Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Felhívás - Tehetséghidak Program III. képzési ütem

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló III. képzési ütemre
 
Pályázók köre: Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok intézményei, valamint bármely tehetséggondozást végző intézmény munkatársai
 
Pályázat benyújtása: 2013. 11. 18-tól online felületeken
 
A Tehetséghidak Program keretében - a Géniusz Program képzési tevékenységének folytatásaként - meghirdetjük a MATEHETSZ FAT és PAT akkreditált képzési programjait Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok tagszervezetei, valamint bármely tehetséggondozást végző intézmény munkatársai részére. 
 
A csoportos és nyílt képzések finanszírozása TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében valósul meg. Csoportos képzés során egy intézmény igényelhet egy általa választott képzést helyben szervezetten vagy külső helyszínen. Nyílt képzés esetében egyéni résztvevők jelentkezhetnek a projektiroda által meghirdetett képzési alkalmakra.
 
Jelenleg a Szövetség, mint felnőttképző intézmény, 106 Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programmal (továbbiakban FAT program) és 35 Pedagógus Akkreditációs Testület által akkreditált képzési programmal (továbbiakban PAT program) rendelkezik. FAT programok 5, 10, 15, 20, 25 tanórában szervezettek, míg a PAT programok 30 tanóra időtartamúak. 
 
2013. november 18-ával meghirdetjük a Tehetséghidak Program III. képzési ütemét.
 
Csoportos képzések jelentkezési határideje: 2013. december 15. A beérkezett jelentkezéseket 2014. január 15-ig dolgozza fel a projektiroda. Az intézmények a képzés megtartásával kapcsolatban ezt követően kapnak információt. A III. csoportos képzési ütem célidőszaka: 2014. február 10-től április 30–ig tart.
 
Nyílt képzések jelentkezési határideje 2013. november 18-tól folyamatos az adott képzést megelőző 3. hétig. A III. nyílt képzési ütem célidőszaka: 2014. február, március, április hónap.
 
A CSOPORTOS jelentkezés feltételei FAT akkreditált programokra
Magyarországi Tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, valamint bármely tehetséggondozást végző intézmény jelentkezhet csoportos képzés megtartására.
Egy intézmény maximum 2 képzésre jelentkezhet, a két képzés megjelölését kérjük prioritási sorrendben. Jelentkezők és forráskapacitások függvényében tudjuk a képzéseket biztosítani.
Előnyben részesítjük a jelentkezőket a beérkező igények függvényében a következő szempontok alapján:
  • még nem részesültek MATEHETSZ képzésben, 
  • a Tehetségtérkép fehér foltnak számító térségeiből jelentkezik, 
  • Tehetséghidak Programban akkreditált képzéseket igényelnek (R603-R624).
A III. ütemben 30 csoportos képzést tervezünk megszervezni. 
Jelentkezni a „Csoportos igényfelmérő online lap” kitöltésével és beküldésével lehet 2013. december 15-ig. (A jelentkezés során pontos dátumot kérünk megadni a vonatkozó célidőszakra, azaz 2014. február 10-től április 30–ig.)
Tehetséghidak Program által térített költségek az egyes csoportos képzések esetében: oktatói díj, oktató felmerült egyéb költségei, oktatási eszközök, képzési dokumentáció, képzésszervezés, napi 2 büféétkezés résztvevők számára, külső helyszín esetében szállás díja is.
 
EGYÉNI (NYÍLT képzésre való) jelentkezés feltételei PAT akkreditált programokra
A Tehetséghidak Program során három ütemben pontos helyszínnel és időponttal a matematika témájú képzések 3 alkalommal, a természettudomány témájú képzések 2 alkalommal, az egyéb PAT képzések 1 alkalommal kerülnek meghirdetésre.
 
