Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

Pályaművek benyújtása: 2014. december 2. 00:00, éjfélig
Figyelem, a pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítottuk! ********** Felhívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”című kiemelt projekt keretében felhívást tesz közzé a Magyarországon működő Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok, egyéb magyarországi tehetséggondozással foglalkozó intézmények (további, a köznevelési korosztály fejlesztését segítő, átfogó tevékenységű szakmai szervezetek, szakiskolai intézmények, kollégiumok, tanodák stb.) számára csoportos tehetségsegítő programok megszervezésére és Magyarország területén történő megvalósítására

1. A támogatás célja

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program keretében felhívást tesz közzé csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására gyerekek és diákok számára, közösségi formában intézményeken és szervezeteken keresztül.

2. Rendelkezésre álló forrás

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”című kiemelt projekt.

3. A pályázók köre

A felhívás nyílt: a megpályázni kívánt tevékenységek jellegétől és a megpályázni kívánt összeg nagyságától függően várjuk magyarországi Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok, valamint egyéb, magyarországi tehetséggondozással foglalkozó intézmények (további, a köznevelési korosztály fejlesztését segítő, átfogó tevékenységű szakmai szervezetek (szakiskolai intézmények, kollégiumok, tanodák stb.) jelentkezését.

4.A támogatható tevékenységek köre

4.1 Versenyfelkészítés, versenyfelkészítő szakkörök támogatása

E tevékenység keretében diákmentorok bevonására építő, bármely tantárgyhoz vagy műveltségi területhez kötődő versenyfelkészítő szakkörök (helyi, kerületi, budapesti, megyei, országos, nemzetközi, azaz bármilyen verseny) működésének költségeit kívánjuk átvállalni. A diákmentorok bevonásával célunk, hogy a tehetséggondozó versenyeken az elmúlt 10 évben sikeresen szereplő diákok - legyenek ma középiskolások, felsőoktatási hallgatók vagy pályakezdők - közvetlenül bekapcsolódjanak azoknak a műhelyeknek, szakköröknek a munkájába, ahol a náluk néhány évvel fiatalabbak készülnek föl megyei, országos vagy nemzetközi megmérettetésre.

A felhívás keretében olyan szakkör megvalósítását kívánja a Tehetséghidak Program támogatni, amely:

 • valamely vagy néhány (helyi, kerületi, budapesti, megyei, országos, vagy Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi) tehetséggondozó versenyre készíti fel a résztvevőket,
 • legalább 8, legfeljebb 20 diák (beleszámítva a 2 fő diákmentort is) részvételével valósul meg,
 • nyitott a Tehetségponton kívülről (más Tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, egyéb tehetséggondozó intézmény) érkező, versenyre készülő diákok számára,
 • a 2014/2015 tanév során maximum 24 órában működik. A versenyfelkészítő szakkör elképzelhető, hogy már 2014 őszén elkezdődött, azonban e felhívás keretében csak a 2015. január 3-a utáni munkát (maximum 24 órát), költségeket áll módunkban támogatni olyan elemmel, ami kilép a tantermi környezetből és lehetőleg a versengő helyett együttműködő hozzáállást igényel,
 • programjában szerepel legalább egy alkalommal 30-50 fős találkozó a településen működő más szakkörök tagjaival („Versenyzők klubja klubrendezvény”). A klub szerveződhet azonos szakmai érdeklődésűeknek vagy interdiszciplináris alapon is,
 • a részt vevő, versenyre készülő diákok mellett legalább 2 fő, az elmúlt 10 év során korábban versenyen sikeres (tehetséggondozó versenyen legalább települési, megyei, budapesti, ill. országos döntőbe jutott) tehetség (diákmentor) bevonásával valósul meg,

A szakkörnek lehet egy külső előadója is, annak érdekében, hogy ne kizárólag a tehetségfejlesztő pedagógus/szakember tartson minden alkalmat,

Amennyiben egy versenyre április 30-a után kerül sor, a versenyre való utazási, nevezési költségek átvállalása a Projektirodával történő egyedi megállapodás keretében történhet.

4.2 Gazdagító programpárok támogatása

A programpárok célja a 2014/15-ös tanév 2015. évi szorgalmi időszakában a napi tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. műhelyfoglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, kiscsoportos mentorálás) néhány napos, szabadidőben megszervezendő bentlakásos vagy nem bentlakásos intenzív (tömbösített) alkalmakkal összekötni. Ezen programelemek (nevelési évben/tanévben tanórán kívüliek, valamint szabadidőben, azaz hétvégén vagy munkaszüneti napokon zajlók) gazdagító programpárokat alkotnak, tartalmilag egymásra épülnek, és így nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.

