Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Globe tehetséggondozó program JG 370 000 014

GlobalID:
JG 370 000 014
Kidolgozó:
Dr. Ölveti Klára
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Környezeti nevelési program általános és középiskolások számára.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának tehetséges diákjai 2005. szeptember óta vehetnek részt a GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Programban.

E program felhasználásával működik a Globe tehetséggondozó műhely.  Az érdeklődő tanulók újabb természettudományos ismeretek, készségek birtokában tapasztalatokat szereznek a környezeti mérések terén, nyelvtudásukat felhasználva nemzetközi kitekintést is kaphatnak, részt vehetnek tudományos diákköri kutatómunkában. A GLOBE tehetséggondozó műhely idősebb tagjai, akik kiváló eredményeikkel számtalan versenyt, pályázati díjat nyertek, a kisebbek segítői.
A tehetséggondozó műhelymunkában nem szorosan vett a tananyag a téma a foglalkozásokon, vizsgálódásokban, hanem a tehetséggondozás funkcióját alapul véve folyik a munka két szakaszban. Első szakasz: a tehetséges diákok korai természettudományos orientációjának erősítése, második szakasz: a tehetségek ilyen irányú továbbfejlesztése.

Az elmúlt évek tehetséggondozási tapasztalata azt mutatja, hogy a GLOBE tehetséggondozó műhely eredményes a természettudományos tehetséggondozásban, ahol a résztvevők adottságaiból kiindulva, az egyénekre és csoportokra szabott programok valósulnak meg, a természettudományos kompetenciák fejlesztésével, egyéni megfigyelések, mérések sorozatával fokozatosan megismertetve a tehetséges diákokkal a tudományos megismerés szabályrendszerét. A GLOBE vizsgálatok kutatási területei: atmoszféra, hidrológia, talajtan, fenológia. Cél a kiválasztott vizsgálati terület minél alaposabb tanulmányozása, nem pedig minél gyorsabb megtanulása.  Az együttgondolkodás, kutatás örömét jelenti a tehetséges diákok számára, hogy a szakkörön szerzett ismereteiket terepgyakorlaton kiszélesítsék, amikor is keresik a válaszokat adott problémamegoldására, összefüggések feltárására. Diákmentorok segítik az alsóbb évesek tehetségének fejlődését. 
Képgaléria

A résztvevők adottságaiból kiindulva az egyénekre és csoportokra szabott program,a természettudományos kompetenciákat fejleszti, egyéni megfigyelések, mérések sorozatával fokozatosan megismerteti a tehetséges diákokkal a  tudományos megismerés szabályrendszerét motiválva a műhely tagjait a további kutató munkára.  A folyamatos munka szakköri keretben zajlik, illetve egyéni felkészítés formájában a hidrológiai, ökológiai, meteorológiai elméleti és előkészítő gyakorlati ismeretek elmélyítésével. Vannak olyan mérőeszközök, melyeket maguk a tanulók készítenek el (klinométer, denziométer) a fejlesztő órákon, valamint elsajátítják az Ökolabor, az Oxigén kitt és egyéb vízvizsgálati eszközök használatát, illetve előzetes méréseket végeznek a mikroklíma mérésben, helymeghatározásban.
Ezekhez a tudományterületekhez kapcsolódó intenzív terepgyakorlaton vesznek részt: A Tócó patak, a Békás tó hidrológiai, ökológiai, mikroklíma vizsgálata, a Debreceni Állatkert, Botanikuskert közös megtekintése. Az előkészítő fejlesztő szakköri foglalkozások az iskola épületében zajlanak, az iskola könyvtárában, biológia előadójában, az iskola parkjában ahol mikroklíma mérőállomásunk van. A terepgyakorlatok, az állatkerti kirándulás helyszíne a debreceni Nagyerdő.