné Grundmann Frida az évente közel 30 ezer diákot megmozgató Nemzetközi Kenguru Matematikai Verseny, majd később az élő idegen nyelvekre is kiterjesztett tanulmányi verseny szervezési feladataiban nemcsak szervezési, hanem a feladatok összeállításában is részt vállaló szaktanárként dolgozott.

A tehetséggondozás országos hálózatának kiépítésébe a kezdetektől fogva aktívan bekapcsolódott. Ennek eredményeként 2011. december 10-én 44 alapító taggal megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, amelynek jelenleg a titkári tevékenységét látja el, és a Tanács mentori tevékenységét is koordinálja. Ennek köszönhetően alakult meg 2012-ben a Horvát Nemzetiségi Tehetségsegítő Tanács, amely országos hatókörű tanács a nemzetiségi kultúra ápolásán keresztül segíti a nemzetiségi identitás és a kulturális örökségek megőrzését.

Dr. Pintérné Grundmann Frida kiemelkedő szakmai tevékenységén túl emberi magatartásával, értékrendjével olyan követendő példát mutat minden magyar ember számára, amely méltó arra, hogy a tehetségek szolgálatáért végzett tevékenységét az életműdíjjal is elismerjék.