Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Saját fejlesztés – négy tételben

2014. július 20.

Beszélgetés Pesti-Sári Csillával, a MATEHETSZ képzésekért felelős alprojektvezetőjével a Szövetség négy e-learning tananyagáról.

Felhasználóként úgy látom, hogy a tehetseg.hu oldalon elérhető képzések nem a hagyományosnak nevezhető e-learning anyagok közé tartoznak, hanem a "vegyes", tehát a bizonyos fokig személyes konzultációt is igénylő blended learning műfajába – jól tapasztaltam?

Ezek multimédiás tartalmakkal kiegészített e-learning tananyagok, azért, hogy minél könnyebben elsajátíthatók legyenek. A Tehetséghidak 9. alprojektje négy e-learning tananyag fejlesztését tűzte ki célul. Ezeket saját fejlesztésben és saját felületen publikálva valósította meg a MATEHETSZ. A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozásával kapcsolatos ismereteket három tananyag/modul formájában online feldolgozás útján sajátíthatják el az érdeklődők. A tananyagok a témában felmerülő pedagógiai, pszichológiai és módszertani kérdéseket járják körbe. Jelenleg minden érdeklődő egy könnyen kezelhető online felületen sajátíthatja el a tananyagot, mely modulonként külön tartalomjegyzéket, fogalomtárat, saját jegyzetelési lehetőséget és modulzáró feladatsort tartalmaz, ezzel segítve a tanulást.

A „Tehetség Piactér oktatási anyagok a mentoráltak számára” című tananyag elsősorban a Piactér programban résztvevőket szólítja meg. Ugyanakkor bármely érdeklődő fiatal számára hasznos ismereteket tartalmaz, hiszen a LinkedIn és a Prezi használatába avatja be őket. Napjainkban egy pályakezdő fiatal számára mindkettőnek a használata szinte nélkülözhetetlen. A tanulást kisfilmek és prezentációk segítik.

Mi a blended learning szerepe, mik az előnyei?
A blended learning valójában kevert, vegyes oktatási forma, amely során a személyes – kontakt – órák mellett e-learning oktatás is zajlik. Ennek az az előnye, hogy az önállóan is elsajátítható anyagrészt e-learning formában tárjuk a képzésen résztvevő elé, így a személyes jelenléttel járó konzultációk a műhelyszerű feldolgozásra, személyes élmények szerzésére, gyakorlati tapasztalatok megosztására adnak lehetőséget. A képzés e-learning részét a résztvevő a saját beosztása alapján, akkor és úgy sajátítja el, ahogy lehetőségei engedik. Ez ebben a formában igen kötetlen. A konzultációk napjai azonban adottak, ugyanúgy képzési órában/napban meghatározhatók, mint által

Miért esett a választás erre a négy – a tehetségsegítésben kiemelten fontos, de mégis külön-külön álló – tehetségszakmai területre?
A Tehetséghidak Program céljai között szerepelt a hátrányos helyzetű és/vagy a sajátos nevelési igényű fiatalok tehetséggondozásának témakörében e-learning tananyag létrehozása. Ezzel a témával három modul foglalkozik, a negyedik modul pedig a fiatalokat hivatott támogatni a két említett alkalmazás kezelésében és használatában. A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása nagyon érdekes és szakmailag keresett téma. Széleskörű elméleti alapozás és részletes gyakorlati ismeretek az online kurzus tartalma. A tananyagok szerzői a MATEHETSZ kiváló szakértői. Egyikük, Kovácsné Nagy Emese gyakorlati tudása, tapasztalata és eredményei miatt számos elismerésben részesült már, mindez vitathatatlanul bizonyítja az általa alkalmazott módszer sikerességét.

Az anyagok között van, amelyik inkább szövegekre, textalapú vázlatra építenek, de van, ahol a videó játssza a főbb szerepet. Mi döntheti el, hogy melyik témánál mi a célravezetőbb, hatékonyabb megközelítés?
Az e-learning tananyagok esetében fontos, hogy legyen bennük vizuális elem, multimédiás tartalom, vagy animáció. Ebben a tanulási formában ugyanis egy-egy ábra, rajz, táblázat, grafikon vagy videó meg tudja sokszorozni az adott információ befogadásának és rögzülésének képességét. A jó tördelés és az arányos tartalommennyiség jelentősége szintén nagy: az elsajátítást megkönnyíti, ha az adott egység kompakt.