Kötelezően megvalósítandó elemek az aktuális köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaidőn (32 órán) túli időszakban történő megvalósítással:

A) kötelező óvodai, kollégiumi és tanodai fejlesztő foglalkozáson kívüli, illetve tanórán kívüli tevékenységek 14 fejlesztési órában – rugalmasan az alkalmakhoz illeszkedő órabeosztással, a tehetségterület jellegének és a bevont korosztálynak (óvoda, általános iskola, gimnázium) megfelelően és

B) a programpár fenti tevékenységéhez kapcsolódó szabadidőben (hétvége, szünidő) megszervezendő intenzív (tömbösített) alkalmak, amelyeket napi bejárással vagy bentlakással, külső helyszínen, a fejlesztés mellett egyéb (készségfejlesztő, lazító) programelemekkel kiegészítve mindösszesen 3 napos (12 órás) alkalom keretében kötelező megvalósítani. A 3 nap rugalmasan az adott korosztályhoz igazodva szervezhető meg: egybefüggően 12 óra, 3 nap alatt napi 4 órás, vagy 2 nap alatt 6 órás felosztásban.

Az A) és B) elemek szakmailag egymásra épülve, egy programpárt alkotnak.

Kiegészítés: A gazdagító programpárokról itt olvashat többet: http://tehetseg.hu/interjuk/kepessegek-svedasztala

Bevonandó gyermek-/tanulói létszám minimum 5 fő, maximum 25 fő legyen (a fejlesztendő terület és korosztály jellegének megfelelően, pl. magasabb évfolyamok kisebb létszámmal, illetve csoportos aktivitások figyelembe vétele lehetséges, a 25 főbe beleszámoljuk a bevont diákmentort). A programpár megvalósítása során a bevont diákok és diákmentorok személye ne változzon.

A programpár szakmai megvalósításába – kivétel óvodai célcsoport, ahol nem szükséges diákmentor bevonása – minimum 2 fő diákmentor bevonása kötelező (a célzott korosztály feletti évfolyamból, illetve öregdiákokat, jelenleg felsőoktatásban lévőket, sikeres felnőtt ifjakat). Részükre a szállás, étkezés, utazási költségek elszámolhatók, munkadíj nem.

Kiegészítés: A diákmentor fogalmáról honlapunkon olvashat részletesen: http://tehetseghidak.hu/tanulmanyok-segedletek

Ajánljuk figyelmükbe Munkácsy Zsuzsa 2014. október 11-i előadását, ahol sok hasznos információ hangzott el a diákmentorok bevonásával kapcsolatban: http://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegpontok-talalkozoja

A gazdagító programpár megvalósítása során bevonásra kerülő diákmentorok ne legyenek azonosak a versenyfelkészítő szakkör munkájába bevont diákmentorokkal.

Egy gazdagító programpárban legfeljebb 2 fő tehetségfejlesztő pedagógus /tehetségsegítő szakember vehet részt, akiknek feladata a teljes programpár fejlesztő foglalkozásainak, illetve az intenzív alkalmak egyéb (képességfejlesztő, lazító) programelemeinek előkészítése és megtartása. Ugyanabban a gazdagító programpárban maximum egy fő felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő) részvételére van mód.

Kiegészítés: Tehetségsegítő szakemberek mindazok, akik:

 • a tehetségsegítésben szerepet játszó szakterületen a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pszichológus, gyógypedagógus, edző, fejlesztőpedagógus, szociális munkás, könyvtáros, mentálhigiénés szakember, kollégiumi nevelő);
 • vagy a tehetségsegítésben szerepet játszó, szakképesítést nem igénylő területen tevékenykedők, tapasztalattal rendelkezők (népi fafaragó, népi iparművész, iparos stb.), akik rendelkeznek Tehetségsegítő Tanács vagy Tehetségpont ajánlásával. Az ajánlás szükségessége a nem Tehetségpont/Tehetség Tanács pályázókra nem vonatkozik.

4.3 További tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok támogatása

A tanórán kívüli tevékenységek támogatásával célunk, hogy a tehetséges fiatalok számára kialakított programok között legyenek olyanok is, amelyek erősítik szociális kapcsolatrendszerüket, készségeiket. Evégett kérjük, hogy a jelen programok megvalósításában vegyenek részt a szülők és a fiatal tehetséget segítő pedagógusok és szakemberek közül minél többen.

A választható tevékenységek a következők:

4.3. a. Egynapos közös szülő-diák-pedagógus lazító programok megvalósítása

A programban részt vevő diákok száma minimum 15 fő, valamint a programba bevonandó szülők száma minimum 5 fő. A pedagógusok száma minimum a programnak, jogszabályoknak megfelelően szükséges.

(példa a programokra: kulturális program szervezése – színházlátogatás, múzeumlátogatás, kiállításlátogatás, mozilátogatás, kirándulás, városnézés, játéknap szervezése stb.)

4.3. b. Filmklub megvalósítása szülői közreműködéssel

Szülőket is bevonó minimum 3 órás filmklubok szervezése szakértő bevonásával minimum 3 alkalommal. A minimum 3 alkalmas programba összesen bevonandó diákok száma minimum 15 fő, valamint az összesen bevonandó szülők száma minimum 15 fő.