A III. nyílt képzési ütem kiírási feltételei az alábbiak:
Magyarországi személy jelentkezhet, aki az adott képzésbe való bekapcsolódási feltételeknek megfelel.
A képzés megtartásának feltétele, hogy a jelentkezők száma elérje az adott képzés akkreditált létszámának 80 %-át 3 héttel a képzés megtartása előtt (pl.: 20 fő esetén a minimum létszám 16 fő, 25 fő esetén minimum létszám 20 fő)
A nyílt képzések esetében a résztvevők szállás és étkezési költségeit a Tehetséghidak Program finanszírozza. A résztvevőknek 2 éjszakai szállást biztosítunk, ha a képzés helyszíne a lakhelyétől minimum 50 km távolságra van.
Egy intézményből egy PAT képzésen maximum 3 pedagógus vehet részt.
Egy fő legfeljebb 1 PAT képzésre jelentkezhet. A jelentkezés időrendi sorrendben történik. Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük azt a résztvevőt, aki még nem vett részt MATEHETSZ nyílt képzésen.
Az oktatási órák beosztása
  • 30 óra 3*10 órában, 3 egymást követő napon: csütörtök-péntek-szombat.
  • A képzések 2014. február, március, április hónapban kerülnek megszervezésre.
  • A kezdés csütörtökön: 10.00, befejezés szombaton: 17.30. 
  • Jellemző helyszín nyílt képzések esetében: Budapest XI. kerület.
Jelentkezni az „Online jelentkezési lap” kitöltésével lehet konkrét képzés megjelölésével (a jelentkezéskor egyértelműen látható, hogy a jelentkező befért a létszámba, vagy várólistán kapott helyett). 
A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő a számára két héttel a képzést megelőzően megküldött levélre válaszolva erősítse meg jelentkezését és a technikai kérdéseinkre reagáljon. Amennyiben ez nem történik meg, a résztvevőt sajnos törölnünk kell a jelentkezettek közül.
A meghirdetett 30 órás képzések pontos időponttal a honlapunk Felhívás III. ütem menüpontjában tekinthetőek át.
 
Kód szám A program címe, témája Időpont A program írója Max. létszám Óraszám
H505 A matematika tudomány területén tehetséges tanulók tehetséggondozása 2014. február 13-14-15. Kovács Gábor 20 30
H506 A kémia tudomány területén tehetséges tanulók tehetséggondozása 2014. január 30-31-február 1. Bohdaneczky Lászlóné 20 30
H507 A biológia tudomány területén tehetséges diákok tehetséggondozása 2014. február 27-28-március 1. Futóné Monori Edit 20 30
H508 Tehetséggondozás a közoktatásban a fizika tudományban 2014. január 30-31-február 1. dr. Kirsch Éva Erzsébet,
Dudics Pál
12 30
H512 Az informatika területén tehetséges tanulók tehetséggondozása 2014. március 20-21-22. Csernoch Mária 15 30
H515 Tehetséggondozás a kémiaoktatás során 2014. február 6-7-8. Rózsahegyi Márta,
Tamásiné Wajand Judit,
Szalay Luca
25 30
H518 Öndifferenciáló módszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók tanításában 2014. január 30-31-február 1. Gyarmathy Éva,
Kovácsné dr. Nagy Emese
30 30
H526 Tehetséggondozás Kodály szellemében 2014. április 3-4-5. K. Udvari Katalin 15 30
H527 Tehetségsegítő tanterv készítésének módszertana 2014. április 24-25-26. Polonkai Mária 25 30
H528 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztése a matematika tudomány területén 2014. március 27-28-29. Katz Sándor 25 30
H529 Tehetséggondozás az óvodában 2014. április 3-4-5. Nagy Jenőné 25 30
H530 Látható hangok - program alkalmazása 3-8 éves korú gyermekek kommunikációs fejlesztéséhez 2014. április 24-25-26. Dr. Antal-Lundström Ilona 25 30
H531 A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban 2014. március 20-21-22. Turmezeyné Heller Erika 25 30
H532 A matematika iránti érdeklődés felkeltése és a tehetségek gondozása az 5-8. évfolyamokon 2014. január 30-31-február 1. Róka Sándor 25 30
H533 Matematikai tehetséggondozás a 10-12. évfolyamokon 2014. március 20-21-22. Schultz János 25 30
H534 Williams ÉletKészségek – Problémamegoldó, stresszkezelő kommunikációs rendszer 2014. február 13-14-15. Kiss Zoltán,
Susánszky Éva
12 30
H535 Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra 2014. április 3-4-5. Mező Ferenc,
Sarka Ferenc,
Kormos Dénes
25 30
H536 A kreatív (produktív) tanulás fejlesztése 2014. február 27-28-március 1. Mező Ferenc,
Mező Katalin
25 30
H537 Magunkért Másokért – Mentálhigiénés jellegű, a pedagógusok saját lelki egészségének megőrzésére irányuló kommunikációs készségfejlesztő tréning 2014. április 24-25-26. Psenyeczky-Nagy Klára,
Vida Józsefné
18 30
H538 Kreatív kapcsolatok – Kommunikációs készségfejlesztő és konfliktuskezelő tréning a pedagógusok kapcsolatépítő és módszertani tevékenységének korszerűsítéséért 2014. április 3-4-5. Psenyeczky-Nagy Klára,
Vida Józsefné
18 30
H540 Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai (helyi) matematikai tehetséggondozásra 2014. március 27-28-29. Pintér Ferenc 20 30
H541 Matematika továbbképzés általános iskola felső tagozatán tanítók számára 2014. március 27-28-29. Csordás Mihály 20 30

