Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

78É nagygimnazista tábor JG 320 002 540

GlobalID:
JG 320 002 540
Rövid név:
78É nagygimnazista tábor
Kidolgozó:
ELTE Pedagogikum
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2005
Kapcsolattartó:
A tábor célja az önismeret és önkifejezés fejlesztése, valamint a toleranciára nevelés és a vitakultúra kialakítása, természetesen a nyári szórakozás mellett.

A 78É nagygimnazista tábor 2005 óta működik, folyamatosan telt házzal: 40-50 táborozó diák és kb. 10 táboroztató ifi részvételével. A tábor olyan programokat kínál, és olyan készségeket fejleszt, amik szorosan kapcsolódnak az iskolához, de az ottani keretek között kevéssé kivitelezhetők. A délelőtti sávban kreatív programok vannak: képzőművészeti alkotás, színjátszás, filmkészítés. A délutáni sávban pedig választható előadások és irányított viták jobbára társadalomtudományi és kulturális témakörökben.

A kreatív programok célja a diákok önismeretének és önkifejezésének fejlesztése. Ehhez először egy jó ötlet kell, ez évenként váltakozva lehet improvizációs játék, színdarab színpadra állítása, animációs film készítése, film szinkronizálása vagy film-remake forgatása, illetve művészetterápia, díszlet- és jelmeztervezés, kisplasztika készítése vagy tárgyak újrahasznosítása. A nyugodt környezet, a kényelmes időkeret (három-három délelőtt), az aktív segítők mind-mind hozzájárulnak a programok sikeréhez. A lehetőségekhez mérten igyekszünk az alkotásokat is bemutatni kiállítás szervezésével, illetve a művek elektronikus megosztásával.

A kreatív programok felépítése a fokozatosságot is figyelembe veszi. Mindig ötletadó mintákkal és/vagy ráhangoló-bevezető feladatokkal kezdünk, amit egyre komplexebbek követnek. A munka során kisebb csoportok kapnak önálló feladatot és felelősséget. Mindez együtt fejleszti a gyerekek kreativitását, leépíti az érvényesülést akadályozó gátakat. Másrészt a kreatív programok sokfélesége lehetővé teszi, hogy többféle tehetség kibontakozását. A tehetségek azonosítása részben már a tábor előtt megtörténik (a kisgimnáziumnak szóló Nomád táborban, iskolai vetélkedőkön, tanárkollégák értékelése alapján), ebben az esetben a táborban már célzott feladatokat adhatunk. A minden este megtartott értékelő beszélgetések során az ifikkel megpróbáljuk a többiekben rejlő lehetőségeket is feltérképezni. Mivel a táborozók többsége visszajár, és akár négy éven keresztül is velünk táborozik, az azonosított tehetségét még kamatoztathatjuk.

A tudományos előadások és beszélgetések célja a diákok látókörének szélesítésén túl a toleranciára nevelés és a vitakultúra kialakítása. A konkrét témák köre nagyon tág, minden táborban legalább tizenkét előadásra sor kerül, hiszen ezek mindig választható programok, ezzel is növelve a motiváltságot. A témákat a táboroztató ifik egyetemi tanulmányaik, munkájuk és érdeklődési területük alapján választják ki, általában a társadalomtudományok, a történelem, a gazdaság, a pszichológia és a művészetek területéről. Fontos cél az iskolai tantárgyszerkezetből kimaradó témák megtalálása, illetve a köztudomásúnak vélt dolgok provokatív és újszerű megközelítése.

A táborozók nagygimnazisták, 14 és 18 év közötti diákok. A csoportok kialakításánál mindig figyelünk arra, hogy nemek, korcsoportok és kompetenciák szerint vegyes csoportok alakuljanak ki, így a gyerekek megtanulhatják a csoportban végzett munkát is, még versenyhelyzeten kívül. A táboroztató ifik (a tábori zsargonban: ninják) iskolánk volt diákjai, így a táborozók számára egyszerre szolgálnak követhető mintaként és kortárscsoportként. Ennek ösztönző hatása óriási.