(példa a programokra: gondos szervezést követően megtörténik 1. a film felvezetése, 2. a film közös megtekintése, 3. a film megtekintése után interaktív megbeszélés a szakértő bevonásával stb.)

4.3. c. Sikeres szülői életpályákat bemutató minimum 2 órás foglalkozások szervezése diákoknak és szülőknek

Minimum 3 alkalommal, ahol az összesen bevonandó diákok száma minimum 15 fő, az összesen bevonandó és/vagy részt vevő szülők száma minimum 6 fő.

4.3. d. Szülők számára nyitott jó tehetségsegítő gyakorlatok, szakkörök szervezése

Minimum 3 hónapon át minimum 3 alkalommal, ahol a programba bevonandó diákok száma minimum 10 fő, a bevonandó szülők létszáma minimum 3 fő/alkalom.

4.3. e. A szakkörön résztvevő diákok szüleit bevonó, a versenyzés/versenyeztetés pszichológiai és pedagógiai hatásait vizsgáló műhelybeszélgetés szervezése

Minimum 3 hónapon át minimum 3 alkalommal, ahol a programba bevonandó szülők létszáma minimum 10 fő/alkalom. A résztvevői kör kialakulhat a versenyfelkészítő szakkörbe járó diákok szüleiből.

4.3. f. Pedagógus-szülő-diák közös részvételével elkészítésre kerülő (elektronikus és/vagy papíralapú) kiadványok megjelentetése

A programba bevonandó diákok száma minimum 5 fő, valamint a szülők létszáma minimum 3 fő.

5.Igényelhető támogatás csomagjai, célcsoportjai

A fenti programok megvalósítására elnyerhető támogatás összege maximum 600 000 Ft vagy maximum 1.200 000 Ft. A pályázó a kettő közül az egyiket választhatja (kivéve akkreditált vagy akkreditált kiváló Tehetségpontok). Az alábbiakban a két összeg felhasználási módjait részletezzük, ez alapján a pályázó eldöntheti, hogy melyik összegre, azaz melyik támogatási csomagra pályázik.

5.1 „A” Csomag igényelhető támogatás: összesen maximum 1.200 000 forint

Ha valamely pályázó az „A” csomagot választja, akkor vállalja, hogy a megadott maximum 1.200 000 forintos kereten belül megvalósítja a következő összes tevékenységeket:

 • versenyfelkészítés, versenyfelkészítő szakkörök szervezése és
 • gazdagító programpárok megvalósítása és
 • további tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok (mely többféle tevékenységből állhat, lásd 4.3-as pont) megvalósítása.

Az „A” csomag célcsoportjai:

 • Akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontok, kivéve óvodák – 1 vagy 2 darab „A” csomagra pályázhatnak
 • Regisztrált Tehetségpontok, kivéve óvodák –1 darab „A” csomagra pályázhatnak
 • Egyéb tehetséggondozó intézmények, kivéve óvodák – 1 darab „A” csomagra pályázhatnak

Egy csomagon belül kérjük mindhárom tevékenység megvalósítását. Egy tevékenység többszöri választására egy csomagon belül nincs lehetőség: pl. nem lehet csak 3 versenyfelkészítő szakkört vagy 2 gazdagító programpárt és egy filmklubot megvalósítani.

Figyelem!

Az akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontoknak lehetősége van két darab „A” csomag megpályázására. Ez esetben a rendelkezésre álló 2.400 000 forintot 2 darab versenyfelkészítő szakkör, 2 gazdagító programpár és 2 szülő-diák-pedagógus program (mely többféle tevékenységből állhat, lásd 4.3-as pontot) megvalósítására kell fordítani. Az egyes tevékenységek, programelemek kihagyására nincs lehetőség. Amennyiben az akkreditált vagy akkreditált kiváló Tehetségpont két „A” csomagot pályáz, kérjük, hogy a két csomag csomagonként különböző szakmai tartalommal rendelkezzen, és különböző diákokat vonjon be.

(Az akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpont olyan döntést is hozhat, hogy nem kettő, hanem egy „A” csomag megvalósítására vállalkozik.)

5.2 „B” Csomag igényelhető támogatás: összesen maximum 600 000 forint

Ha valamely pályázó a „B” csomagot választja, akkor vállalja, hogy a megadott maximum 600 000 forintos kereten belül megvalósítja a következő összes tevékenységeket:

 • Gazdagító programpárok megvalósítása és
 • Tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok (mely többféle tevékenységből állhat, lásd 4.3-as pontot) megvalósítása

A „B” csomag célcsoportjai:

Ez esetben egy pályázó egy pályázatot nyújthat be egy „B” csomagra.

 • Regisztrált Tehetségpontok –1 darab „B” csomagra pályázhatnak
 • Egyéb tehetséggondozó intézmény – 1 darab „B” csomagra pályázhatnak
 • Óvodák (regisztrált és akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontok) – 1 darab „B” csomagra pályázhatnak

Egy csomagon belül kérjük mindkét tevékenység megvalósítását. Egy tevékenység többszöri választására egy csomagon belül nincs lehetőség: pl. nem lehet csak 2 gazdagító programpárt vagy csak 2 tanórán kívüli programot megvalósítani.