 

EGYÉNI (NYÍLT képzésre való) jelentkezés feltételei FAT akkreditált programokra
A Tehetséghidak Program III. képzési ütemében FAT képzések is meghirdetésre kerülnek.  
 
A III. nyílt képzési ütem kiírási feltételei az alábbiak:
Magyarországi személy jelentkezhet, aki az adott képzésbe való bekapcsolódási feltételeknek megfelel.
A képzés megtartásának feltétele, hogy a jelentkezők száma elérje az adott képzés akkreditált létszámának 80 %-át 3 héttel a képzés megtartása előtt (pl.: 20 fő esetén a minimum létszám 16 fő, 25 fő esetén minimum létszám 20 fő)
A nyílt képzések esetében a résztvevők étkezési és szállás költségeit a Tehetséghidak Program finanszírozza. A résztvevőknek 1 éjszakai szállást biztosítunk, ha a képzés helyszíne a lakhelyétől minimum 50 km távolságra van.
Egy intézményből egy FAT képzésen maximum 3 pedagógus vehet részt.
Egy fő legfeljebb 1 FAT képzésre jelentkezhet. A jelentkezés időrendi sorrendben történik. Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük azt a résztvevőt, aki még nem vett részt MATEHETSZ nyílt képzésen.
Az oktatási órák beosztása
  • Egy napon (10 óra), vagy két egymást követő másfél napon (15-20 óra).
  • A képzések 2014. február, március, április hónapban kerülnek megszervezésre.
  • Jellemző helyszín nyílt képzések esetében: Budapest XI. kerület.
Jelentkezni az „Online jelentkezési lap” kitöltésével lehet konkrét képzés megjelölésével (a jelentkezéskor egyértelműen látható, hogy a jelentkező befért a létszámba, vagy várólistán kapott helyett). 
A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő a számára két héttel a képzést megelőzően megküldött levélre válaszolva erősítse meg jelentkezését és a technikai kérdéseinkre reagáljon. Amennyiben ez nem történik meg, a résztvevőt sajnos törölnünk kell a jelentkezettek közül.
A meghirdetett FAT képzések pontos időponttal a honlapunk Felhívás III. ütem menüpontjában tekinthetőek át.
 
 
 
Kód szám A program címe, témája Időpont A program írója Max. létszám Óraszám
R519 Az iskolapszichológus szerepe a tehetséggondozásban 2014. március 1. Szűcs Imre Lóránt 15 10
R577 Tehetséggondozó színpadi műhely és viselkedéskultúra 2014. április 4-5. dr. Bodnár Gabriella,
Málnai Zsuzsanna
18 15
R590 A fogyatékos egyének tehetségének felismerése és fejlesztési lehetőségei közösségi és pedagógiai színtereken 2014. március 21-22. Závoti Józsefné 25 20
R602 Menedzsment feladatok a Tehetségpontok munkájában 2014. március 1. Rajnai Gábor 15 10
R607 Tehetségek a médiában 2014. február 1. Szilágyi Zsuzsanna,
Gózon Ákos
15 10
R624 Tehetségek pályaorientációja 2014. április 12. Dávid Mária,
Tamás Márta
20 10

 

Amennyiben kérdése lenne, keresse irodánkat telefonon vagy e-mailen:
Telefon: +36-1-786-2999; 
E-mail: kepzes [at] tehetseg.hu 
 
Figyeljék honlapunkat a friss információkért!  
A MATEHETSZ képzéskínálata: Böngészés a képzések adatbázisában