Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tompa Mihály Református Gimnázium

A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - 2021.

A Tompa Mihály Református Gimnázium 1999-ben kezdte meg a működését Rimaszombatban a nagy múltra visszatekintő Egyesült Protestáns Gimnázium szellemi utódaként. Rimaszombat a magyar-szlovák nyelvhatáron fekvő alig több, mint 20 ezer lakosú város. Az Ipolyság és Szepsi közötti terület egyetlen olyan középiskolája, ahol csak magyar nyelven folyik az oktatás. A 2020/2021-es tanévben az iskolának 169 diákja, 14 főállású és 5 részmunkaidős tanára van.

Az intézmény nevelőtestülete az indulása óta nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra.  Az iskolában Akkreditált Kiváló Tehetségpont működik. A gardneri intelligenciaterületek felmérését követően a diákok számára iskolai vagy a partnerek által működtetett programokban való részvételt ajánlanak fel, amelyben a saját erősségeik szerint fejlődhetnek tovább. A tehetségponton belül főképpen tantárgyakhoz kapcsolódó képességfejlesztés folyik.
Az elmúlt 5 évben az iskola több diákja végzett egyéniben vagy csapatban a Szép Magyar Beszéd, Legere Irodalmi Verseny, Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére c. versenyek országos döntőjében az első három hely valamelyikén. Több diák hasonlóan szép eredményekkel szerepelt olyan Kárpát-medencei szavalóversenyeken, mint a Hazafias Költészet a Magyar Irodalomban, Csodát Virágzik a Jelen, Nemzeti VERSeny. Minden évben legalább egy tanuló, megnyerve a járási fordulót, részt vett az Angol Diákolimpia megyei fordulóján. Egy tanuló bejutott az országos döntőbe is, ahol korcsoportjában a 6. helyen végzett. Az iskola tanulói rendszeres résztvevői a szlovák nyelvhelyességi verseny országos döntőjének is.
A Katedra Történelemverseny országos döntőjében több alkalommal a 2-4. hely valamelyikén, az Évszázadok Öröksége művelődéstörténeti vetélkedő Kárpát-medencei döntőjében 1. és 2. helyen végeztek.
A diákok rendszeresen részt vesznek a Matematika Diákolimpia megyei döntőjében, a Felvidéki Magyar Matematikaversenyen, a Debrecenben megrendezésre kerülő Református Iskolák Országos Matematikaversenyén, és a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, ahonnan rendszerint az első három díj valamelyikével vagy dicsérettel szoktak hazatérni.
A gimnáziumban fontos szerepet tulajdonítanak a helyi értékek megismerésének és megőrzésének. A 9. évfolyamos diákok minden évben bekapcsolódnak a regionális pedagógiai projekt készítésébe, amelynek célja éppen ezeknek az értékeknek a felkutatása és kreatív bemutatása a többi iskola diákjai számára. Hasonlóan bekapcsolódtak a Kárpát-medencei hungarikumok megismerését célzó vetélkedőbe is, ahol a legjobb határon túli csapatként a 6. helyen végeztek.
A tantárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozáson kívül, az iskolában robotika, néptánc, kézilabda és festő szakkör is működik. Emellett, kamarakórus és dicsőítő énekeket éneklő zenekar is tevékenykedik.
A gimnázium rendszeresen szervez regionális robotika versenyeket.
Az iskolát látogató kiemelkedően tehetséges tanulók egyéni fejlesztési terv szerint tanulnak. Az ő tehetségfejlesztésük kiegészül egy személyiségfejlesztési modullal, amit pszichológus és szociálpedagógus vezet.

A Tompa Mihály Református Gimnázium a komáromi Selye János Egyetem egyik gyakorlóiskolája. Évente a Tanárképző Kar 5-10 hallgatója tölti itt gyakorlatát, s ezek a tanulók betekintést kapnak az iskola gazdag szakmai életébe és tehetséggondozó programjaiba is. 
A nevelőtestületben 2 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával tehetséggondozás és tehetségfejlesztés területen. 3 pedagógus végzett tehetségkoordinátori feladatokra felkészítő 30 órás továbbképzést. A tehetségfejlesztésen kívül a munkájuk részét képezi a tanácsadó tevékenység a diákok, szülők és kollégák irányában. 

A Tompa Mihály Református Gimnázium nem csak a régió, de a Felvidék egyetlen református magyar gimnáziumaként tehetséggondozó és személyiségfejlesztő programjaival, más tehetségpontokkal és tehetségeket segítő intézmények hatékony együttműködésével, az intézmény nevelési elveinek példájával, a nevelőtestület alázatos és sokrétű pedagógiai munkájával áll a tehetségek szolgálatában. Nevelő munkájuk figyelemre méltó a felvidéki magyar közösség szolgálatában. A név kötelez: a nevelő-oktató intézmény ezzel tartozik kiváló tanárelődei szellemiségének, a régió magyarságának, mindenekelőtt a szülőknek, akik bizalmat szavaznak a gimnáziumban folyó elkötelezett és szakmailag megalapozott nevelőmunka iránt, az iskolát látogató diákoknak tudásuk, jövőjük megalapozása, életük kiteljesedése érdekében.