Bármely csomag választása esetén igaz, hogy:

Szakmai összefüggés nem szükséges az egyes tevékenységek között, például a versenyfelkészítő szakkör fizika területen, a gazdagító programpár irodalom, a további tanórán kívüli programok pedig zene-tánc területen valósulnak meg. Ha a pályázó úgy dönt az egyes tevékenységek között akár szakmai összefüggés is lehet. A tevékenységek közötti szakmai összefüggés megléte vagy hiánya esetén előfordulhat, hogy az adott csomag tevékenységeibe bevont diákok részben vagy egészben ugyanazok vagy teljesen eltérők.

5.3 „C” Csomag igényelhető támogatás: összesen maximum 1 200 000 forint

A „C” csomag célcsoportja a magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok, valamint további, köznevelési korosztály fejlesztését segítő, átfogó tevékenységű szakmai szervezetek (röviden: további szakmai szervezetek).

A „C” csomagot választó Tanács / további szakmai szervezet vállalja, hogy a megadott maximum 1.200 000 forintos kereten belül a következő tevékenységekből a Tanács /további szakmai szervezet speciális összetételéből adódóan szabadon vállalkozik tetszőleges számú

 • versenyfelkészítő szakkör szervezésére és/vagy
 • gazdagító programpár megvalósítására és/vagy
 • további tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok (mely többféle tevékenységből állhat, lásd 4.3-as pont) megvalósítására.

A Tehetségsegítő Tanácsok / további szakmai szervezetek sokféleségüknél és speciális helyzetüknél fogva pályázhatnak a fenti tevékenységekből minimum 1 típusú tevékenység akár nagyobb volumenű megvalósítására a rendelkezésre álló 1.200 000 forint erejéig.

A Tehetségsegítő Tanácsok / további szakmai szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása – figyelembe véve a pályázók jellegét, tevékenységük sokféleségét – egyedileg történik. Kiemeljük, hogy jelen felhívásra érkező pályázatok kifejezetten a Tanácsoknak / további szakmai szervezeteknek, a diákoknak közvetlenül szóló programjait célozza!

A Tehetséghidak Program keretében együttműködési megállapodást kívánunk kötni azokkal a pályázókkal, akik vállalják, hogy a felhívásunkban szereplő feltételekkel az általuk megpályázni kívánt csomagban található tevékenységeket valósítják meg. A felhívásunkra beérkező pályázatok felől a MATEHETSZ által felkért bíráló bizottság dönt. Döntés születik arról, hogy a Tehetséghidak Programban rendelkezésre álló keretösszeg erejéig mely programok megszervezésére, mely pályázókkal kezdjük meg az együttműködési megállapodás kialakítását.

Összefoglaló táblázat a célcsoportról és a megpályázható tevékenységekről, összegekről:

 

Egy darab „A” csomag kötelező tevékenységei:

 • Versenyfelkészítő szakkörök megvalósítása és
 • Gazdagító programpárok megvalósítása és
 • További tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása

Igényelhető támogatás: maximum 1 200 000 forint

 

Egy darab „B” csomag kötelező tevékenységei:

 • Gazdagító programpárok megvalósítása és
 • További tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása

Igényelhető támogatás: maximum 600 000 forint

Akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontok, kivéve óvodák

1 VAGY 2 darab „A” csomagra tud pályázni

 

nem tud „B” csomagra pályázni

Regisztrált Tehetségpontok, kivéve óvodák

1 darab „A” csomagra tud pályázni

VAGY

1 darab „B” csomagra tud pályázni

Egyéb tehetséggondozó intézmény

1 darab „A” csomagra tud pályázni

VAGY

1 darab „B” csomagra tud pályázni

Tehetségpont Óvodák

nem tud „A” csomagra pályázni

 

1 darab „B” csomagra tud pályázni

Egy Tehetségsegítő Tanács / további szakmai szervezet 1 darab „C” csomagra tud pályázni maximum 1 200 000 Ft erejéig. („A” vagy „B” csomagra nem pályázhat!)

6.A Tehetséghidak Program által vállalható költségek

6.1 Pályázati programfelelős

Egy (vagy két) pályázat koordinálására a „pályázati programfelelős” kap megbízást. A pályázati programfelelős megtervezi, összefogja az egy csomagban található programokat, gondoskodik azok szakmailag sikeres végrehajtásáról és a Projektiroda által meghatározott adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzéséről. 

Egy támogatott csomagon belüli tevékenységek koordinálása érdekében a pályázati programfelelőssel mint magánszeméllyel megbízási szerződést kötünk. A programfelelős megbízási díja a megpályázható összeg felett értendő, azaz ez a megbízási díj nem terheli a megpályázható összeget. (Egy támogatott „A”, „B” és „C” csomagot egy-egy-egy fő pályázati programfelelős koordinál.)

