Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Helyzetkép a tehetségsegítő tanácsok aktuális működéséről 2020-ban

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2009-ben kezdte el kiépíteni az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát, ennek egyik fontos részét képezte a tehetségsegítő tanácsok megalakulásának elősegítése.
A tehetségsegítő tanácsok az elmúlt 10 évben a hazai és a határon túli tehetséggondozó hálózat fontos résztvevőivé váltak. A tanácsok illetékességi területükön felkutatják és összehangolják a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrásokat. Feltérképezik a lehetséges partnereket, majd széleskörű szakmai kapcsolatokat építenek a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil szféra, a gazdasági élet szereplői között. Folyamatosan bővítik azt a hálózatot, amely közvetlen és közvetett segítséget nyújt a tehetségfejlesztő programok megszervezéséhez, bővítéséhez, fenntarthatóságához, a tehetségek produktumainak hasznosulásához. Működésüket különböző szerveződési szint, sokszínű felépítés és gyakorlat jellemzi. A tehetségsegítés feltételei, körülményei és lehetőségei folyamatosan változtak az elmúlt évtized során. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumával együtt fontos feladatának tekinti, hogy információkkal rendelkezzen a tanácsok tevékenységrendszeréről, az elért eredményeikről, a működésüket segítő és nehezítő tényezőkről.

2020-ban kérdőíves kérdésorral kerestük meg a tehetségsegítő tanácsok képviselőit, melynek célja az volt, hogy feltérképezze a tehetségsegítő tanácsok működésének aktuális helyzetét.
Képet kapjunk tevékenységük szerkezetéről, jellemzőiről. Információkat gyűjtsünk azokról az igényekről, szükségletekről, amelyek hozzájárulhatnak működésük eredményesebbé tételéhez. Szakmailag megalapozottabbá, célirányosabbá tenni azokat az aktivitásokat, amelyekkel a Matehetsz és Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma segítheti munkájukat.

A kérdőves felmérés rövid összegzését Kormos Dénes a  Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke készítette. Az összegzést itt olvashatja.