Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Képességfejlesztés logikai és társas játékokkal R571

Képzési program kód:
R571
A képzési program leírása:
Óraszám:
15 óra
Maximum létszám:
25 fő
Programíró:
Oktató:
Hatósági szám:
PL-4837
Képzés célcsoport:
pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő, egyéb

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képességfejlesztő játékok különböző típusait (egyedül, illetve párban játszható játékok, egymás ellen játszható és társasjátékok), a játékos fejlesztés előnyeit, lehetőségeit és képessé válik felhasználni azokat diákjaik, gyermekeik képességeinek fejlesztésében, illetve a szabaidő hasznos eltöltésében. A résztvevő megismer és a gyakorlatban kipróbál legalább 15 játékot, azok oktatási módszerét, a játékfejlődéshez szükséges startégiákat és a játék logikai jellemzőinek alkalmazását a mindennapi életben. A továbbképzés közvetett célja megismertetni a résztvevőkkel a játékos oktatásban rejlő személyiségformálást.