A programfelelős megbízási díja abban az esetben,

 • ha a pályázó 1 támogatott pályázatát („A” csomag) valósítja meg, úgy bruttó 220 000 forint,
 • ha a pályázó 2 támogatott pályázatát („A”csomag) valósítja meg, úgy bruttó 350 000 forint,
 • ha a pályázó 1 támogatott pályázatát („B” csomag) valósítja meg, úgy bruttó 180 000 forint,
 • ha a pályázó Tehetségsegítő Tanács / további szakmai szervezet megvalósítja az egyedileg elbírált „C” csomagos pályázatát, úgy a megbízási díj megállapítása egyedileg történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programfelelőssel e felhívás keretében, a programfelelősi szerződésen kívüli egyéb szerződést – akár mint tehetségfejlesztő pedagógus /szakember vagy kísérő pedagógus, akár mint előadó vagy szakértő – nem áll módunkban kötni. A programfelelős megbízási díjának kifizetésére az elvégzett feladatok figyelembevételével az adott program megvalósítása során két alkalommal, két részletben kerülhet sor: 2015 januárjában és júniusában.

Javasoljuk, hogy a pályázati programfelelős az a személy legyen, aki szakmailag összefogja a csomagokban található tevékenységek tervezését, vállalja az OPER pályázati felület feltöltését, közreműködik a megrendelésekben, szerződések megkötésében, beszámolók elkészítésében, statisztikai adatok, fényképek Projektirodának történő továbbításában, és egyéb adminisztratív feladatok elvégzésében, a pénzügyi elszámolásban. Fontos, hogy a leendő pályázati programfelelős könnyen elérhető legyen telefonon és e-mailben is.

6.2 Utazási költségek

Az utazási költségek tervezésénél a Projektiroda háromféle lehetőséget kínál a teljes „A” „B” illetve a teljes „C” csomag vonatkozásában a pályázónak, mindhárom lehetőség egyidejű igénybe vételével:

6.2.1 Bérelt busszal történő csoportos utazási költségeket (csoport alatt a minimum 8 fős csoportot értjük) maximum bruttó 100 000 Ft értékben áll módunkban finanszírozni. Jelen esetben a bérelt busszal történő csoportos utazások lebonyolítására a pályázó köteles a MATEHETSZ által a közbeszerzés útján várhatóan 2015. január folyamán kiválasztásra kerülő partnert igénybe venni.

6.2.2 Menetrend szerinti járattal történő csoportos utazás esetén a pályázó a menetrend szerinti vasúti, illetve buszos tömegközlekedési eszközöket veheti igénybe. Ez esetben csak teljes árú jegyről szóló számlát tudunk befogadni.

6.2.3 Egyéni vagy kis létszámú csoport (max.7 fő) utazási költségeit a versenyre való utazással kapcsolatban tudjuk finanszírozni, mely történhet menetrend szerinti tömegközlekedési eszközzel (kizárólag teljes árú jeggyel) vagy a szakkörvezetővel megkötött megbízási szerződés alapján, a szakkörvezető (vagy házastársa) gépjárművét használva kiküldetéssel.

6.3  Versenyfelkészítő szakkörök lehetséges költségei

A felhívás keretében megvalósuló műhelyek, szakkörök esetében a Tehetséghidak Program az alábbi költségeket vállalja a pályázóval kötendő együttműködési megállapodásban rögzítendő feltételek szerint, a megpályázott teljes keretösszegből maximum 600 000 Ft erejéig.

 • Személyi díjazások
 • a szakkört vezető tehetségfejlesztő pedagógus/szakember óradíja, bruttó 8000 Ft/óra munkabér. A szakkörvezető díjazása az alábbiak szerint választható: maximum 24 óra munkadíja számolható el, egy szakköri alkalom maximum 2 órás lehet. Egy szakkör esetében egy szakkörvezetővel mint magánszeméllyel tudunk megbízási szerződést kötni. A szakkört vezető tehetségfejlesztő pedagógussal/szakemberrel egyazon szakkör megvalósítása során nem áll módunkban szakmai előadóként is szerződni. Amennyiben a szakkörvezető előadást tart a klubrendezvényen, akkor azt a szakkörvezetői díja terhére teszi.
 • a klubrendezvényhez kapcsolódóan előadói és szakértői díj (bruttó 10 000 Ft/óra) is elszámolható
 • a diákmentorok munkáját ennek a felhívásnak a keretében nem áll módunkban díjazni, kivéve azt az esetet, amikor a Versenyzők klubja klubrendezvény előadója egyúttal diákmentor is.
 • Egyéni szállás- és nevezési költség

Támogatjuk a szakkör tagjainak versenyzéssel kapcsolatos egyéni nevezési, részvételi díját, valamint egyéni szállásköltségét.

Amennyiben egy versenyre április 30-a után kerül sor, a versenyre való utazási, nevezési költségek átvállalása a Projektirodával történő egyedi megállapodás keretében történhet.

