Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Ki játszik ilyet? JG 300 000 037

GlobalID:
JG 300 000 037
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2015
Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal, a mozgáskotta módszer alkalmazásával.

A jó gyakorlat két elemből épül fel. A táblajátékok alkalmazásával indirekt módon segíthető elő a diákok logikai készségének fejlesztése, türelemre, kooperációra, a szabályok betartására való ösztönzése, a siker- és kudarcélményeik adekvát kezelése, feldolgozása. A jó gyakorlat keretében kidolgozott táblajátékban egyidejűleg több csoport vehet részt. Csoportonként egy-egy kiválasztott tanuló minden héten megismerkedik egy-egy táblajátékkal. Az előzetesen kiválasztott fiatalok csoportjukban továbbadják a megtanult játékot, annak szabályrendszerét. A játékokban résztvevő csoportok rendszeres időközönként versenyt rendeznek. Négy hét után a csoportok minden játékra egy-egy résztvevőt delegálnak az intézeti szintű versenyre, amelyen kiválaszthatóak a legtehetségesebb fiatalok. A jó gyakorlat nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a játékokban olyan elemek is megjelenjenek, amelyek a kreatív gondolkodást, valamint a manuális készségek aktivizálását, fejlesztését ösztönzik.

Mozgáskotta alkalmazása új mozgásformák bemutatását, ezáltal a jobb és a bal agyfélteke működésének összehangolását, a diákok mozgáskoordinációjának és kultúrájának fejlesztését, egyensúlyérzékének javítását célozza. A bemutatni kívánt jó gyakorlatok módszertana ötvözi a sport, a zene, a logikai, a matematikai, valamint a drámajáték elemeit. A programban drámapedagógus és fejlesztőpedagógus irányításával a diákok 12 fős csoportokat alkotnak. A fiatalok új mozgáselemekkel ismerkednek meg. A fejlesztő foglalkozásokon az egyre nehezedő feladatok során a pedagógusok kiszűrik a tehetséges fiatalokat és kiválasztják azokat, akikkel egy mozgásszínpadi előadást hoznak létre. Ebben a programelemben is megjelenik a kreativitás. Az előadáshoz a színpadi dobogót, díszleteket, dekorációt, jelmezeket a fiatalok készítik el. A műhelymunkán résztvevő szakemberek részére olyan eszközökhöz jutnak, amelyek garanciát nyújtanak a megismertetett jó gyakorlatok zökkenőmentes és eredményes adaptálására.