Milyen ismereteket, milyen szakmai képzettségi szintet sajátíthat el az anyagok révén egy tehetségügyi szakember?
A kettős különlegességűek tehetséggondozásának három modulja a témában felmerülő pedagógiai, pszichológiai és módszertani kérdéseket járják körbe. Széleskörű elméleti alapozás és részletes gyakorlati ismeretek alkotják az online kurzus tartalmát. A Piactér alprojekthez kapcsolódó tartalom a LinkedIn és a Prezi használatát támogatják, amelynek megismerésével a szakember maga is használni tudja ezeket, illetve ezek használatával kapcsolatban tud segítséget nyújtani.

Hogyan illeszkednek ezek az anyagok a MATEHETSZ, illetve a Tehetséghidak általános képzési elképzeléseibe, amelyekben előadások, személyes találkozók, konferenciák is szép számmal szerepelnek?
A MATEHETSZ elképzeléseiben mindig is szerepel a módszerek megújítása, az új lehetőségek megismerése és alkalmazása. A négy e-learning tananyag fejlesztése olyan pilot program, melynek révén belekóstolhattunk az elektronikus oktatás módszertanába. Távolabbi terveinkben szerepel ennek továbbvitele és blended formában való fejlesztése. A kivitelezés lehetőségeiről (hatósági háttér, engedélyezési eljárás stb.) most tájékozódunk.

Mit kínálnak ezek az anyagok azok számára, akik nem szisztematikusan szeretnék képezni magukat, csak bele-beleolvasnának a témákba? Számukra is tartalmaznak érdekes, hasznosítható információt?
Mindenképpen. Ez a négy tananyag jelen pillanatban mindenki számára hozzáférhető a felületen. A tartalomjegyzék alapján az illető választja ki, hogy mi érdekli és azt sajátítja el.

Hogyan kapcsolódnak az e-learning anyagok a Géniusz könyvek sorozat megjelent köteteihez?
A jelenlegi négy tananyag közül három szervesen kötődik az egyik megjelent szakmai kiadványunkhoz. Hogy ez a jövőben változik, vagy hasonlóan fog működni, még nincs eldöntve és talán nem is kell.

Hogyan tovább? Milyen e-learning anyagok várhatóak még a MATEHETSZ gondozásában?
Most a meglévő e-learning tananyagokkal kapcsolatos lehetőségeinkről tájékozódunk. Tudnunk kell, hogy az új Felnőttképzési törvény szerint hogyan, milyen formában érdemes engedélyeztetnünk a tartalmakat és ez milyen további fejlesztéseket kíván (pl.: blended learning típusú fejlesztés). Azonban bármerre indulunk is, arról értesíteni fogjuk az érdeklődőket mind a honlapon, mind hírlevelünkben.

Mekkora háttérmunka kell az ilyen e-learning anyag kidolgozásához? Hány fő, mennyi ideig adja a szaktudását egy-egy anyag elkészítéséhez?
A háttérmunka mindig idő- és energiaigényes. A saját fejlesztés megvalósításának eldöntésekor tudtuk, hogy a honlapba beágyazható tartalom kell, amely elérhető jelenleg mindenki számára. Mind tananyag-szerkesztési, mind tananyag-fejlesztési, mind felületkészítési, felületszerkesztői, koordinátori és tesztelési szempontból sok munka van a négy tananyagban. Kemény munkaórák, megbeszélések és egyeztetések sorozata, ahogy egy-egy teljesen új mini projekt esetén lenni szokott, de pont ettől volt izgalmas és egyben kihívás is. Számunkra nagy öröm, hogy megvalósult és értékelik az érdeklődők. Bízunk benne, hogy lehetőségeinknek megfelelően bővíteni tudjuk a tananyagokat és fejlesztésben is gondolkodhatunk.

ános képzések esetében a képzés óraszámának megfelelően.