6.4  Gazdagító programpárok lehetséges költségei

A felhívás keretében megvalósuló Gazdagító programpárok esetében a Tehetséghidak Program az alábbi költségeket vállalja a Tehetségponttal kötendő együttműködési megállapodásban rögzítendő feltételek szerint a megpályázott teljes keretösszegből „A” csomag esetén maximum 600 000 Ft, „B” csomag esetén maximum 400 000 Ft erejéig.

 • Személyi díjazások – a programpár egészére elszámolható

Maximum 2 fő tehetségfejlesztő pedagógus/szakember részére mindösszesen a valóban megtartott óraszámtól függő bruttó 8 000 Ft/óra megbízási díjat, mely magában foglalja:

 • 14 órányi kötelező óvodai, kollégiumi és tanodai fejlesztő foglalkozáson kívüli, illetve tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódó fejlesztést (a 14 óraszámot a két pedagógus egymás között felosztja, és a megfelelően dokumentált, megosztott óraszámmal számolva) és
 • 12 órányi intenzív (tömbösített) alkalmakhoz kapcsolódó fejlesztést, illetve egyéb (készségfejlesztő, lazító) programok megtartását (mindkét tehetségfejlesztő pedagógus esetében 12 órával számolva).

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy van lehetőség arra, hogy a 14 órányi fejlesztést csak az egyik tehetségfejlesztő pedagógus tartsa.

 • A bevont diákmentorok részére munkadíj elszámolására nincsen lehetőség.
 • A gazdagító programpár megvalósításával kapcsolatos maximum 1 fő felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő) óradíja számolható el, bruttó 6000 Ft/óra munkabér (legfeljebb 10 óra tervezhető). A gazdagító programpár tehetségfejlesztő pedagógusával/szakemberrel ugyanazon programpár megvalósítása során nem áll módunkban kísérő pedagógusként is szerződni.

Egy gazdagító programpár esetében maximum két fő tehetségfejlesztő pedagógussal/szakemberrel, és egy fő felnőtt kísérővel vagy kísérő pedagógussal (nem szülővel) áll módunkban mint magánszeméllyel megbízási szerződést kötni. Az egy fő felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő) a gazdagító programpár intenzív időszakában vehet részt.

6.5 További tanórán kívüli, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő programok lehetséges költségei

A felhívás keretében megvalósuló, a pedagógus-szülő-diák kapcsolatrendszer fejlesztését célzó, tanórán kívüli programok esetében a Tehetséghidak Program az alábbi költségeket vállalja a pályázóval kötendő együttműködési megállapodásban rögzítendő feltételek szerint, tanórán kívüli programoknál (ami többféle program lehet) a teljes keretösszegből „A” csomag esetén maximum 600 000 Ft, „B” csomag esetén maximum 400 000 Ft erejéig.

 • Személyi díjazások

Tehetségfejlesztő pedagógus/szakember – maximum 2 fő bruttó 8000 Ft/óra munkabér a tehetségfejlesztő pedagógus/szakember díjazása az alábbiak szerint választható: maximum 10 óra/fő munkadíja számolható el.

A tanórán kívüli tevékenységek között megvalósításra került programok esetében (legyen az 1-2 vagy több tevékenységelem – pl. filmklub szervezése, kirándulás, szakkör, műhelybeszélgetés stb.) maximum 2 fő tehetségfejlesztő pedagógussal mint magánszeméllyel tudunk szerződni összesen maximum 10-10 órára.

 • Felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő) – maximum 1 fő bruttó 6000 Ft/óra munkabér (a felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő) díjazása az alábbiak szerint választható: maximum 10 óra / fő munkadíja számolható el).

A tanórán kívüli tevékenységek között megvalósításra került programok esetében (legyen az 1-2 vagy több tevékenységelem – pl. filmklub szervezése, kirándulás, szakkör, műhelybeszélgetés stb.) maximum 2 fő tehetségfejlesztő pedagógussal/szakemberrel maximum 10-10 órára, és a maximum 1 fő felnőtt kísérővel maximum 10 órára mint magánszeméllyel tudunk szerződni.

 • Szakértő, előadó – további tanórán kívüli, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő programokhoz kapcsolódóan előadói és szakértői díj (bruttó 10 000 Ft/óra) is elszámolható
 • A bevont diákmentorok és szülők részére munkadíj elszámolására nincs lehetőség.

6.6 Egyéb költségek

Az alábbi költségek mind az „A”, „B” és mind a „C” csomag összes eleménél (külön-külön a versenyfelkészítő szakkörnél, a gazdagító programpárnál és a további tanórán kívüli tevékenységnél is) elszámolhatók:

 • Belépőjegy

Belépőjegyek költsége napi bruttó 5000 Ft/fő mértékben számolható el. A belépőjegy költsége a célcsoport minden tagja és kísérője részére (szülő, diák, diákmentor és pedagógus) elszámolható.

 • Terembérleti díj

A tanórán kívüli tevékenység megvalósítása során felmerülő terembérleti díj legfeljebb bruttó 127 000 Ft erejéig.

 • Kis értékű anyagok

Kis értékű anyagok költségének elszámolására kizárólag szorosan a program megvalósításához kapcsolódóan, a pályázati adatlapon feltüntetett indoklással van lehetőség, legfeljebb bruttó 50 000 Ft összértékben, anyagonként bruttó 9900 Ft-os egyedi értéket meg nem haladóan.

 • Étkezés és szállás

Étkezés költségének elszámolására legfeljebb bruttó 127 000 Ft-os összegig van lehetőség bruttó 4000 Ft/fő/nap mértékben. (Az étkezés költsége a teljes célcsoport – szülő, diák és pedagógus – részére elszámolható.)

Szállás költségének elszámolására legfeljebb bruttó 127 000 Ft-os összegig van lehetőség bruttó 5000 Ft/fő/éj mértékben. (A szállás költsége a teljes célcsoport – szülő, diák és pedagógus – részére elszámolható.) A Gazdagító programpár megvalósítása során szállásköltség elszámolására csak az intenzív időszakban van lehetőség.

Egyazon szolgáltató/vállalkozó által biztosított bármilyen szolgáltatás és egyéb beszerzés értéke összeadódik (étkezés, szállás, terembérleti díj, belépőjegy, anyagköltség). Ha ezek együttes értéke meghaladja a bruttó 127 000 Ft-ot, a beszerzés/szolgáltatás három árajánlat köteles! Lásd elszámolási útmutató!

6.7 A finanszírozás módja: utófinanszírozás

A megvalósítással kapcsolatban felmerült költségeket a Tehetséghidak Projektiroda az egyes tevékenységek teljesülését követően, a benyújtott számlák alapján utólag – legkésőbb 60 nappal a számlák benyújtása után – téríti meg.

Fontos: a projekt keretében csak a megvalósító szervezet, a MATEHETSZ nevére (MATEHETSZ, 1119 Budapest, Mérnök u. 39.) kiállított számlák számolhatók el. Banki utalásos számla esetén közvetlenül a szállítónak (MATEHETSZ – szolgáltató között közvetlenül), míg készpénz-kifizetési számla esetén, a szerződéssel bíró pályázati programfelelős, tehetségfejlesztő pedagógus/szakember, kísérő felnőtt bankszámlájára utalva történik a kifizetés. Ez utóbbi esetben a pályázót terheli a készpénzes előfinanszírozás.

A támogatott pályázatok megvalósítása érdekében a következő szereplőkkel mint magánszemélyekkel kötünk megbízási szerződést:

 • pályázati programfelelős
 • tehetségfejlesztő pedagógus/szakember
 • felnőtt kísérő vagy kísérő pedagógus (nem szülő)
 • szakértő, előadó

A támogatott pályázatok megvalósítása érdekében az előadókkal, szakértőkkel mint egyéni vállalkozókkal vagy cégekkel is tudunk megbízási szerződést kötni.

A programot vezető tehetségfejlesztő pedagógusok/szakemberek, kísérő pedagógusok, valamint a szakértők, előadók megbízási díjának kifizetésére a megtartott órák figyelembevételével az adott program megvalósítása végén, várhatóan 2015 májusában, júniusában, a program megvalósításáról szóló egyéni beszámolók elfogadása után kerül sor.

7.Támogatási időszak

 • A felhívás megjelenésének időpontja: 2014. november 18.
 • A pályaműveket a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított online pályázati rendszerbe (OPER) kell feltölteni 2014. november 20. és december 1. éjfél. között.
 • A bíráló bizottság bírálási határideje: 2014. december 11.
 • A bíráló bizottság döntéséről szóló értesítést a Tehetséghidak Programiroda e-mailben küldi a pályázóknak legkésőbb 2014. december 16-án.
 • Együttműködési megállapodás megkötése a támogatást nyert pályázókkal az értesítést követően.
 • Tevékenységek megvalósítása: 2015. január 3-tól 2015. április 15-ig. A számlákat 2015. január 3-tól kezdve áll módunkban befogadni, a 2015. január 3-nál hamarabb megkezdett tevékenységeket nem áll módunkban finanszírozni.
 • Beszámolók és számlák benyújtása folyamatosan 2015. május 15-ig. Az igénybevett szolgáltatók kifizetése folyamatos, a személyi kifizetések a benyújtott beszámolók elfogadását követően legkésőbb 60 nap.

8. Érvényes pályázat tartalma

 • a MATEHETSZ online pályázati felületén kitöltött pályázati adatlap: szakmai terv és költségterv az OPER-ben,
 • az egyes tevékenységek alkalmainak időpontja és szakmai tartalma,
 • a szakkörök és gazdagító programpárok munkájába bevonni tervezett diákmentorok rövid bemutatása,
 • a diákmentorok bevonásával kapcsolatos koncepció – ajánljuk figyelmükbe Munkácsy Zsuzsa 2014. október 11-i előadását, melyben hasznos információt talál a diákmentorok bevonásával kapcsolatban: http://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegpontok-talalkozoja

9.Formai hibák és bírálati szempontok

 • Formai hiba
  • ha a pályázó nem vonja be kötelezően a csomagonként vállalt 2 vagy 4 fő diákmentort, ugyanakkor az egy csomagba kettő, illetve négy főnél több diákmentor bevonása előnyt jelent,
  • ha a pályázó nem tervezi egy „A” csomagon belül a kötelező 3 vagy egy „B” csomagon belül a kötelező 2 tevékenység megvalósítását.
  • valamint az előző pontban található érvényességi kritériumok hiánya.
 • Bírálati szempontok:
  • az egyes tehetséggondozó tevékenységek szakmai tartalma – valamint ehhez kapcsolódóan figyelembe vesszük a pályázó intézményi tevékenységhez illeszkedő és a pályázati csomagon belüli arányos költségtervet,
  • előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Tehetséghidak Programban támogatott pályázóként eddig nem vettek részt,
  • az egyes programok megvalósítása során a Tehetségpont együttműködése más Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal vagy más tehetségsegítő szervezetekkel,
 • a pályázó földrajzi elhelyezkedése, a területi lefedettség egyenletessége érdekében.

10. Egyéb fontos tudnivalók a pályázóknak

10.1 A pályázat, pályázó által a MATEHETSZ online pályázati felületén kitöltött pályázati adatlapok alapján úgynevezett OPER azonosítót kap.

A pályázó által megpályázott egyfajta „csomag” kap egy OPER azonosítót. Így a pályázó, akár egy „A” csomagon belül a kötelező háromfajta tevékenység megvalósítására pályázik, akár egy „B” csomagon belül a kötelező kétfajta tevékenység megvalósítására pályázik, úgy egy OPER azonosítót fog kapni, melyet kérünk megjegyezni.

A Tanácsi / további szakmai szervezetek pályázó, az általa megpályázott „C” csomag megvalósítására vonatkozóan egy OPER azonosító fog kapni, melyeket kérünk megjegyezni.

A pályázatok beadása során hiánypótlásra nincs mód.

A felhívásra beadott pályázatokat csomagonként bírálja el a bíráló bizottság.

10.2 A támogatást nyert pályázó a megkötésre kerülő együttműködési megállapodásban vállalja a Tehetséghidak Projektiroda által, 2015 tavaszán szervezésre kerülő e-learning tananyaggal (http://tehetseg.hu/e-learning-tananyagok) kombinált 15 órás gyakorlati műhelyen 2 fő részvételét a pályázó intézményből, szervezettől. Részvételre külön pályázni nem szükséges, jelentkezés részleteivel kapcsolatban később keressük a pályázót. A műhely költségei –melyeket az útiköltség kivételével a Tehetséghidak Program térít – nem terhelik a jelen pályázati felhívásban pályázható költségeket!

10.3 A támogatást nyert pályázó pályázati programfelelőse a saját szerződésében vállalja, hogy a–kötelezően részt vesz a Tehetséghidak Projektiroda által szervezésre kerülő egész napos, ingyenes tájékoztató napok egyikén. A tájékoztató napra történő utazás költségeit a résztvevő pályázati programfelelős, a tájékoztató nap étkezési költségét a Tehetséghidak Projektiroda vállalja.

A pályázati programfelelős a három tájékoztató nap egyikén köteles megjelenni:

 • 2015. Január 3. Debrecen
 • 2015. Január 10. Budapest
 • 2015. Január 11. a helyszín még nem ismert

10.4 Amennyiben az OPER felületen 2014. november 20. és 2014. december 1. éjfél között rögzített és a Tehetséghidak Projektiroda által támogatott pályázat tervezett programját és költségeit a pályázó módosítani szeretné, úgy erre 2015. január 20-ig van mód.

A Projektiroda 2015. január 10-ig juttatja el a pályázónak azt a dokumentumot, ahol a pályázó bejelentheti módosítási kérelmét. A módosítási kérelem elfogadásáról vagy el nem fogadásáról 2015. január 31-ig tájékoztatja a Projektiroda a pályázót.

Módosításra a következőképpen van mód: a pályázó a támogatást nyert tevékenységeit és költségeit az elnyert „A” „B”, vagy „C” esetleg két „A” csomagon belül módosíthatja, úgy, hogy a költségek nem haladják meg a pályázati felhívásban rögzített rendelkezésre álló keretet.

10.5 A támogatott pályázatok lebonyolításával, adminisztrációjával és elszámolásával kapcsolatos részleteket, a pályázati dokumentáció elengedhetetlen részét képező, a támogatott pályázóknak az együttműködési megállapodással együtt megküldésre kerülő Elszámolási útmutató tartalmazza.

10.6 A támogatott pályázóval megkötésre kerülő Együttműködési megállapodást az intézmény nevében az intézmény vezetője írja alá. Javasoljuk, hogy az együttműködés, a támogatott pályázat részleteit tudassák a fenntartóval.

10.7 A pályázattal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a következő e-mail címen jelezheti: csoportosfelhivas [at] tehetseg.hu